Atış artıklarında et-AAS ile antimon analizi ve gözlenen analitik problemler

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ATIŞ ARTIKLARINDA ET-AAS İLE ANTİMON ANALİZİ VE GÖZLENEN ANALİTİK PROBLEMLER
NEVRA FİDAN
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI
BURSA-20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ATIŞ ARTIKLARINDA ET-AAS İLE ANTİMON ANALİZİ VE GÖZLENEN ANALİTİK PROBLEMLER
NEVRA FİDAN
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI
BURSA-2009

İlgili Kaynaklarsingle.php