Aort anevrizma ve diseksiyonunda iskemi modifiye albuminin tanısal değeri
T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
AORT ANEVRİZMASI VE DİSEKSİYONUNDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİNİN TANISAL DEĞERİ
ACİL TIP ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ Dr. Oğuz EROĞLU
Trabzon – 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
AORT ANEVRİZMASI VE DİSEKSİYONUNDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİNİN TANISAL DEĞERİ
ACİL TIP ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ Dr. Oğuz EROĞLU
Trabzon – 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php