T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ
BAHARAT UÇUCU YAĞLARININ KÖFTELİK KIYMALARDAKİ Salmonella spp. ve Staphylococcus aureus
PATOJENLERİ ÜZERİNE İNHİBİTÖR ETKİSİ
Seda ÖZDİKMENLİ Gıda Mühendisliği
Tezin Sunulduğu Tarih: 25.07.2011
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nükhet N. ZORBA
ÇANAKKALE1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çanakkale Boğazı'ndaki (Çanakkale, Türkiye) bazı kırmızı alglerde agar miktarlarının yıllık değişimi - Sayfa 1
T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇANAKKALE BOĞAZI’NDAKİ (ÇANAKKALE, TÜRKİYE) BAZI KIRMIZI ALGLERDE AGAR MİKTARLARININ YILLIK DEĞİŞİMİ Selin SAĞBAŞ Biyoloji Anabilim Dalı Tezin Sunulduğu Tarih: 17.01.2011 Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERDUĞAN ÇANAKKALE ...
Katırtırnağı (Spartium junceum), Kermes meşesi(Quercus coccifera), Deniz üzümü(Ephedra major), Akçakesme (Phillyrea latifolia) bitkilerinin keçiler için besleme potansiyeli - Sayfa 140
Simpozij Poljoprıvrede, Veterinarstva, Sumarstva I Biotehnologije. 18-20 Octobar,Vlasic/Bosna Yıldırır, M., Erdoğan, İ., Sezenler, T., Yaman, Y., Akbağ, H., I., 2011. Karacabey Merinosu Koyunlarda Laktasyon Dönemi Besleme Koşullarının Etkileri. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Eylül, Adana. Tez/Tezler Lisans Tezi: “Doğumda Hayvan Refahı” ÇOMÜ Zootekni Bölümü 2005, Çanakkale. Danışman:...
Gübrelemenin Çanakkale ili meralarında verim ve otun kimyasal bileşimine etkileri - Sayfa 1
T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GÜBRELEMENİN ÇANAKKALE İLİ MERALARINDA VERİM VE OTUN KİMYASAL BİLEŞİMİNE ETKİLERİ Fırat ALATÜRK Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Tezin Sunulduğu Tarih: 24.01.2012 Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ahmet GÖKKUŞ ÇANAKKALE ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çanakkale
onsekiz
mart
üniversitesi
tezi
tezin


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ
BAHARAT UÇUCU YAĞLARININ KÖFTELİK KIYMALARDAKİ Salmonella spp. ve Staphylococcus aureus
PATOJENLERİ ÜZERİNE İNHİBİTÖR ETKİSİ
Seda ÖZDİKMENLİ Gıda Mühendisliği
Tezin Sunulduğu Tarih: 25.07.2011
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nükhet N. ZORBA
ÇANAKKALE

İlgili Kaynaklarsingle.php