Azerbaycan Hukukunda vergi yargısı


KAYNAKLAR

ABDULLAYEV, Cavid., Azerbaycan Anayasasında Benimsenmiş Olan Hükümet Sistemi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1998
ALİYEV, Tebriz – ABBASOV, İlgar., Vergi Ödenilmesinin Teşkili ve İdare Edilmesinin Bazı Problemleri, Elm Neşriyyatı, Bakü, 1998
BAGIR.OV, Damet., Vergi Auditi, MaarifNeşriyyatı, Bakü, 1999

BAYRAMOV, Mayıl., Azerbaycan’da Mahkeme Hakimiyeti, Qanun Neşriyyatı, Bakü, 2004

ESEDOV, Bağır., Azerbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Mecellesinin Kommentariyası, Digesta Yayınları, Bakü, 2002
ESKEROV, Ziyafet – NESİROV, Elşad – İSMAYILOV, Mübariz – MEMMEDOV, Hamis., Azerbaycan Dövlet ve Hukukunun Esaslan. Gapp-Poligraf Neşriyyatı, Bakü, 2003

EJDEROV, Tehmasib., Azerbaycan’da Vergilendirme ve Vergi Siyaseti Problemleri, Sabah Neşriyyatı, Bakü, 2001

EYVAZOV, Hikmet., Mehkeme Sturukturu ve Onun Faaliyeti, Qanun Jurnalı No:6, Bakü, 2003
GöREN, Zafer., Anayasa Hukukuna Giriş, D.E.Ü. Rektörlük Matbaası, İzmir 1999
GöZÜBÜYÜK, Şeref, İdari Yargı, Sevinç Matbaası, Ankara, 1970
GULİYEV, Novruz – KERİMOV, Asif, Vergiler Hakkında, Qanun Neşriyyatı, Bakü, 1998
HESENLİ, Mirelem., Vergiler, Şark-Garp Neşriyyatı, Bakü, 1998

HESENOVA, Südabe

SADIGOV, Hacıbala., Azerbaycan Respublikası

Mahkemelerinin Yaranması ve İnkişafi, Çaşıoğlu Neşriyyatı, Bakü 2003

KANETİ, Selim., Vergi Hukuku. Filiz Kitapevi, İstanbul, 1989

KIR.BAŞ, Sadık., Vergi Hukuku (Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar), Pano Ofset, Ankara, 2002

KURU, Baki -ARSLAN, Ramazan – YILMAZ, Ejder., Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2002

MEMMEDOV, Fazil – MUSAYEV, Akif – SADIGOV, Mirdamet – RZAYEV, Zahit KELBİYEV, Yaşar., Vergitutmanın Nezeri ve Metodoloji Esasları. Ozan Neşriyyatı,
Bakü, 2001

103115. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


115. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR

ABDULLAYEV, Cavid., Azerbaycan Anayasasında Benimsenmiş Olan Hükümet Sistemi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 1998
ALİYEV, Tebriz – ABBASOV, İlgar., Vergi Ödenilmesinin Teşkili ve İdare Edilmesinin Bazı Problemleri, Elm Neşriyyatı, Bakü, 1998
BAGIR.OV, Damet., Vergi Auditi, MaarifNeşriyyatı, Bakü, 1999

BAYRAMOV, Mayıl., Azerbaycan’da Mahkeme Hakimiyeti, Qanun Neşriyyatı, Bakü, 2004

ESEDOV, Bağır., Azerbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Mecellesinin Kommentariyası, Digesta Yayınları, Bakü, 2002
ESKEROV, Ziyafet – NESİROV, Elşad – İSMAYILOV, Mübariz – MEMMEDOV, Hamis., Azerbaycan Dövlet ve Hukukunun Esaslan. Gapp-Poligraf Neşriyyatı, Bakü, 2003

EJDEROV, Tehmasib., Azerbaycan’da Vergilendirme ve Vergi Siyaseti Problemleri, Sabah Neşriyyatı, Bakü, 2001

EYVAZOV, Hikmet., Mehkeme Sturukturu ve Onun Faaliyeti, Qanun Jurnalı No:6, Bakü, 2003
GöREN, Zafer., Anayasa Hukukuna Giriş, D.E.Ü. Rektörlük Matbaası, İzmir 1999
GöZÜBÜYÜK, Şeref, İdari Yargı, Sevinç Matbaası, Ankara, 1970
GULİYEV, Novruz – KERİMOV, Asif, Vergiler Hakkında, Qanun Neşriyyatı, Bakü, 1998
HESENLİ, Mirelem., Vergiler, Şark-Garp Neşriyyatı, Bakü, 1998

HESENOVA, Südabe

SADIGOV, Hacıbala., Azerbaycan Respublikası

Mahkemelerinin Yaranması ve İnkişafi, Çaşıoğlu Neşriyyatı, Bakü 2003

KANETİ, Selim., Vergi Hukuku. Filiz Kitapevi, İstanbul, 1989

KIR.BAŞ, Sadık., Vergi Hukuku (Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurumlar), Pano Ofset, Ankara, 2002

KURU, Baki -ARSLAN, Ramazan – YILMAZ, Ejder., Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2002

MEMMEDOV, Fazil – MUSAYEV, Akif – SADIGOV, Mirdamet – RZAYEV, Zahit KELBİYEV, Yaşar., Vergitutmanın Nezeri ve Metodoloji Esasları. Ozan Neşriyyatı,
Bakü, 2001

103

İlgili Kaynaklar
single.php