14
2.2. Termal Kaynaklarda Bulunan Ağır Metaller ve Çevresel Etkileriyle İlgili Araştırmalar
Hashem (1993), Suudi Arabistanın 10 farklı bölgesinden aldığı toprak ve su örneklerinde bulunan ağır metal konsantrasyonlarını incelemiştir. Toprak örneklerinde Al, Br, Cd, Cu, Fe, Pb ve Zn miktarlarının daha yüksek, sularda ise daha düşük bulunduğu belirlenmiştir. Topraklarda ağır metallerin yüksek konsantrasyonlarda olması, körfez savaşı ve petrol kuyularının yanmasıyla açıklanmıştır. Toprakların Cd içeriklerinin 0.8-2.6 ppm, Co içeriklerinin 6.2-25.1 ppm ve Zn içeriklerinin ise 17-125 ppm arasında değişim gösterdiği bildirilen araştırmada, Al, Br, Fe ve Cu içeriklerinin körfez savaşından önce ölçülen düzeylerde bulunduğu ileri sürülmüştür.
Elmacı (1995), Güney Marmara bölgesinde sanayi domatesi yetiştiriciliğinin yoğun olduğu M. Kemalpaşa, Karacabey ve Biga ilçelerinden alınan toprak, su ve meyve (domates) bitki örneklerinin ağır metal içeriklerini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, üç yöreye ait tüm topraklarda Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Cd ve Tl yönünden kirlilik söz konusu değildir. Biga ve M. Kemalpaşa topraklarında Pb değerlerinin sınır değerlerin altında bulunmasına karşın Karacabey topraklarının %11inde, sulama sularının ise %29unda Pb miktarları yüksek çıkmıştır. M. Kemalpaşa topraklarının %89unda, Karacabey topraklarının ise %33 oranında Ni kirliliği görülmüştür. Cr ve Sb kirliliği her üç ilçe topraklarında da ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu durumun, sanayi atıklarının karıştığı sular ile sulama yapılmasından kaynaklandığı belirtilen çalışmada, sulardaki Cr miktarları ile topraktaki Cr arasında önemli korelasyonlar saptanmıştır. Üç yöreye ait domates meyve örneklerinin Fe, Zn, Cu ve Cd içerikleri izin verilen sınır değerinden düşük, Co, Ni, Sb ve Cr içerikleri ise yüksek bulunmuştur.
Aydın ve Seferoğlu (1999), Menderes Havzasında sulama yapılan bazı alanlarda sulama suyundan gelen borun toprak ve bitkideki durumu araştırmışlardır. Jeotermal kaynakların oldukça yoğun olduğu bu bölgeden alınan su örneklerinde, bor içeriği 0.33-6.41 ppm, bitki örneklerinde 61-957 ppm arasında bulunmuştur. Toprak örnekleri ise 0-30 cm ve 30-60 cm derinliklerinden sulama öncesi ve sulama sonrasında iki farklı dönemde alınmıştır. I. dönemde38. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi - Sayfa 12
3 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI Ağır metaller periyodik cetvelin transisyon elementleri adı verilen geniş bir bölümünü kapsayan elementlerdir. Bu elementlerin modern teknolojide gereksinimleri sonucu bulundukları yerden alınıp işlenmeleri ve doğaya seyreltilip bırakılmaları yanında fosil maddelerin enerji amacıyla tarımsal uygulamalarda, gübreleme ve ilaçlamalar sonucu bu elementlerin kirlilik sorunları...
Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi - Sayfa 13
4 Pb içermesi nedeniyle kirlenmenin sular tarafından olabileceği, M.Kemalpaşa’daki toprakların % 89’unda, Karacabey’deki toprakların % 33’ünde toplam Ni’in sınır değerinin üzerinde, Biga’da ise bütün topraklarda sınır değerinin altında olduğu, M. Kemalpaşa topraklarının tamamında, Karacabey ve Biga’daki toprakların ¾’ünde toplam Cr ve Sb miktarlarının sınır değerlerinin üzerinde olduğu bildirilmi...
Atık su uygulamalarında ağır metal akümülatörü olarak kanola' nın (Brassica napus - Sayfa 24
Akıncı ve Çalışkan (2010b), kurşunun (0, 100, 200, 400 ve 800 mg l-1) artan dozlarının bazı önemli yazlık sebzelerin (domates, biber, patlıcan, hıyar, karpuz, bamya, mısır, kabak, kavun ve fasülye) çimlenmesi üzerine etkisini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, kurşunun artırılan dozlarının çimlenme oranı ve süresini olumsuz etkilediğini bildirmişlerdir. Ayrıca biriken ağır metallerin, bitki to...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

