Ankara 112 çalişanlarinin trafik kazalarinda olay yeri güvenliği bilgisi ve değerlendirilmesi

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAZALARIN DEMOGRAFİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ ANABİLİMDALI
ANKARA 112 ÇALIŞANLARININ TRAFİK KAZALARINDA OLAY YERİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Gökhan DEMİRALP
Tez Danışmanı Doç. Dr. F.Nur AKSAKAL
ANKARA 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Okul servis araçları taşımacılığı ile kaza-trafik ilişkisinin çok yönlü analizi (Ankara şehir içi örneği) - Sayfa 221
200 23. Büberci, S., “Trafik kazalarının oluşmasına etken olan faktörler, bunların saptanması ve çözüm önerileri”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1-25 (1995). 24. Bektaş, S., “Karayolu akımının istatistiksel analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 40-60 (1996). 25. Ceran, A., “Spot İmprovement program ...
Trafik kaza tutanaklarının geliştirilmesi - Sayfa 93
8. KAYNAKLAR Adal, E., 1999, "Yeşil Dalga Koordinasyon Sistemlerinin Kent İçi Trafığine Etkileri", Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri, Enstitüsü, Ankara. Akçay, O., 2003, “Trafik Kazalarını Önlemede Denetim Etkisi”, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi, Ankara, 34: 270. Akın, S.Ç., 2002, "Şehir İçinde Meydana Gelen Yaralanmalı Yaya Kazalarının Konumsal Olarak İrdelenmesi", Yü...
Trafik kaza tutanaklarının geliştirilmesi - Sayfa 94
Bektaş, S., 2002, "Aksaray İli ve Çevre Karayollarında Meydana Gelen Trafik Kazalarının Çok Yönlü Analizi ve Kaza Tahmin Modeli", Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Bozkurt, E,. 2002, “Türkiye Karayolları Trafik Kazaları Üzerine Bir Model Çalışması, DİE, Uzmanlık Tezi, Ankara. Büberci, S., 1995, "Trafik Kazalarının Oluşmasına Etken Olan Faktörler, Bunların Saptanma...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
enstitüsü
ankara
gazi
üniversitesi
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAZALARIN DEMOGRAFİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİ ANABİLİMDALI
ANKARA 112 ÇALIŞANLARININ TRAFİK KAZALARINDA OLAY YERİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Gökhan DEMİRALP
Tez Danışmanı Doç. Dr. F.Nur AKSAKAL
ANKARA 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php