Aysantı Beli (Ayaş-Ankara) florasının tehdit altındaki türleri

AYSANTI BELİ (AYAŞ-ANKARA) FLORASININ TEHDİT ALTINDAKİ TÜRLERİ
Gül AYYILDIZ
YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE BİLİMLERİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MART 2010 ANKARA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ankara Üniversitesi öğrencilerinin kadınların spor etkinliklerine katılımlarına ilişkin görüşleri - Sayfa 3
ii Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı çerçevesinde yürütülmüş bu çalışma, aşağıdaki jüri tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Tez Savunma Tarihi: / /2014 İmza Prof.Dr. Mithat KOZ Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Jüri Başkanı İmza Prof. Dr. Gülfem ERSÖZ ARITAN Ankara Üniversitesi Spor Biliml...
Kur'ân-ı Kerîm'de kdy kökünün semantik incelemesi - Sayfa 15
Alie Aptourachman, Vahiy Geleneğinde Emr Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi21, Uğur Gülbil, İstikamet Kavramına Semantik Yaklaşım22, Fatma Betül Çipilioğlu, Vahiy Geleneğinde "Kara' e" Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi23, Hatice Korkmaz, Vahiy Geleneğinde Şehede Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi24, Yahya Karataş, Kur’ân’da Havf ve Hüzün Kavramlarının Semantik Analizi25, Esra Gözeler, ...
İl yönetiminde bir yerel yönetim organı olarak il özel idareleri - Sayfa 240
234 Tezler: ATEŞ, S., İl Meclisleri ve İlçe Meclisleri (1992–2001), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001 ÇEKMEN, M. M., İl Özel Yönetimlerinin İşlevleri ve Mali Yapısı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1999 DAĞLI, Z., Türkiye’de Merkezi Yönetimin Yerel Yönetimler Üzerindeki Denetimi, Yüksek Lisans Tezi, Süleym...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
üniversitesi
lisans
enstitüsü
tezi
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

AYSANTI BELİ (AYAŞ-ANKARA) FLORASININ TEHDİT ALTINDAKİ TÜRLERİ
Gül AYYILDIZ
YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE BİLİMLERİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
MART 2010 ANKARA

İlgili Kaynaklarsingle.php