metal
ağır
inde
metaller
çalışmada
bitki


38. SAYFA ICERIGI

14
2.2. Termal Kaynaklarda Bulunan Ağır Metaller ve Çevresel Etkileriyle İlgili Araştırmalar
Hashem (1993), Suudi Arabistanın 10 farklı bölgesinden aldığı toprak ve su örneklerinde bulunan ağır metal konsantrasyonlarını incelemiştir. Toprak örneklerinde Al, Br, Cd, Cu, Fe, Pb ve Zn miktarlarının daha yüksek, sularda ise daha düşük bulunduğu belirlenmiştir. Topraklarda ağır metallerin yüksek konsantrasyonlarda olması, körfez savaşı ve petrol kuyularının yanmasıyla açıklanmıştır. Toprakların Cd içeriklerinin 0.8-2.6 ppm, Co içeriklerinin 6.2-25.1 ppm ve Zn içeriklerinin ise 17-125 ppm arasında değişim gösterdiği bildirilen araştırmada, Al, Br, Fe ve Cu içeriklerinin körfez savaşından önce ölçülen düzeylerde bulunduğu ileri sürülmüştür.
Elmacı (1995), Güney Marmara bölgesinde sanayi domatesi yetiştiriciliğinin yoğun olduğu M. Kemalpaşa, Karacabey ve Biga ilçelerinden alınan toprak, su ve meyve (domates) bitki örneklerinin ağır metal içeriklerini araştırmışlardır. Elde edilen sonuçlara göre, üç yöreye ait tüm topraklarda Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Cd ve Tl yönünden kirlilik söz konusu değildir. Biga ve M. Kemalpaşa topraklarında Pb değerlerinin sınır değerlerin altında bulunmasına karşın Karacabey topraklarının %11inde, sulama sularının ise %29unda Pb miktarları yüksek çıkmıştır. M. Kemalpaşa topraklarının %89unda, Karacabey topraklarının ise %33 oranında Ni kirliliği görülmüştür. Cr ve Sb kirliliği her üç ilçe topraklarında da ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu durumun, sanayi atıklarının karıştığı sular ile sulama yapılmasından kaynaklandığı belirtilen çalışmada, sulardaki Cr miktarları ile topraktaki Cr arasında önemli korelasyonlar saptanmıştır. Üç yöreye ait domates meyve örneklerinin Fe, Zn, Cu ve Cd içerikleri izin verilen sınır değerinden düşük, Co, Ni, Sb ve Cr içerikleri ise yüksek bulunmuştur.
Aydın ve Seferoğlu (1999), Menderes Havzasında sulama yapılan bazı alanlarda sulama suyundan gelen borun toprak ve bitkideki durumu araştırmışlardır. Jeotermal kaynakların oldukça yoğun olduğu bu bölgeden alınan su örneklerinde, bor içeriği 0.33-6.41 ppm, bitki örneklerinde 61-957 ppm arasında bulunmuştur. Toprak örnekleri ise 0-30 cm ve 30-60 cm derinliklerinden sulama öncesi ve sulama sonrasında iki farklı dönemde alınmıştır. I. dönemdesingle.php