Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü2.5.2. Klinik Hedef Volüm (CTV) Klinik hedef volüm (CTV) tanımlanabilir tümör hacmi (GTV)ni ve/veya yok edilmesi
gereken sub-klinik malign hastalığı içeren doku hacmidir. Radyoterapinin amacına ulaşabilmesi için bu hacmin tamamen tedavi edilmesi zorunludur (11).
2.5.3. Planlanan Hedef Volüm (PTV) Planlanan hedef volüm (PTV), tedavi planlaması için kullanılan geometrik bir kavramdır.
Ayrıca bu tanım, önceden belirlenen ve klinik hedef hacme verilmek istenen doz için uygun demet alanı ve uygun demet yerleşiminin belirlenmesinde kullanılır (11).
SM (Set-up margin)
Tedavi süresince hasta set-upında değişikler (hasta pozisyon değişikliği, aygıtların mekanik farklılığı, dozimetrik farklılıklar, set-up hataları, BT/simülatör/tedavi aygıtıkoordinat hataları, insan faktörü) hedef volümde değişikliğe yol açar. Bu yüzden planlanan hedef hacmin belirlenmesinde hasta ve ışın pozisyonuna bağlı günlük değişiklikler (SM) göz önüne alınmalıdır (11).
IM (Internal Margin)
Planlanan hedef volüm fizyolojik nedenlerle oluşan CTV içindeki anatomik yapıların şekil, boyut ve pozisyon değişikliklerini içermelidir.
-solunum
-mesane-rektum doluluğu/boşluğu
-kalp atımı
-bağırsak hareketleri.
gibi fizyolojik değişikler internal margini oluşturmaktadır.
Sonuç olarak PTV;
PTV=CTV+IM+SM
dir (11).
717. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tedavi planlama sisteminde hesaplanan doz dağılımının dozimetrik kontrolü - Sayfa 12
amacına ulaşabilmesi için bu hacmin tamamen tedavi edilmesi zorunludur (2). 2.2.3. Planlanan hedef volüm (PTV): Planlanan hedef volüm (PTV), tedavi planlaması için kullanılan geometrik bir kavramdır. Ayrıca bu tanım, önceden belirlenen ve klinik hedef hacme verilmek istenen doz için uygun demet alanı ve uygun demet yerleşiminin belirlenmesinde kullanılır (2). SM (Set-up margin) Tedavi süresince...
Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 18
2.5.2 Klinik Hedef Volüm (CTV) Klinik hedef volüm (CTV) tanımlanabilir tümör volümü (GTV)’ ni ve/veya yok edilmesi gereken sub-klinik malign hastalığı içeren doku volümüdür. Radyoterapinin amacına ulaşabilmesi için bu volümün tamamen tedavi edilmesi zorunludur (12). 2.5.3 Planlanan Hedef Volüm (PTV) Planlanan hedef volüm (PTV), tedavi planlaması için kullanılan geometrik bir kavramdır. Ayrıca b...
küçük alan dozimetresinin araştırılması - Sayfa 13
2.1.5. Planlanan hedef hacim (PTV) Planlanan hedef hacim (PTV), tedavi planlaması için kullanılan geometrik bir kavramdır. Ayrıca bu tanım önceden belirlenen ve hedef hacme verilmek istenen doz için uygun demet yerleşiminin belirlenmesinde kullanılmaktadır (9). SM (Set-up margin) Tedavi süresince hasta set-up’ında değişiklikler (hasta pozisyon değişikliği, aygıtların mekanik farklılığı, dozimet...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hedef
hataları
margin
setup
tanım
planlanan


17. SAYFA ICERIGI

2.5.2. Klinik Hedef Volüm (CTV) Klinik hedef volüm (CTV) tanımlanabilir tümör hacmi (GTV)ni ve/veya yok edilmesi
gereken sub-klinik malign hastalığı içeren doku hacmidir. Radyoterapinin amacına ulaşabilmesi için bu hacmin tamamen tedavi edilmesi zorunludur (11).
2.5.3. Planlanan Hedef Volüm (PTV) Planlanan hedef volüm (PTV), tedavi planlaması için kullanılan geometrik bir kavramdır.
Ayrıca bu tanım, önceden belirlenen ve klinik hedef hacme verilmek istenen doz için uygun demet alanı ve uygun demet yerleşiminin belirlenmesinde kullanılır (11).
SM (Set-up margin)
Tedavi süresince hasta set-upında değişikler (hasta pozisyon değişikliği, aygıtların mekanik farklılığı, dozimetrik farklılıklar, set-up hataları, BT/simülatör/tedavi aygıtıkoordinat hataları, insan faktörü) hedef volümde değişikliğe yol açar. Bu yüzden planlanan hedef hacmin belirlenmesinde hasta ve ışın pozisyonuna bağlı günlük değişiklikler (SM) göz önüne alınmalıdır (11).
IM (Internal Margin)
Planlanan hedef volüm fizyolojik nedenlerle oluşan CTV içindeki anatomik yapıların şekil, boyut ve pozisyon değişikliklerini içermelidir.
-solunum
-mesane-rektum doluluğu/boşluğu
-kalp atımı
-bağırsak hareketleri.
gibi fizyolojik değişikler internal margini oluşturmaktadır.
Sonuç olarak PTV;
PTV=CTV+IM+SM
dir (11).
7single.php