T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BiLiMLER ENSTİTÜSÜ ÇAGDAŞ TÜRK LEHÇELERi VE EDEBİYATLAR/
ANABİLİM DALI
ARAL-HAZAR GRUBU KIPÇAK TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı Doç. Dr. F. SEMA BARUTÇU-ZNDER
Hazırlayan
FİLİZ KILIÇ
Ankara, 1997
ToC. ltlKSEK0G8ET111R KUFmtıı
OOKÜMAIH’i’Off ;\fif~K~~ ;1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çağdaş Türk lehçelerinde ünlüler - Sayfa 533
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I. (1991). Ankara. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. (KTLS). Kasapoğlu Çengel, Hülya. (2005). Kırgız Türkçesi Grameri. Ankara. Akçağ Yayınları. Kasapoğlu Çengel, Hülya. (2007). “Kırgız Türkçesi” Türk Lehçeleri Grameri (Editör: Ahmet Bican Ercilasun). Ankara. Akçağ Yayınları. Kaşgarlı, Sultan Mahmut. (1992). Modern Uygur Türkçesi Grameri. İstanbul. Orkun Yay...
Divanü Lugti't-Türk'e göre XI. yüzyıl Türk lehçe bilgisi - Sayfa 2
T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ESKİ TÜRK DİLİ BİLİM DALI DĪVĀNU LUİĀTİ’T-TÜRK’E GÖRE XI. YÜZYIL TÜRK LEHÇE BİLGİSİ Doktora Tezi Akartürk KARAHAN Tez Danışmanı Doç.Dr. Jale DEMİRCİ Ankara-2009 II ...
Karakalpak efsaneleri (inceleme-metinler) - Sayfa 47
Çalışmanın “Giriş”inde yer alan “Karakalpak Türkçesi” adlı kısımda Karakalpak Türkçesinin ses özelliklerine yer verilmiştir. Tezin diğer bölümleri isimlerin ses ve dil özelliklerine ayrılmış, Kazak, Kırgız ve Karakalpak Türkçeler mukayese edilerek, örneklere yer verilmiştir. Karakalpak Türkçesi hakkındaki tezlerden biri de Leyla Karahan danışmanlığında, Erol Güngördü tarafından hazırlanan “Kırgız...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
türk


1. SAYFA ICERIGI

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BiLiMLER ENSTİTÜSÜ ÇAGDAŞ TÜRK LEHÇELERi VE EDEBİYATLAR/
ANABİLİM DALI
ARAL-HAZAR GRUBU KIPÇAK TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı Doç. Dr. F. SEMA BARUTÇU-ZNDER
Hazırlayan
FİLİZ KILIÇ
Ankara, 1997
ToC. ltlKSEK0G8ET111R KUFmtıı
OOKÜMAIH’i’Off ;\fif~K~~ ;

İlgili Kaynaklarsingle.php