T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ANTALYA İLİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI SİDERİTİS TAKSONLARINDA GENETİK İLİŞKİLERİN DNA DİZİ ANALİZ
YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
Ahu ÇINAR DOKTORA TEZİ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ANTALYA İLİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI SİDERİTİS TAKSONLARINDA GENETİK İLİŞKİLERİN DNA DİZİ ANALİZ
YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
Ahu ÇINAR DOKTORA TEZİ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2010

İlgili Kaynaklarsingle.php