Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü1. GİRİŞ
Modern radyoterapide temel amaç hedef volüme tümör kontrolü için gerekli olan maksimum doz verilirken, radyasyon alanı içinde kalan sağlıklı dokuların mümkün olan en düşük dozu almasını sağlamaktır. Böylece uygun tedavi alanları kullanılarak tümörü oluşturan hücreler ortadan kaldırılırken sağlıklı dokular minimum zarar görür. Modern bilgisayarlı planlama sistemleriyle sanal ortamda gerçeğe en yakın doz hesaplama algoritmaları oluşturulabilmekle birlikte, in vivo ortamda verilen radyasyon miktarının doğru olduğunun bilinmesi için hedef volüm ve kritik organlarda dozun ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. .
Baş-boyun kanserlerinin çoğu, gözle görünen bölgelerde yerleşmesi ve konuşma, yutma ve işitme gibi insanın önemli fonksiyonları etkilemesi nedeniyle, erken evrelerde yakalanma potansiyeli olan tümörlerdir. Genellikle ilk tanı anında lokal ve bölgesel hastalık evresinde olup bu aşamada uzak organ metastazları az oranda görülür (1).
Konvansiyonel radyoterapide baş-boyun kanserleri çoğunlukla simetrik yada asimetrik şekilde düzenlenen ortogonal alanlardan ışınlanırlar. Ortagonal ışınlamada asimetrik kolimasyon tekniği, simetrik tekniğe göre alanların çakışma düzleminde daha homojen doz dağılımı sağlaması nedeniyle tercih edilmektedir. Birleşme düzleminde alan kenarlarında oluşan penumbraya bağlı olarak istenmeyen yüksek veya düşük doz alanları oluşabilir. Asimetrik kolimasyon, tek izomerkez sağlaması ve böylece santral düzlemlerin aynı kalması nedeniyle, penumbra bölgesini ortadan kaldırabilme olanağı sağlayarak, bu düzlemdeki doz belirsizliğini en aza indirmede yardımcı olabilmektedir.
Radyoterapi uygulamalarında önemli bir başka alan birleşme sorunu da foton-elektron birleşmesidir. Baş-boyun bölgesinde medulla spinalis dozunu azaltmak amacıyla sıklıkla arka boyun bölgesi için elektron demetleri kullanılmaktadır. Boost uygulaması için tercih edilen bu teknikte ön boyun bölgesi foton huzmeleriyle tedavi edilmektedir. Burada ortaya çıkan doz belirsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli teknikler kullanılmaktadır.
Çalışmamızda hipofarenks kanserli bir hastanın tedavisinde asimetrik kolimasyon kullanılarak yapılan bir radyoterapi uygulaması, randofantom üzerinde simüle edilerek, bilgisayarlı tedavi planlama sisteminde elde edilen doz değerlerinin hesaplanmasında kullanılan dozimetrik sürecin termolüminisans dozimetri ile kontrolü hedeflenmiştir.
111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Baş-boyun bölgesi kanserlerinde yarım demet bitişik alan doz dağılımlarının film dozimetrisi ve bilgisayarlı planlama sistemi ile değerlendirilmesi - Sayfa 79
BAŞ-BOYUN BÖLGESİ KANSERLERİNDE YARIM DEMET BİTİŞİK ALAN DOZ DAĞILIMLARININ FİLM DOZİMETRİSİ VE BİLGİSAYARLI PLANLAMA SİSTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat KÖYLÜ Yüksek Lisans Tezi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı DANIŞMAN: Doç. Dr. Deniz YALMAN Kasım 2006, 72 sayfa Bu çalışmanın amacı baş-boyun bölgesi tümörlerinin radyoterapisinde tek eşmerkez ve asimetrik kolimatörler kullanarak bitişik alanl...
Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 47
Hedef volüm içindeki doz dağılımının homojen olması ve tümör kontrolü için gereken minimum dozun verildiğinin bilinmesi önemlidir. Bu nedenle meme kanseri ışınlamasında hedef volüm içindeki doz dağılımı pek çok çalışmaya konu olmuştur. Banjade ve arkadaşlarının (41) meme ışınlaması için randofantomda yaptıkları dozimetrik çalışmada hedef volüm içindeki hesaplanan ve ölçülen dozlar arasındaki uyumu...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alan
tedavi
dozu
asimetrik
kolimasyon
radyoterapi


11. SAYFA ICERIGI

1. GİRİŞ
Modern radyoterapide temel amaç hedef volüme tümör kontrolü için gerekli olan maksimum doz verilirken, radyasyon alanı içinde kalan sağlıklı dokuların mümkün olan en düşük dozu almasını sağlamaktır. Böylece uygun tedavi alanları kullanılarak tümörü oluşturan hücreler ortadan kaldırılırken sağlıklı dokular minimum zarar görür. Modern bilgisayarlı planlama sistemleriyle sanal ortamda gerçeğe en yakın doz hesaplama algoritmaları oluşturulabilmekle birlikte, in vivo ortamda verilen radyasyon miktarının doğru olduğunun bilinmesi için hedef volüm ve kritik organlarda dozun ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. .
Baş-boyun kanserlerinin çoğu, gözle görünen bölgelerde yerleşmesi ve konuşma, yutma ve işitme gibi insanın önemli fonksiyonları etkilemesi nedeniyle, erken evrelerde yakalanma potansiyeli olan tümörlerdir. Genellikle ilk tanı anında lokal ve bölgesel hastalık evresinde olup bu aşamada uzak organ metastazları az oranda görülür (1).
Konvansiyonel radyoterapide baş-boyun kanserleri çoğunlukla simetrik yada asimetrik şekilde düzenlenen ortogonal alanlardan ışınlanırlar. Ortagonal ışınlamada asimetrik kolimasyon tekniği, simetrik tekniğe göre alanların çakışma düzleminde daha homojen doz dağılımı sağlaması nedeniyle tercih edilmektedir. Birleşme düzleminde alan kenarlarında oluşan penumbraya bağlı olarak istenmeyen yüksek veya düşük doz alanları oluşabilir. Asimetrik kolimasyon, tek izomerkez sağlaması ve böylece santral düzlemlerin aynı kalması nedeniyle, penumbra bölgesini ortadan kaldırabilme olanağı sağlayarak, bu düzlemdeki doz belirsizliğini en aza indirmede yardımcı olabilmektedir.
Radyoterapi uygulamalarında önemli bir başka alan birleşme sorunu da foton-elektron birleşmesidir. Baş-boyun bölgesinde medulla spinalis dozunu azaltmak amacıyla sıklıkla arka boyun bölgesi için elektron demetleri kullanılmaktadır. Boost uygulaması için tercih edilen bu teknikte ön boyun bölgesi foton huzmeleriyle tedavi edilmektedir. Burada ortaya çıkan doz belirsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli teknikler kullanılmaktadır.
Çalışmamızda hipofarenks kanserli bir hastanın tedavisinde asimetrik kolimasyon kullanılarak yapılan bir radyoterapi uygulaması, randofantom üzerinde simüle edilerek, bilgisayarlı tedavi planlama sisteminde elde edilen doz değerlerinin hesaplanmasında kullanılan dozimetrik sürecin termolüminisans dozimetri ile kontrolü hedeflenmiştir.
1single.php