T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sibel KARŞIDAĞ Tez Yürütmeni: Yrd. Doç. Dr. Şevki ŞAHİN
AURASIZ MİGREN HASTALARINDA TROMBOSİT SEROTONİN DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Uzmanlık Tezi
Dr. Sunay AYALP İstanbul 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tuz Gölü çevresindeki bazı endemik halofit bitkilerin ekofizyolojisi - Sayfa 2
Gökçen BAYSAL FURTANA tarafından hazırlanan “TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ BAZI ENDEMİK HALOFİT BİTKİLERİN EKOFİZYOLOJİSİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Hayri DUMAN ………………………… (Tez Danışmanı) Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Rukiye TIPIRDAMAZ …………………………. (Tez Danışmanı) Biyoloji Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Biyoloj...
Mimarlık ve insan hakları - Sayfa 2
Hossein SADRI tarafından hazırlanan Mimarlık ve İnsan Hakları adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Nur ÇAĞLAR Tez Danışmanı, Mimarlık Anabilim Dalı Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ Tez Danışmanı, Felsefe Anabilim Dalı …………………………. …………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Mimarlık Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Prof. Dr. ...
Nanogözenekli zeolit malzemeye dayalı yeni gaz boşalma elektronik cihazının özellikleri - Sayfa 2
Kıvılcım KÖSEOĞLU tarafından hazırlanan “NANOGÖZENEKLİ ZEOLİT MALZEMEYE DAYALI YENİ GAZ BOŞALMA ELEKTRONİK CİHAZININ ÖZELLİKLERİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Bahtiyar G. SALAMOV Tez I. Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………….. Prof. Dr. Selim ACAR Tez II. Danışmanı, Fizik Anabilim Dalı ………………………………….. Bu çalışma jürimiz tarafından oy bi...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
anabilim
dalı
prof
üniversitesi
istanbul


1. SAYFA ICERIGI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sibel KARŞIDAĞ Tez Yürütmeni: Yrd. Doç. Dr. Şevki ŞAHİN
AURASIZ MİGREN HASTALARINDA TROMBOSİT SEROTONİN DÜZEYLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Uzmanlık Tezi
Dr. Sunay AYALP İstanbul 2010single.php