T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
BAKKHYLIDESTE MECAZ KULLANIMI VE IŞIK-KARANLIK METAFORUNUN İZİNDE
ARETA, NIKA, ALATHEIA İLİŞKİSİ
Erman GÖREN 2501050030
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güler ÇELGİN
İstanbul 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

15. yüzyıla ait 'Enfesü'l-Cevâhir' adlı yazma üzerinde dil incelemesi (giriş-inceleme-metin-sözlük) - Sayfa 64
- Özcan Tabaklar, Amme Cüzü Tefsiri, Mustafa bin Muhammed (varak no: 111b-121a/143a-154b), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1987. - Hasan Şimşek, Tefsirü Sûreti’-l-Mülk (İnceleme- Metin-Dizin), Cumhuriyet Ü., SBE., Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2006. - Necati Gül, Amme Cüzü Tefsiri (Metin-İnceleme), Ondokuz Mayıs Ü., SBE., Türk Dili ve ...
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki şiire dair Arapça yazma eserler - Sayfa 1
T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ'NDEKİ ŞİİRE DAİR ARAPÇA YAZMA ESERLER [(ELİF-DAL) J _\] ZEYNEPTEKO 2501080643 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. HÜSEYİN YAZICI İstanbul 2011 ...
Cemal Süreya'nın Guillaume Apollinaire çevirileri ve Cemal Süreya'nın şiirlerindeki Guillaume Apollinaire etkisi - Sayfa 211
Wellek, René, ve Austin Warren. Edebiyat Teorisi. Çev. Ö. Faruk Huyugüzel. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2011. Tezler: Akgün, Ali. İlhan Berk Şiirinde Nesne Sorunu. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, 2002. Doğan, Mehmet. Cemal Süreya’nın Şiiri (Yapı, Tema ve Anlatım). Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 200...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Yüksek Lisans Tezi
BAKKHYLIDESTE MECAZ KULLANIMI VE IŞIK-KARANLIK METAFORUNUN İZİNDE
ARETA, NIKA, ALATHEIA İLİŞKİSİ
Erman GÖREN 2501050030
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güler ÇELGİN
İstanbul 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php