Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü2.4.3.1. Simetrik Teknik Baş-boyun ışınlamalarında genellikle kullanılan üç alan tekniğinde 900 ve 2700 gantry
açılarında karşılıklı lateral alanlar ve supraklavikuler (ön) alan ışınlaması yapılır. Alanların diverjansına uygun olarak kolimasyon açısı, medulla blokları kullanılarak yada aralık bırakılarak, özellikle medulla spinaliste oluşabilecek, yüksek doz bölgeleri önlenmelidir.
2.4.3.2. Asimetrik Kolimatör Tekniği Lineer hızlandırıcılarda asimetrik kolimatörler sabit SSD tekniğinde kullanıldığı gibi,
izosantrik olarak da kullanılır. Yan alanlarda ışın merkezi alanların alt kenarında olacak şekilde, ön alan alınırken ise ışın merkezi alanın üst kenarında olacak şekilde kolimatöre asimetri verilir (10).
2.5. Radyoterapide Kullanılan Volüm Kavramları Konformal radyoterapide malign hastalığa sahip bir hastanın tedavisi için hacimlerin
belirlenmesi sırasıyla farklı doku, organ ve hacimler için üç boyutta sınırların belirlenmesini gerektirir. Bu hacimler:
Tanımlanabilir Tümör hacmi (Gross Tumor Volume, GTV), Klinik hedef volüm (Clinical Target Volume, CTV), Planlanan hedef volüm (Planning Target Volume, PTV), Tedavi hacmi (Treated Volume), Işınlanan volüm (Irradiated Volume), Riskli organ (Organs at Risk, OR) ve Planlanan riskli organ Volümü (Planning Organ at Risk Volume, PRV).
2.5.1. Tanımlanabilir Tümör Volümü(GTV) Tümör hacmi (GTV) tanımlanabilir, sınırları belirgin kitlenin bulunduğu ve malign
büyümenin olduğu yerdir. Genişliği ve miktarı bilgisayarlı tomografi (BT), nükleer manyetik rezonans görüntüleme (MRI), radyografi, ultrason, Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) gibi farklı görüntüleme teknikleri aracılığı ile tayin edilebilir (11).
616. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 17
İkinci boost tedavisinde ise PTV3’ e (prostat+seminal vezikül) yönelik 3 alandan günlük 1.8 Gy’ lik franksiyonlar ile 25 Mv foton enerjisi kullanarak 9 Gy radyoterapi verildi ve toplamda 72 Gy’ e çıkıldı. 2.5 Radyoterapide Kullanılan Volüm Kavramları: ICRU62 (International Comission on Radiation Units)’de tanımladığı üzere konformal radyoterapide kanser hastanın tedavisi için ilgili tümörlü organ...
Baş boyun radyoterapisinde, lineer hızlandırıcıda kritik organ dozlarının tedavi planlama sistemiyle karşılaştırılması - Sayfa 17
8 değişiklik gösterebilir, doz dağılımlarının görülmesi gerekir), ancak tümör, lenf nodları veya stomayı bölmemelidir. Eğer zorunlu olarak tanımlanan riskli sahalar bölünürse aralık bırakmamak daha uygundur. Asimetrik kolimatör kullanımıyla ışın diverjansı ortadan kaldırılarak ( Şekil 1.4 ) alan birleşimlerindeki sıcak bölge oluşumları önlenebilir (Çakır, 1993; Million ve Cassisi 1984; Sailer ve a...
Tedavi planlama sisteminde hesaplanan doz dağılımının dozimetrik kontrolü - Sayfa 11
Üç boyutlu konformal radyoterapinin uygulanması; BT, manyetik rezonans görüntüleme (MRI), tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT) ve ultrason gibi görüntüleme sistemlerinin kullanımı ile hedef volümün uygun şekilde tanımlanabilmesi, üç boyutlu tedavi planlama sistemlerinin klinikte kullanımı ile, her hastanın tedavi edilecek tedavi volümüne uygun alan şekli oluşturabilmek ve güvenilir şek...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tedavi
ırradiated
ışınlanan
planning
planlanan
target


16. SAYFA ICERIGI

2.4.3.1. Simetrik Teknik Baş-boyun ışınlamalarında genellikle kullanılan üç alan tekniğinde 900 ve 2700 gantry
açılarında karşılıklı lateral alanlar ve supraklavikuler (ön) alan ışınlaması yapılır. Alanların diverjansına uygun olarak kolimasyon açısı, medulla blokları kullanılarak yada aralık bırakılarak, özellikle medulla spinaliste oluşabilecek, yüksek doz bölgeleri önlenmelidir.
2.4.3.2. Asimetrik Kolimatör Tekniği Lineer hızlandırıcılarda asimetrik kolimatörler sabit SSD tekniğinde kullanıldığı gibi,
izosantrik olarak da kullanılır. Yan alanlarda ışın merkezi alanların alt kenarında olacak şekilde, ön alan alınırken ise ışın merkezi alanın üst kenarında olacak şekilde kolimatöre asimetri verilir (10).
2.5. Radyoterapide Kullanılan Volüm Kavramları Konformal radyoterapide malign hastalığa sahip bir hastanın tedavisi için hacimlerin
belirlenmesi sırasıyla farklı doku, organ ve hacimler için üç boyutta sınırların belirlenmesini gerektirir. Bu hacimler:
Tanımlanabilir Tümör hacmi (Gross Tumor Volume, GTV), Klinik hedef volüm (Clinical Target Volume, CTV), Planlanan hedef volüm (Planning Target Volume, PTV), Tedavi hacmi (Treated Volume), Işınlanan volüm (Irradiated Volume), Riskli organ (Organs at Risk, OR) ve Planlanan riskli organ Volümü (Planning Organ at Risk Volume, PRV).
2.5.1. Tanımlanabilir Tümör Volümü(GTV) Tümör hacmi (GTV) tanımlanabilir, sınırları belirgin kitlenin bulunduğu ve malign
büyümenin olduğu yerdir. Genişliği ve miktarı bilgisayarlı tomografi (BT), nükleer manyetik rezonans görüntüleme (MRI), radyografi, ultrason, Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) gibi farklı görüntüleme teknikleri aracılığı ile tayin edilebilir (11).
6single.php