T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
ANKARADA SAĞLIK PERSONELİNİN MEVSİMSEL VE/VEYA PANDEMİK A(H1N1)
GRİP AŞISI YAPTIRMAYI DÜŞÜNME VE UYGULAMA SONRASINDA GÖRÜLEBİLECEK BAZI İSTENMEYEN ETKİLERİN GÖRÜLME SIKLIĞI
UZMANLIK TEZİ Dr. ASİYE UĞRAŞ DİKMEN
ANKARA 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetlerinde aile hekimliği modeli değerlendirmesi : İzmir ili pilot uygulaması - Sayfa 150
Sağlık Bakanlığı SPGK, (1993). Ulusal Sağlık Politikası Ankara. Sağlık Bakanlığı, (1992a). 1.Ulusal Sağlık Kongresi, Çalışma Grupları Raporları, 2327 Mart 1992, Ankara. Sağlık Bakanlığı, (1992b). T.B.M.M.’ne sunulmak üzere hazırlanan Ulusal Sağlık Politikası Taslak Dokümanı, Ankara. Sağlık Bakanlığı, (1992c). Ulusal Sağlık Politikası Taslak Dokümanı Üzerine Görüş ve Öneriler, Ankara. Sağlık Bakanl...
Türk sağlık reformları kapsamında sağlıkta dönüşüm programının incelenmesi - Sayfa 184
170 PEHLİVAN, E., ÖZCAN, C., (15.05.2012), Sağlık İnsangücü, Amme İdaresi Dergisi,s:115127, yayin.todaie.gov.tr/goster.php?Dosya=MDUzMDU2MDQ4 POLATOĞLU, A. (2001), Kamu Yönetimi Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, Metu Press, Ankara POLATOĞLU, A. (2003), Kamu Yönetimi-Genel İlkeler ve Türkiye Uygulaması, İkinci Baskı, ODTÜ Yayıncılık, Ankara RESMİ GAZETE (2006), Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlı...
Türkiye'de sağlık ve sağlık harcamaları: - Sayfa 100
Sağlık Bakanlığı (SB); Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2000 Yılı Çalışmaları Geribildirimi, Ankara, 2001 Sağlık Bakanlığı (SB); Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2001 Yılı Çalışmaları Geribildirimi, Ankara, 2001 Sağlık Bakanlığı (SB); Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalışma Yıllığı 1996-1999, Ankara, 2001 Sağlık Bakanlığı (SB); Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çalış...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
sağlık
üniversitesi
halk
sağlığı
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
ANKARADA SAĞLIK PERSONELİNİN MEVSİMSEL VE/VEYA PANDEMİK A(H1N1)
GRİP AŞISI YAPTIRMAYI DÜŞÜNME VE UYGULAMA SONRASINDA GÖRÜLEBİLECEK BAZI İSTENMEYEN ETKİLERİN GÖRÜLME SIKLIĞI
UZMANLIK TEZİ Dr. ASİYE UĞRAŞ DİKMEN
ANKARA 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php