Astımlı olgularda ekshale nitrik oksit ölçümünün önemi ve ölçümü etkileyen faktörler

1. GİRİŞ
Küresel Astım Önleme ve Tedavi Girişimi (Global Initiative for Asthma (GINA)) 2008 Rehberi hava yolu inflamasyonun işlevsel sonuçlarına dayanarak astımı şu şekilde tanımlamaktadır (1). Astım birçok hücre ve hücre bileşeninin rol oynadığı kronik ve inflamatuar bir havayolu hastalığıdır. Kronik inflamasyon, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde meydana gelen tekrarlayan hışıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve öksürük ataklarına neden olan hava yolu aşırı duyarlılığı ile ilişkilidir. Bu ataklar genellikle akciğerlerde yaygın ama değişken ve çoğunlukla kendiliğinden veya tedaviyle geri dönüşlü bir hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkilidir.
Astımın gelişmesini ve ortaya çıkmasını etkileyen risk faktörleri ve etkileşim mekanizmaları karmaşıktır. Astıma yönelik risk faktörlerinden konak faktörleri genetik faktörler (atopi gelişmesine yatkınlık yaratan genler, hava yolu aşırı duyarlılığının gelişmesine yatkınlık yaratan genler), obezite ve cinsiyettir. Çevresel faktörler ise ev içi/ev dışı allerjenleri, infeksiyonlar (öncelikle viral), mesleksel duyarlılaştırıcılar, sigara dumanı (pasif/ aktif içicilik), ev dışı/ ev içi hava kirliliği ve beslenmedir (1).
Daha önceki astım rehberlerinde astım ağırlık açısından; semptomlar, havayolu obstrüksiyonu ve solunum fonksiyon testleri (SFT) parametreleri kullanılarak hafif intermittan, hafif, orta ve ağır persistan olarak sınıflandırılırdı. Tedavi basamak tedavisi olarak bu sınıflamaya göre verilirdi. Bu sınıflama, hastanın tedavisiyle ilgili kararın alındığı başlangıç değerlendirmesinde önemlidir. Fakat astımın şiddeti hem altta yatan hastalığa hem de tedaviye verilen yanıta bağlıdır. Tedavi ile başlangıçta ağır persistan olan bir hasta, sonra tedaviye yanıt verebilir ve başka bir alt basamağa geçebilir veya yeniden sınıflanabilir. Güncellenen astım rehberlerinde ağırlık veya hastalık şiddeti kavramlarının yerine kontrol kavramı gelmiştir (1). Günümüzde astım tedavisi kontrol odaklıdır. Astım kontrolü, astım belirtilerinin (semptomlar, fonksiyonel bozukluklar gibi) ne derece azaldığı ve tedavinin amacına ulaşıp ulaşmadığını ifade eden bir terimdir.
Astım tedavisinde kontrol değerlendirmesi ve buna göre tedavi planlaması daha uygun bulunmuş ve bundan dolayı tedavi rehberlerine Kontrole dayalı tedavi ve tedavi hedefi olarak optimum kontrol kavramı kavramı girmiştir.
114. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Astım kontrolünün değerlendirilmesinde Astım Kontrol Testi ve fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri - Sayfa 6
GİRİŞ VE AMAÇ GINA (Global Initiative for asthma: Küresel Astım Önleme ve Tedavi Girişimi) 2006 Rehberi hava yolu inflamasyonun işlevsel sonuçlarına dayanarak astımı şu şekilde tanımlamaktadır (1). "Astım birçok hücre ve hücre bileşeninin rol oynadığı kronik ve inflamatuar bir hava yolu hastalığıdır. Kronik inflamasyon, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde meydana gelen tekrarlayan hışılt...
Çocukluk çağı astım hastalarında astım kontrol testi ve yoğunlaştırılmış nefes havasındaki belirteçler ile astım kontrol düzeyi ve astım şiddeti arasındaki ilişkinin araştırılması - Sayfa 15
2 1. GİRİŞ VE AMAÇ Astım nefes darlığı, hışıltı, göğüste sıkışma ve/veya öksürük gibi tekrarlayan solunum semptomları ile karakterize olan geri dönüşümlü hava yolu obstrüksiyonunun eşlik ettiği bir hastalıktır. Bu obstrüksiyonun temelinde birçok hücre ve hücre bileşeninin rol oynadığı kronik inflamasyon vardır. Kronik inflamasyon, özellikle gece veya sabahın erken saatlerinde meydana gelen tekra...
3-6 yaş arası astımlı çocuklarda obezitenin astım şiddetine olan etkilerinin araştırılması - Sayfa 5
GİRİŞ VE AMAÇ Astım; nefes darlığı, hışıltı, göğüste sıkışma ve/veya öksürük gibi tekrarlayan solunum semptomları ile karakterize olan geri dönüşümlü hava yolu obstrüksiyonunun eşlik ettiği bir hastalıktır. Bu obstrüksiyonun temelinde birçok hücre ve hücre bileşeninin rol oynadığı kronik inflamasyon vardır. Kronik inflamasyon, özellikle gece veya sabahın erken saatlerinde meydana gelen tekrarlaya...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eden
astım
tedavi
neden
kronik
hava


