T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAZALARIN DEMOGRAFİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
ANKARA 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARINDA HEPATİT B, TETANOS, MEVSİMSEL GRİP, DOMUZ GRİBİ (H1N1) AŞILANMA DURUMLARI VE ETKİLİ OLABİLECEK BAZI FAKTÖRLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
SÜLEYMAN YAVUZ
TEZ DANIŞMANI DOÇ.DR. F. NUR AKSAKAL
ANKARA TEMMUZ 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sağlık alanında risk ve korku kültürünün sosyolojik analizi: Domuz gribi örneği - Sayfa 1
T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SAĞLIK ALANINDA RİSK VE KORKU KÜLTÜRÜNÜN SOSYOLOJİK ANALİZİ: DOMUZ GRİBİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans Tezi Alev AKBAL Ankara-2010 ...
Ankara'da sağlık personelinin mevsimsel ve/veya Pandemik A (H1N1) grip aşısı yaptırmayı düşünme ve uygulama sonrasında görülebilecek bazı istenmeyen etkilerin görülme sıklığı - Sayfa 1
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI ANKARA’DA SAĞLIK PERSONELİNİN MEVSİMSEL VE/VEYA PANDEMİK A(H1N1) GRİP AŞISI YAPTIRMAYI DÜŞÜNME VE UYGULAMA SONRASINDA GÖRÜLEBİLECEK BAZI İSTENMEYEN ETKİLERİN GÖRÜLME SIKLIĞI UZMANLIK TEZİ Dr. ASİYE UĞRAŞ DİKMEN ANKARA 2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sağlık
üniversitesi
tezi
anabilim
dalı
ankara


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAZALARIN DEMOGRAFİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
ANKARA 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARINDA HEPATİT B, TETANOS, MEVSİMSEL GRİP, DOMUZ GRİBİ (H1N1) AŞILANMA DURUMLARI VE ETKİLİ OLABİLECEK BAZI FAKTÖRLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
SÜLEYMAN YAVUZ
TEZ DANIŞMANI DOÇ.DR. F. NUR AKSAKAL
ANKARA TEMMUZ 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php