Antidepresan ilacı olarak kullanılabilecek tandospiron analoglarının sentezlenmesi


T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANTİDEPRESAN İLACI OLARAK KULLANILABİLECEK TANDOSPİRON ANALOGLARININ SENTEZLENMESİ
ASLI KÖPRÜCELİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ORGANİK KİMYA PROGRAMI
DANIŞMAN PROF. DR. NÜKET ÖCAL
PROF. DR. NÜKET ÖCAL İSTANBUL, 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tandospiron analoglarının hidroarilasyon reaksiyonları - Sayfa 2
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TANDOSPİRON ANALOGLARININ HİDROARİLASYON REAKSİYONLARI Bilgesu Onur SUCU tarafından hazırlanan tez çalışması 03.01.2013 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı Prof. Dr. Nüket ÖCAL Yıld...
Siklik sistemlerde C-C ve C-N bağ oluşum reaksiyonları - Sayfa 3
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİKLİK SİSTEMLERDE C-C VE C-N BAĞ OLUŞUM REAKSİYONLARI İrem KULU tarafından hazırlanan tez çalışması 24.02.2012 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı’nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı Prof. Dr. Nüket ÖCAL Yıldız Teknik Üniver...
İlaç endüstrisinde kullanılabilecek heteroatom içeren yeni organik moleküller sentezi - Sayfa 3
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE KULLANILABİLECEK HETEROATOM İÇEREN YENİ ORGANİK MOLEKÜLLER SENTEZİ Gökçe GÖKSU tarafından hazırlanan tez çalışması 16.06.2011 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı’nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı Prof. Dr...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
nüket
prof
danışman
organik
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANTİDEPRESAN İLACI OLARAK KULLANILABİLECEK TANDOSPİRON ANALOGLARININ SENTEZLENMESİ
ASLI KÖPRÜCELİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ORGANİK KİMYA PROGRAMI
DANIŞMAN PROF. DR. NÜKET ÖCAL
PROF. DR. NÜKET ÖCAL İSTANBUL, 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php