Atık çamur dezentegrasyonu yöntemlerinin çamur minimizasyonu açısından değerlendirilmesi
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ATIK ÇAMUR DEZENTEGRASYONU YÖNTEMLERİNİN ÇAMUR MİNİMİZASYONU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Emine YEŞİL
Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
EYLÜL 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kimyasal çöktürme çamurlarının organik madde adsorpsiyonunda kullanımı - Sayfa 1
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYASAL ÇÖKTÜRME ÇAMURLARININ ORGANİK MADDE ADSORPSİYONUNDA KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emine METİN Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri ve Mühendisliği HAZİRAN 2009 ...
Çamur minimizasyonununun ve azot gideriminin birlikte gerçekleştirilebilirliği - Sayfa 1
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇAMUR MİNİMİZASYONUNUNUN VE AZOT GİDERİMİNİN BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emine Simge TAYBUĞA Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Programı Anabilim Dalı : Herhangi Mühendislik, Bilim Programı : Herhangi Program EKİM 2013 ...
Evsel atıksıların doğal ortam sıcaklıklarında havasız çamur yataklı reaktörde arıtımı ve ilave kimyasal arıtma uygulamaları - Sayfa 1
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ATIKSULARIN DOĞAL ORTAM SICAKLIKLARINDA HAVASIZ ÇAMUR YATAKLI REAKTÖRDE ARITIMI VE İLAVE KİMYASAL ARITMA UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Müh. Elis GÜNEŞ Anabilim Dalı : ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ Programı : ÇEVRE BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ HAZİRAN 2008 ii ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mühendisliği
üniversitesi
bilimleri
enstitüsü
çevre
çamur


1. SAYFA ICERIGI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ATIK ÇAMUR DEZENTEGRASYONU YÖNTEMLERİNİN ÇAMUR MİNİMİZASYONU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Emine YEŞİL
Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
EYLÜL 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php