Phlomis bourgei, Smyrnium olusatrum, Astragalus schizopterus, Salvia viridis, Parmeliafurfurace, Myritus communis, Eugenia caryophyllata,Pinus brutia, Juniperus oxycedrus, Abies cilicica,Cedrus libani ve Pinus nigranın yaprak, reçine, gövde kabuğu ve kozalaklarının, antimikrobiyal aktivitelerinin olduğu, ayrıca bu çalışmalarda mazı tozu, akasya kabuğu, Pistacia terebinthus, Quercus infectoria nın galleri ve yapraklarının ekstraktı antifungal aktivite gösterdiği Dığrak ve ark.(1999 ) tarafından rapor edilmiştir. Sarımsak, tarçın, köri, hardal, fesleğen, zencefil ve diğer bazı bitkiler antimikrobiyal özellikler gösterdikleri belirtilmektedir. (Marino ve ark. 1999) Ayrıca aromatik bitkilerin uçucu yağı, ki bunların çoğu Labiatae familyasına ait olup, antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları gösterilmiştir (Elgayyar ve ark., 2001) Örneğin, fesleğen, defne, karanfil, kekik ve biberiyenin uçucu yağının L. monocytogenes ve diğer patojenlere karşı bakterisidal aktivite gösterdiği bulunmuştur (OGara ve ark., 2000). Karabiber, karanfil, ıtır, muskat tohumu, farekulağı (mercanköşk) ve kekik bitkilerinin uçucu yağları 25 farklı bakteri cinsine karşı antimikrobiyal aktivitesi denenmiş, hayvan ve bitki patojeni olan bu bakterilere karşı çeşitli derecelerde etkili oldukları gözlenmiştir (Dorman ve ark 2000). Şerbetçi otunun uçucu yağında bulunan lupulinik asit, laktarik asit, serotik asit gram (+) bakterilere, gram (-) bakterilerden daha etkilidir. (Ova G. 2001) S. aureus, V. parahaemolyticus, S. typhimuriuma karşı kekik yüksek bir inhibitif etki göstermektedir. Kekiğin aflatoksin üreten Aspergillus parasiticus NRRL 2999 suşuna etkisinin incelendiği bir araştırmada 106 spor/ml miktarında A. parasiticusun gelişimi kekik içeren besiyerinde miktara bağlı olarak içermeyenlere göre daha geç olmuştur(Ova G. 2001). Defne, farekulağı, karanfil ve kekik bitkisinin iki varyetesi üzerinde yapılan diğer bir çalışmada, bitki esansiyel yağları E. coli üzerinde denenmiştir. Farekulağı ve kekiğin iki varyetesi en güçlü bakteriyostatik ve bakterisidal etkiye sahip olduğu ve bunları defne ve karanfilin takip ettiği gösterilmiştir (Burt ve ark 2003). Zeytin yaprağının su, aseton, etil asetat ve etil alkol ekstraktlarının antimikrobiyal aktiviteleri gram pozitifler üzerinde (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Lactobacillusbulgaricus, Streptococcus thermophilus, Pedioccus cerevisiae, Leuconostoc mesenteroides)ve gram negatif (Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, E. coli, Pseudomonasaerogenosa, Klebsiella pneumoniae, Acetobacter spp.) bakteriler üzerinde denenmiş. Zeytin yapraklarının su ekstraktı test mikroorganizmaları üzerine herhangi bir antimikrobiyal etki göstermemesine karşın, aseton ekstraktı 15 test bakterisinden Salmonella enteritidis, Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Enterococcus faecalis, Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus plantarum üzerine inhibitör etki göstererek en iyi sonucu vermiştir.(M.Korukluoğlu 2004). Yugoslavyada kekiğin dahil olduğu familyanın bir üyesi olan ve doğal olarak yetişen Achillea serbica bitkisinden elde edilen esansiyel yağların antimikrobiyal aktivitesi incelenmiş ve Gram pozitif bakteriler olan E.
921. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