14. SAYFA ICERIGI

1. GİRİŞ
Küresel Astım Önleme ve Tedavi Girişimi (Global Initiative for Asthma (GINA)) 2008 Rehberi hava yolu inflamasyonun işlevsel sonuçlarına dayanarak astımı şu şekilde tanımlamaktadır (1). Astım birçok hücre ve hücre bileşeninin rol oynadığı kronik ve inflamatuar bir havayolu hastalığıdır. Kronik inflamasyon, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde meydana gelen tekrarlayan hışıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi ve öksürük ataklarına neden olan hava yolu aşırı duyarlılığı ile ilişkilidir. Bu ataklar genellikle akciğerlerde yaygın ama değişken ve çoğunlukla kendiliğinden veya tedaviyle geri dönüşlü bir hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkilidir.
Astımın gelişmesini ve ortaya çıkmasını etkileyen risk faktörleri ve etkileşim mekanizmaları karmaşıktır. Astıma yönelik risk faktörlerinden konak faktörleri genetik faktörler (atopi gelişmesine yatkınlık yaratan genler, hava yolu aşırı duyarlılığının gelişmesine yatkınlık yaratan genler), obezite ve cinsiyettir. Çevresel faktörler ise ev içi/ev dışı allerjenleri, infeksiyonlar (öncelikle viral), mesleksel duyarlılaştırıcılar, sigara dumanı (pasif/ aktif içicilik), ev dışı/ ev içi hava kirliliği ve beslenmedir (1).
Daha önceki astım rehberlerinde astım ağırlık açısından; semptomlar, havayolu obstrüksiyonu ve solunum fonksiyon testleri (SFT) parametreleri kullanılarak hafif intermittan, hafif, orta ve ağır persistan olarak sınıflandırılırdı. Tedavi basamak tedavisi olarak bu sınıflamaya göre verilirdi. Bu sınıflama, hastanın tedavisiyle ilgili kararın alındığı başlangıç değerlendirmesinde önemlidir. Fakat astımın şiddeti hem altta yatan hastalığa hem de tedaviye verilen yanıta bağlıdır. Tedavi ile başlangıçta ağır persistan olan bir hasta, sonra tedaviye yanıt verebilir ve başka bir alt basamağa geçebilir veya yeniden sınıflanabilir. Güncellenen astım rehberlerinde ağırlık veya hastalık şiddeti kavramlarının yerine kontrol kavramı gelmiştir (1). Günümüzde astım tedavisi kontrol odaklıdır. Astım kontrolü, astım belirtilerinin (semptomlar, fonksiyonel bozukluklar gibi) ne derece azaldığı ve tedavinin amacına ulaşıp ulaşmadığını ifade eden bir terimdir.
Astım tedavisinde kontrol değerlendirmesi ve buna göre tedavi planlaması daha uygun bulunmuş ve bundan dolayı tedavi rehberlerine Kontrole dayalı tedavi ve tedavi hedefi olarak optimum kontrol kavramı kavramı girmiştir.
1

İlgili Kaynaklarsingle.php