T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
ANNE SÜTÜ İLE BESLENEN BEBEKLERDE ANNE SÜTÜ GHRELİN VE ADİPONEKTİN DÜZEYİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
GÖKHAN CESUR DOKTORA TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Mehmet Fehmi ÖZGÜNER
Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından 1399-D-06 Proje numarası ile desteklenmiştir Tez No:
2009-ISPARTA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Isparta'da anne sütünde DDT ve metabolitlerinin kalıntı analizleri - Sayfa 1
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ISPARTA’DA ANNE SÜTÜNDE DDT VE METABOLİTLERİNİN KALINTI ANALİZLERİ TUFAN NAYİR HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. ERSİN USKUN Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından TU-08-1696 proje numarası ile desteklenmiştir. 2009 - ISPARTA ...
Isparta ilinde tarım ilaçlarının uygun kullanımı ve korunma yöntemleri konusunda bireylerin bilgi, tutum ve davranışları ile tarım ilaçlarının anne sütündeki kalıntı düzeyleri - Sayfa 1
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİNDE TARIM İLAÇLARININ UYGUN KULLANIMI VE KORUNMA YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİREYLERİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE TARIM İLAÇLARININ ANNE SÜTÜNDEKİ KALINTI DÜZEYLERİ GÜNFERAH ŞAHİN HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİRİNCİ DANIŞMAN Doç. Dr. Ersin USKUN İKİNCİ DANIŞMAN Doç. Dr. Recep AY Bu tez Süleyman Demi...
Süt ve genç daimi dişlerde, Pulse Oksimetri ve Lazer Doppler Flowmetri'nin, vitalite test yöntemi olarak etkinliğinin değerlendirilmesi - Sayfa 2
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜT VE GENÇ DAİMİ DİŞLERDE PULSE OKSİMETRİ VE LAZER DOPPLER FLOWMETRİNİN VİTALİTE TEST YÖNTEMİ OLARAK ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dt. HÜSEYİN KARAYILMAZ PEDODONTİ ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. ZUHAL KIRZIOĞLU Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından 1212-D-05 Pro...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süleyman
araştırma
danışman
tezi
ısparta
demirel


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
ANNE SÜTÜ İLE BESLENEN BEBEKLERDE ANNE SÜTÜ GHRELİN VE ADİPONEKTİN DÜZEYİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
GÖKHAN CESUR DOKTORA TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Mehmet Fehmi ÖZGÜNER
Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından 1399-D-06 Proje numarası ile desteklenmiştir Tez No:
2009-ISPARTA

İlgili Kaynaklarsingle.php