4. Solunan ozonun çok az miktarı kana geçmektedir.
Sudaki çözünürlüğünün düşük olmasından dolayı akciğerin derinliklerine kadar taşınır ve buralarda depolanır. Özellikle akciğer fonksiyonları üzerinde önemli ölçüde zararlı olduğu tespit edilmiştir. Bronş ve hava keseciklerine önemli derecede zarar verir [4,14].
Sağlık etkileri önce solunum fonksiyonlarında azalma, solunum yolu inflamasyonları, solunum yolu geçirgenliğinde yükselme, hiper reaktivite yükselmesi sonra solunum yolunda geri çevrilemez yapısal değişikliklerdir. Tekrarlı ya da yüksek O3 seviyelerine uzun süreli maruz kalma geri dönüşü olmayan etkiler ve astım gibi kronik akciğer hastalığı taşıma riskini yükseltir [14].
Genelde ozon maruziyeti, 1-3 saatlik süreyi kapsamaktadır. 200 g/m3 oksitleyici konsantrasyonuna maruziyet; göz, burun ve boğaz tahrişine, gögüs sıkışması, öksürük ve baş ağrısına neden olmaktadır. Çocuk ve gençlerde akciğer fonksiyonlarının azalmasına sebep olan konsantrasyon ise 160-300 g/m3tür [4].
Azot Dioksit (NO2) Azot dioksit nüfusun yoğun olduğu alanlarda major hava kirleticilerindendir [14]. Atmosfere yayılımı; taşıt egzostları, insineratörler, kimyasal işlemler, ısınma amacı ile kullanılan bazı fosil kökenli yakıtların yanması ve elektrik üretimi gibi kaynaklardan olmaktadır [4].
Azot oksitler yüksek sıcaklıkta atmosferdeki azotun termal olarak bağlanması neticesinde ortaya çıkar. Normal olarak her yakma tesisinin işletilmesi sırasında sürekli olarak azot diokside dönüşen azot monoksit (NO) meydana gelir. Özellikle yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanmalar atmosferik azotu, NO haline dönüştürür. Azot monoksit oksijenle yavaş olarak veya hızlı bir şekilde ozonla oksitlenerek azot dioksit haline gelir [7].
919. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yatağan ve çevresinde morfo-klimatik özelliklerin ortam-insan sağlığı ilişkisi ve çevre eğitimi Yatağan - Sayfa 212
186 2 Kasım 1986’ da yürürlüğe giren “Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği” ne göre mahalli çevre birimlerinde uzun vadeli, maksimum SO2 sınır değerleri, yıllık 3 33 ortalama 60 mg/m , kış mevsimi ortalaması 120 mg/m , günlük ortalama 150 mg/m , 3 1 saatlik ortalama 450 mg/m tür. Azot Dioksitin (NO2) Sağlık Üzerine Etkileri Azot dioksitin sağlık üzerine etkileri; çeşitli kesimlerdeki bireyler...
Kimya öğretmen adaylarının akademik başarılarına öğrenme stili tercihleri, öz kontrollü öğrenme ve motivasyon faktörlerinin etkisi - Sayfa 205
Havada Bulunuşu Solunabilir boyuttaki asbest lifleri atmosferin alt katmanlarında bulunur. Atmosfere yayılan asbest liflerinin aerodinamik özelliklerinden dolayı daha uzak mesafelere taşınmaları mümkündür Uzunlukları 5 µm den uzun, çapları 3 µm’e kadar olan lifler, biyolojik olarak önemlidirler. Maruziyet Yolları Asbest liflerine maruziyet, ağırlıklı olarak solunum yolları aracılığı ile gerçekleş...
Kocaeli kentinde hava kirliliğine neden olan inorganik gaz kirleticilerin düzeylerinin, dağılımlarının ve kaynaklarının belirlenmesi - Sayfa 26
fotoliz reaksiyonu verir. Oluşan atomik oksijen moleküler oksijen ile O + O2 + M → O3 + M (2.5) reaksiyonu ile ozon meydana getirir. Bu reaksiyon aşağı atmosferde ozon oluşturan en önemli reaksiyondur. Ozon ise NO ile O3 + NO → NO2 + O 2 (2.6) NO2 miktarını arttırır. Buna göre ozon konsantrasyonun atmosferde hızla artmadığı, bir dengenin olduğu görülmektedir. Reaksiyonlar şematik...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

azot
ozon
maruz
solunum
olan
akciğer


19. SAYFA ICERIGI

4. Solunan ozonun çok az miktarı kana geçmektedir.
Sudaki çözünürlüğünün düşük olmasından dolayı akciğerin derinliklerine kadar taşınır ve buralarda depolanır. Özellikle akciğer fonksiyonları üzerinde önemli ölçüde zararlı olduğu tespit edilmiştir. Bronş ve hava keseciklerine önemli derecede zarar verir [4,14].
Sağlık etkileri önce solunum fonksiyonlarında azalma, solunum yolu inflamasyonları, solunum yolu geçirgenliğinde yükselme, hiper reaktivite yükselmesi sonra solunum yolunda geri çevrilemez yapısal değişikliklerdir. Tekrarlı ya da yüksek O3 seviyelerine uzun süreli maruz kalma geri dönüşü olmayan etkiler ve astım gibi kronik akciğer hastalığı taşıma riskini yükseltir [14].
Genelde ozon maruziyeti, 1-3 saatlik süreyi kapsamaktadır. 200 g/m3 oksitleyici konsantrasyonuna maruziyet; göz, burun ve boğaz tahrişine, gögüs sıkışması, öksürük ve baş ağrısına neden olmaktadır. Çocuk ve gençlerde akciğer fonksiyonlarının azalmasına sebep olan konsantrasyon ise 160-300 g/m3tür [4].
Azot Dioksit (NO2) Azot dioksit nüfusun yoğun olduğu alanlarda major hava kirleticilerindendir [14]. Atmosfere yayılımı; taşıt egzostları, insineratörler, kimyasal işlemler, ısınma amacı ile kullanılan bazı fosil kökenli yakıtların yanması ve elektrik üretimi gibi kaynaklardan olmaktadır [4].
Azot oksitler yüksek sıcaklıkta atmosferdeki azotun termal olarak bağlanması neticesinde ortaya çıkar. Normal olarak her yakma tesisinin işletilmesi sırasında sürekli olarak azot diokside dönüşen azot monoksit (NO) meydana gelir. Özellikle yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanmalar atmosferik azotu, NO haline dönüştürür. Azot monoksit oksijenle yavaş olarak veya hızlı bir şekilde ozonla oksitlenerek azot dioksit haline gelir [7].
9

İlgili Kaynaklarsingle.php