YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ASENKRON MOTORUN ALAN YÖNLENDİRMELİ KONTROLÜ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ METHODUN DSP İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Elektrik-Elektronik Mühendisi Haluk İMAT
FBE Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU (YTÜ)
İSTANBUL, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elektronegatif gaz karışımlarında elektriksel yalıtkanlık analizi - Sayfa 2
Zehra ÇEKMEN tarafından hazırlanan ELEKRONEGATİF GAZ KARIŞIMLARINDA ELEKTRİKSEL YALITKANLIK ANALİZİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. M. Sezai DİNÇER Tez Danışmanı, Elektrik-Elektronik Müh. Anabilim Dalı ............................ Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul ...
Arabant yapılı güneş pillerinde verim optimizasyonu - Sayfa 2
Tuğba Selcen NAVRUZ tarafından hazırlanan ARA BANT YAPILI GÜNEŞ PİLLERİNDE VERİM OPTİMİZASYONU adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Müzeyyen SARITAŞ Tez Danışmanı, Elektrik-Elektronik Müh. .................................... Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kab...
Güç sistemlerinde yapay arı kolonisi algoritması yöntemi ile yük frekans kontrolü optimizasyonu - Sayfa 2
Haluk GÖZDE tarafından hazırlanan “GÜÇ SİSTEMLERİNDE YAPAY ARI KOLONİSİ ALGORİTMASI YÖNTEMİ İLE YÜK-FREKANS KONTROLÜ OPTİMİZASYONU” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof.Dr. M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU ……………..…………………. Tez Danışmanı, Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabil...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hazırlanan
elektrik
dalı
tezi
bilim
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ASENKRON MOTORUN ALAN YÖNLENDİRMELİ KONTROLÜ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ METHODUN DSP İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Elektrik-Elektronik Mühendisi Haluk İMAT
FBE Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU (YTÜ)
İSTANBUL, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php