Anoxybacillus gonensis ksiloz izomeraz H99E mutantının saflaştırılması ve karakterizasyonu
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Anoxybacillus gonensis KSİLOZ İZOMERAZ H99E MUTANTININ SAFLAŞTIRILMASI ve KARAKTERİZASYONU
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Esra ERBAŞ
NİSAN 2008 TRABZON1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Anoxybacillus gonensis KSİLOZ İZOMERAZ H99E MUTANTININ SAFLAŞTIRILMASI ve KARAKTERİZASYONU
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Esra ERBAŞ
NİSAN 2008 TRABZONsingle.php