Astımlı olgularda ekshale nitrik oksit ölçümünün önemi ve ölçümü etkileyen faktörler

oral preparatlar parenteral preparatlara tercih edilir, çünkü oral preparatların mineralokortikoid ve çizgili kas üzerindeki etkileri daha az, yarılanma ömürleri görece daha kısadır. Uzun süre oral steroid verilecekse, sistemik yan etkileri azaltan önlemler alınmalıdır. Oral steroid tedavisi çizgili kas üzerine etkisi daha az, yarılanma ömrü daha kısa ve doz uygulaması daha esnek olduğu için parenteral (İntramuskuler ya da İntravenöz ) tedaviye tercih edilmelidir.
Sistemik steroid kullanıma bağlı olarak çeşitli sistemlere ait yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunların başlıcaları: osteoporoz, arteriyal hipertansiyon, diyabet, obesite, glokom, katarakt, kas zayıflığı, deri incelmesi hipotalomo-hipofizier-adrenal aksın baskılanmasıdır. Aynı zamanda tüberküloz, parazit infeksiyonu, osteoporoz, glokom, diyabet, ağır depresyon ya da peptik ülseri mevcut olan astımlı hastalarda sistemik steroid tedavisinde yakından ve dikkatli tıbbi gözetim önerilmektedir (1).
Anti IgE: Anti IgE (omalizumab), kullanımı serum IgE düzeyi yüksek olan hastalarda sınırlı bir tedavi seçeneğidir. Çalışmalarda eş zamanlı tedavide farklı dozlar kullanılmış olmakla birlikte, bu ilaç günümüzde inhale glukokortikosteroid tedavisi ile kontrol altına alınamayan ağır allerjik astımlı hastalarda endikedir (1, 64). Semptomların, rahatlatıcı ilaç kullanma gereksiniminin ve alevlenmelerin azalması, astım kontrolündeki rolü gösterilmiştir (65). Çalışmalarda anti-IgE tedavisi oldukça güvenli görülmekle birlikte anafilaksi riski (1/1000) bildirildiğinden enjeksiyonlar uygun şartların sağlandığı merkezlerde yapılmalı ve uygulama sonrası hastalar en az iki saat bekletilmelidir (66).
Rahatlatıcı İlaçlar: Bu gruptaki ilaçlar bronkokonstrüksiyonu ve eşlik eden akut semptomları hızla rahatlatır.
Hızlı etkili inhale beta 2-agonistler: Hızlı etkili inhale beta 2-agonistler akut astım alevlenmeleri sırasında oluşan bronkospazmın giderilmesi ve egzersiz sırasında bronkokonstrüksiyonun önlenmesi amacıyla seçilecek ilaçlardır. Bu gruba salbutamol, terbutalin, fenoterol, reproterol, ve pirbuterol dahildir. Uzun etkili bir beta2-agonist olan formoterol etkisinin hızlı başlaması nedeniyle semptomların giderilmesi amacıyla kullanılmak üzere onaylanmıştır; ancak bu amaçla yalnızca inhale steroidler ile düzenli bir kontrol tedavisi altında olan hastalarda kullanılmalıdır (1).Yan etki profilleri dardır. Genellikle kardiyovasküler sistem üzerine olan etkilerinden dolayı hastalarda taşikardi ve tremor görülebilir.
Antikolinerjik ilaçlar: Astım tedavisinde kullanılan antikolinerjik etkili bronkodilatatörler ipratropyum bromür ve oksitropyum bromürdür. İnhale
1730. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Stabil Astımlı Olgularda Serum Yüksek Duyarlıklı C Reaktif Protein Düzeyi ile Astım Kontrolü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Sayfa 25
nedeniyle sınırlıdır. Uzun süreli tedavide oral preparatlar parenteral preparatlara tercih edilir, çünkü oral preparatların mineralokortikoid ve çizgili kas üzerindeki etkileri daha az, yarılanma ömürleri görece daha kısadır. Sistemik steroid kullanıma bağlı olarak çeşitli sistemlere ait yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunların başlıcaları: Osteoporoz, arteriyal hipertansiyon, diyabet, obesite, kat...
Metakolinle atak geliştirilen kronik astımlı BALB/C farelerde nebulize sildenafilin akciğer histolojisi, oksijen saturasyonu ve kan gazı parametreleri üzerine etkileri - Sayfa 37
üstün olmadığı bir metaanalizde gösterilmiştir (154). Tek doz halinde verilen sodyum kromoglikat ve nedokromil sodyumun egzersiz veya soğuk hava ile meydana gelen bronkospazmı azalttığı gösterilmiştir (155). Sodyum kromoglikat ile tedavi edilen hastaların az bir kısmında öksürük, boğazda irritasyon, bronkokonstrüksiyon görülebilir. Kötü tat, başağrısı, bulantı nedokromilin en sık görülen yan etki...
Astım ve KOAH'lı hastalarda tremor, çarpıntı ve kramp sıklığı ve bunları etkileyen faktörler - Sayfa 24
2.1.6 B RAHATLATICI iLAQLAR Hızh etkili inhale p2-agonistler Astım alevlenmeleri sırasında ortaya gikan bronkospazmın giderilmesi ve egzersize bağh bronkokonstriksiyonun önlenmesinde etkili ilaglardır. Bu gruba salbutamol, terbutalin, fenoterol, reproterol ve pirbuterol dahildir. Uzun etkili bir (32agonist olan formeterolun etkisi hızh başlar. Semptomlann rahatlatılması amacıyla kullanımı onayla...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anti
tedavi
inhale
astım
etkiler
etkili


