Arkaik Yunan Şiirinde ad, adlandırma ve hakikat ilişkisi: Pindaros’un zafer şarkılarında (yeniden-)adlandırma
T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Doktora Tezi
ARKAİK YUNAN ŞİİRİNDE AD, ADLANDIRMA VE HAKİKAT İLİŞKİSİ:
PINDAROSUN ZAFER ŞARKILARINDA (YENİDEN-)ADLANDIRMA
Erman GÖREN 2502080305
(İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 11551)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güler ÇELGİN
İstanbul 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Küçük Asya'nın güneyindeki Helios kültleri - Sayfa 1
T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Doktora Tezi KÜÇÜK ASYA’NIN GÜNEYİNDEKİ HELIOS KÜLTLERİ Emre Erten 2502000088 Tez Danışmanı Prof. Dr. A. Vedat Çelgin İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Proje No: T-41108032004 İstanbul 2007 ...
Ksenophon'un Anabasis'inde söylevlerin yeri - Sayfa 1
T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KSENOPHON’UN ANABASIS’İNDE SÖYLEVLERİN YERİ Oğuz Yarlıgaş 2501050031 Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Vedat Çelgin İstanbul 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
istanbul
dalı
dili
bilim
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Doktora Tezi
ARKAİK YUNAN ŞİİRİNDE AD, ADLANDIRMA VE HAKİKAT İLİŞKİSİ:
PINDAROSUN ZAFER ŞARKILARINDA (YENİDEN-)ADLANDIRMA
Erman GÖREN 2502080305
(İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No: 11551)
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güler ÇELGİN
İstanbul 2013single.php