Balıkesir il merkezinde motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyon envanterinin hesaplanması

Çizelge 4.12 Balıkesir İli İçin Anket Sonuçlarıve Araç km Göre 2007 YılıSoğuk Emisyon Miktarı

Araç Cinsi

Yakıt Cinsi
Benzinli

CO Ton/Yıl
322,15

VOC Ton/Yıl
33,38

NOx Ton/Yıl
19,23

FC PM Ton/Yıl Ton/Yıl

1281.32

Otomobil

LPG

126,71

42,53

41,51 1354.57

Dizel

14,81

0,39 31,28 1084.57 2,31

Minibüs

Dizel

2,52 0,14 7,78 218.58 0,60

Kamyonet

Dizel

24,65

1,01 55,36 1484.99 7,80

TOPLAM

490.84

77.44 155.16 5424.02 10.71

4.2.2.1 Balıkesir İli İçin Hesaplanan Soğuk CO Emisyonu

Soğuk emisyonlarda da CO miktarıBenzinli otomobillerde %65.63 gibi önemli bir miktarını oluşturmaktadır. Şekil 4.7de hesaplanan soğuk CO emisyonu gösterilmiştir.

Minibüs Dizel 0,51%
Otomobil Dizel 3,02%

Kamyonet Dizel 5,02%

Otomobil LPG 25,81%
Otomobil Benzinli 65,63%
Şekil 4.7 Balıkesir İli Yıllık Soğuk CO Emisyonu

8395. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kamyonet
emisyon
otomobil
benzinli
dizel
minibüs


95. SAYFA ICERIGI

Çizelge 4.12 Balıkesir İli İçin Anket Sonuçlarıve Araç km Göre 2007 YılıSoğuk Emisyon Miktarı

Araç Cinsi

Yakıt Cinsi
Benzinli

CO Ton/Yıl
322,15

VOC Ton/Yıl
33,38

NOx Ton/Yıl
19,23

FC PM Ton/Yıl Ton/Yıl

1281.32

Otomobil

LPG

126,71

42,53

41,51 1354.57

Dizel

14,81

0,39 31,28 1084.57 2,31

Minibüs

Dizel

2,52 0,14 7,78 218.58 0,60

Kamyonet

Dizel

24,65

1,01 55,36 1484.99 7,80

TOPLAM

490.84

77.44 155.16 5424.02 10.71

4.2.2.1 Balıkesir İli İçin Hesaplanan Soğuk CO Emisyonu

Soğuk emisyonlarda da CO miktarıBenzinli otomobillerde %65.63 gibi önemli bir miktarını oluşturmaktadır. Şekil 4.7de hesaplanan soğuk CO emisyonu gösterilmiştir.

Minibüs Dizel 0,51%
Otomobil Dizel 3,02%

Kamyonet Dizel 5,02%

Otomobil LPG 25,81%
Otomobil Benzinli 65,63%
Şekil 4.7 Balıkesir İli Yıllık Soğuk CO Emisyonu

83

İlgili Kaynaklarsingle.php