30. SAYFA ICERIGI

oral preparatlar parenteral preparatlara tercih edilir, çünkü oral preparatların mineralokortikoid ve çizgili kas üzerindeki etkileri daha az, yarılanma ömürleri görece daha kısadır. Uzun süre oral steroid verilecekse, sistemik yan etkileri azaltan önlemler alınmalıdır. Oral steroid tedavisi çizgili kas üzerine etkisi daha az, yarılanma ömrü daha kısa ve doz uygulaması daha esnek olduğu için parenteral (İntramuskuler ya da İntravenöz ) tedaviye tercih edilmelidir.
Sistemik steroid kullanıma bağlı olarak çeşitli sistemlere ait yan etkiler ortaya çıkabilir. Bunların başlıcaları: osteoporoz, arteriyal hipertansiyon, diyabet, obesite, glokom, katarakt, kas zayıflığı, deri incelmesi hipotalomo-hipofizier-adrenal aksın baskılanmasıdır. Aynı zamanda tüberküloz, parazit infeksiyonu, osteoporoz, glokom, diyabet, ağır depresyon ya da peptik ülseri mevcut olan astımlı hastalarda sistemik steroid tedavisinde yakından ve dikkatli tıbbi gözetim önerilmektedir (1).
Anti IgE: Anti IgE (omalizumab), kullanımı serum IgE düzeyi yüksek olan hastalarda sınırlı bir tedavi seçeneğidir. Çalışmalarda eş zamanlı tedavide farklı dozlar kullanılmış olmakla birlikte, bu ilaç günümüzde inhale glukokortikosteroid tedavisi ile kontrol altına alınamayan ağır allerjik astımlı hastalarda endikedir (1, 64). Semptomların, rahatlatıcı ilaç kullanma gereksiniminin ve alevlenmelerin azalması, astım kontrolündeki rolü gösterilmiştir (65). Çalışmalarda anti-IgE tedavisi oldukça güvenli görülmekle birlikte anafilaksi riski (1/1000) bildirildiğinden enjeksiyonlar uygun şartların sağlandığı merkezlerde yapılmalı ve uygulama sonrası hastalar en az iki saat bekletilmelidir (66).
Rahatlatıcı İlaçlar: Bu gruptaki ilaçlar bronkokonstrüksiyonu ve eşlik eden akut semptomları hızla rahatlatır.
Hızlı etkili inhale beta 2-agonistler: Hızlı etkili inhale beta 2-agonistler akut astım alevlenmeleri sırasında oluşan bronkospazmın giderilmesi ve egzersiz sırasında bronkokonstrüksiyonun önlenmesi amacıyla seçilecek ilaçlardır. Bu gruba salbutamol, terbutalin, fenoterol, reproterol, ve pirbuterol dahildir. Uzun etkili bir beta2-agonist olan formoterol etkisinin hızlı başlaması nedeniyle semptomların giderilmesi amacıyla kullanılmak üzere onaylanmıştır; ancak bu amaçla yalnızca inhale steroidler ile düzenli bir kontrol tedavisi altında olan hastalarda kullanılmalıdır (1).Yan etki profilleri dardır. Genellikle kardiyovasküler sistem üzerine olan etkilerinden dolayı hastalarda taşikardi ve tremor görülebilir.
Antikolinerjik ilaçlar: Astım tedavisinde kullanılan antikolinerjik etkili bronkodilatatörler ipratropyum bromür ve oksitropyum bromürdür. İnhale
17

İlgili Kaynaklarsingle.php