Bakır iyonlarının biyosorpsiyon yöntemiyle giderilmesinde Rhizobium phaseoli bakterisinin etkisi üzerine bir araştırma

BAKIR İYONLARININ BİYOSORPSİYON YÖNTEMİYLE GİDERİLMESİNDE Rhizobium phaseoli BAKTERİSİNİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Nida İZGİ (ASLAN)
Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nazmi GÜR
OCAK-2012
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

BAKIR İYONLARININ BİYOSORPSİYON YÖNTEMİYLE GİDERİLMESİNDE Rhizobium phaseoli BAKTERİSİNİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Nida İZGİ (ASLAN)
Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nazmi GÜR
OCAK-2012
1

İlgili Kaynaklarsingle.php