21. SAYFA ICERIGI

Phlomis bourgei, Smyrnium olusatrum, Astragalus schizopterus, Salvia viridis, Parmeliafurfurace, Myritus communis, Eugenia caryophyllata,Pinus brutia, Juniperus oxycedrus, Abies cilicica,Cedrus libani ve Pinus nigranın yaprak, reçine, gövde kabuğu ve kozalaklarının, antimikrobiyal aktivitelerinin olduğu, ayrıca bu çalışmalarda mazı tozu, akasya kabuğu, Pistacia terebinthus, Quercus infectoria nın galleri ve yapraklarının ekstraktı antifungal aktivite gösterdiği Dığrak ve ark.(1999 ) tarafından rapor edilmiştir. Sarımsak, tarçın, köri, hardal, fesleğen, zencefil ve diğer bazı bitkiler antimikrobiyal özellikler gösterdikleri belirtilmektedir. (Marino ve ark. 1999) Ayrıca aromatik bitkilerin uçucu yağı, ki bunların çoğu Labiatae familyasına ait olup, antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları gösterilmiştir (Elgayyar ve ark., 2001) Örneğin, fesleğen, defne, karanfil, kekik ve biberiyenin uçucu yağının L. monocytogenes ve diğer patojenlere karşı bakterisidal aktivite gösterdiği bulunmuştur (OGara ve ark., 2000). Karabiber, karanfil, ıtır, muskat tohumu, farekulağı (mercanköşk) ve kekik bitkilerinin uçucu yağları 25 farklı bakteri cinsine karşı antimikrobiyal aktivitesi denenmiş, hayvan ve bitki patojeni olan bu bakterilere karşı çeşitli derecelerde etkili oldukları gözlenmiştir (Dorman ve ark 2000). Şerbetçi otunun uçucu yağında bulunan lupulinik asit, laktarik asit, serotik asit gram (+) bakterilere, gram (-) bakterilerden daha etkilidir. (Ova G. 2001) S. aureus, V. parahaemolyticus, S. typhimuriuma karşı kekik yüksek bir inhibitif etki göstermektedir. Kekiğin aflatoksin üreten Aspergillus parasiticus NRRL 2999 suşuna etkisinin incelendiği bir araştırmada 106 spor/ml miktarında A. parasiticusun gelişimi kekik içeren besiyerinde miktara bağlı olarak içermeyenlere göre daha geç olmuştur(Ova G. 2001). Defne, farekulağı, karanfil ve kekik bitkisinin iki varyetesi üzerinde yapılan diğer bir çalışmada, bitki esansiyel yağları E. coli üzerinde denenmiştir. Farekulağı ve kekiğin iki varyetesi en güçlü bakteriyostatik ve bakterisidal etkiye sahip olduğu ve bunları defne ve karanfilin takip ettiği gösterilmiştir (Burt ve ark 2003). Zeytin yaprağının su, aseton, etil asetat ve etil alkol ekstraktlarının antimikrobiyal aktiviteleri gram pozitifler üzerinde (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis, Lactobacillusbulgaricus, Streptococcus thermophilus, Pedioccus cerevisiae, Leuconostoc mesenteroides)ve gram negatif (Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, E. coli, Pseudomonasaerogenosa, Klebsiella pneumoniae, Acetobacter spp.) bakteriler üzerinde denenmiş. Zeytin yapraklarının su ekstraktı test mikroorganizmaları üzerine herhangi bir antimikrobiyal etki göstermemesine karşın, aseton ekstraktı 15 test bakterisinden Salmonella enteritidis, Bacillus cereus, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Enterococcus faecalis, Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus plantarum üzerine inhibitör etki göstererek en iyi sonucu vermiştir.(M.Korukluoğlu 2004). Yugoslavyada kekiğin dahil olduğu familyanın bir üyesi olan ve doğal olarak yetişen Achillea serbica bitkisinden elde edilen esansiyel yağların antimikrobiyal aktivitesi incelenmiş ve Gram pozitif bakteriler olan E.
9

İlgili Kaynaklarsingle.php