Bankacılıkta risk yönetimi: Türkiye örneği


T.C.
YILDIZ TEKNiK UNiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiTUSU
iKTiSAT ANA BiLiM DALI iKTiSAT WKSEK LiSANS PROGRAM!
YUKSEK LiSANS TEZi
BANKACILIKTA RiSK YONETiMi: TURKiYE ORNEGi
EnginBEKAR 09710006
TEZ DANISMANI PROF.DR.Gillsiin YAY
iSTANBUL 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Modernist iktisat anlayışı ve eleştirisi: Deirdre N. Mccloskey ve retorik yaklaşımı - Sayfa 1
TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ MODERNİST İKTİSAT ANLAYIŞI VE ELEŞTİRİSİ: DEİRDRE N. MCCLOSKEY VE RETORİK YAKLAŞIMI KAMURAN AKSÜT 06710101 TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. TURAN YAY İSTANBUL 2010 ...
Halka doğru dergisi, tahlili fihrist, inceleme, seçme metinler - Sayfa 13
xiii Daha önce ‘’Halka Doğru’’ dergisi ile ilgili biri tarih, diğeri iktisat bölümünde olmak üzere iki yüksek lisans tezi yapılmıştır. Söz konusu tezleri çalışmamız sırasında inceleme fırsatı bulduk. Hacettepe Üniversitesi, Tarih Anabilim Dalı’nda, Mehmet Özden tarafından hazırlanan ve ‘’II. Meşrutiyet Devri Halkçılık Düşüncesi ve ‘Halka Doğru’ Dergisi’’1 başlığını taşıyan tezde, mezkûr dönemde ...
Geçiş ekonomilerinde yabancı sermaye yatırımları ve Kırgızistan örneği - Sayfa 1
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İKTİSAT YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ TEZİ HAZIRLAYAN NURBEK KARATALOV 02710038 TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. HÜSEYİN TAŞTAN İSTANBUL 2012 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
sosyal
bilimler
lisans
iktisat
bilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
YILDIZ TEKNiK UNiVERSiTESi SOSYAL BiLiMLER ENSTiTUSU
iKTiSAT ANA BiLiM DALI iKTiSAT WKSEK LiSANS PROGRAM!
YUKSEK LiSANS TEZi
BANKACILIKTA RiSK YONETiMi: TURKiYE ORNEGi
EnginBEKAR 09710006
TEZ DANISMANI PROF.DR.Gillsiin YAY
iSTANBUL 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php