Ankara’da mobilya imalatı yapan 7 fabrikada gürültü düzeylerinin saptanması ve gürültüye bağlı işitme kayıplarının incelenmesi


T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI
ANKARADA MOBİLYA İMALATI YAPAN 7 FABRİKADA GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI ve GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARININ İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Aykut ÇAKIR

Tez Danışmanı
Doç. Dr. F. Nur AKSAKAL
ANKARA Ağustos 2010

i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türk sağlık sektöründe ilaç pazarlama bileşenleri, akılcı ilaç kullanımı ve klinik eczacılık - Sayfa 173
159 CELAYİR, Ö.Nazan; “ Ankara İlindeki Serbest Eczacılık Kalitesinin İyi Eczacılık Uygulamaları (GPP) Işığında Değerlendirilmesi Konusunda Bir Araştırma” Bilim Uzmanlığı Tezi, Haccettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara 1997. DURGUT, İlhan; ‘‘Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Eczanelerin Rolü’’ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2000. ...
- Sayfa 78
32. Çevikbilen, T.: "Ankara Belediye Zabıta Memurlarının Sağlık Eğitimi Gereksinimlerinin Saptanması ve Bir Sağlık Eğitimi Modeli Ilenemesi •i (Çoğal tılmıy Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara, 1979) 33. Metin, M.: "İlkokul Çocuklarına Yapılan İshal Konusunda Eğitimde Öğretmenlerin Rolü" (Çoğaltılmış Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Ünivedsitesi Sağlık B...
Sağlık Bakanlığı'nın sağlık enformasyon sistemi projeleri ile Ankara'daki Sağlık Bakanlığı hastanelerinde mevcut bilgisayar sistemleri entegrasyonunun değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞININ SAĞLIK ENFORMASYON SİSTEMİ PROJELERİ İLE ANKARA’DAKİ SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANELERDE MEVCUT BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ENTEGRASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Serdar TAŞDEMİR Sağlık Kurumları Yönetimi Programı YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Ersen ALOĞLU ANKARA 2005 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sağlık
tezi
ankara
yüksek
üniversitesi
bilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI
ANKARADA MOBİLYA İMALATI YAPAN 7 FABRİKADA GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI ve GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARININ İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Aykut ÇAKIR

Tez Danışmanı
Doç. Dr. F. Nur AKSAKAL
ANKARA Ağustos 2010

i

İlgili Kaynaklarsingle.php