T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI
ANKARADA BİR HASTANENİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİNE BAŞVURAN DOĞURGANLIK YAŞ GRUBUNDAKİ BİR GRUP KADININ ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN
HASTALIKLAR KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Yasemin ÖZTÜRK
Tez Danışmanı Doç. Dr. F.Nur AKSAKAL
ANKARA EKİM 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

2001-2002 öğretim yılında Mamak Halk Eğitim Merkezi'ne devam eden kadın kursiyerlere yönelik 'kadın sağlığı' konusunda program geliştirme çabası - Sayfa 135
123 100. Üner, S., Özvarış Ş.B. Kan Yolu ile Bulaşan Hastalıklardan Korunmada Farklı Bir Eğitim Grubu için Eğitim Programı. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni, 22(2), 2001. 1O1. Ergöl, Ş. "Klimakterik Dönemdeki Kadınların Sağlık Bakımlarına İlişkin Bilgi, Uygulama ve Tutumları", Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1999. 102. Güngör, L. ve ark. Elazığ...
Malatya merkez sağlık ocaklarında çalışan hekim, hemşire ve ebelerin şiddet deneyimleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili tutum ve davranış düzeyleri - Sayfa 134
119 61. Kemerli, N., (2004). Aile İçinde Kadına Yöneltilen Şiddet. Kadına Yönelik Şiddet ve Hekimlik Sempozyumu Kitabı s.41-58. Ankara: Ankara Tabip Odası Yayınları. 62. Sevil, Ü., ve Yanıkkerem, E., (2006). Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet. İzmir: Güven Kitabevi 63. Taşçı, N., (2003). Ebelerin Aile İçinde Kadına Uygulanan Şiddete ve Şiddette Mesleki Rollerine İlişkin Tutumları. Pamukkale Ünivers...
40 yaş üstü kadınların menopoz ve osteoporoza ilişkin bilgi tutum ve davranışlarının belirlenmesi - Sayfa 116
21. Özgür, N. : Klimakterium Dönemindeki Kadınların Yaşadıkları Menopoz Semptomları ve Başa Çıkma Yolları. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2007. 22. Kadayıfçı, O. :Klimakterium Premenopoz- Menopoz- Postmenopoz- Senium İkinci Bahar, Nobel Tıp Kitapevleri, 2006. 23. Güney, N. :Park Sağlık Ocağı Bölgesinde 35 Y...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
hastalıklar
kadın
bilim
hastalıkları
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANA BİLİM DALI
ANKARADA BİR HASTANENİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİNE BAŞVURAN DOĞURGANLIK YAŞ GRUBUNDAKİ BİR GRUP KADININ ÜREME SAĞLIĞI VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN
HASTALIKLAR KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Yasemin ÖZTÜRK
Tez Danışmanı Doç. Dr. F.Nur AKSAKAL
ANKARA EKİM 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php