Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü2.5.4. Tedavi Volümü Tedavi volümü planlanan volüm absorbe doz değerindeki izodoz eğrisiyle çevrilmiş
volümdür. Tedavi tekniklerinin sınırlı olması nedeniyle belirlenen absorbe dozu sadece target veya planlanan volüme vermek imkansızdır. Bu nedenle tedavi hacmi planlanan hedef volümden daha büyüktür (11). 2.5.5. Işınlanan Volüm
Işınlanan volüm normal doku toleransına göre önemli sayılan bir absorbe dozu alan, tedavi volümünden daha büyük bir volümdür. Işınlanan hacmin absorbe doz seviyesi, tanımlanan absorbe dozun % si (%50) olarak ifade edilir. Işınlanan volüm kullanılan tekniğe bağlıdır (11). 2.5.6. Riskli Organ (OR)
Riskli organ (kritik normal yapı), radyasyon hassasiyeti olan, tedavi planlamasını ve/veya önceden belirlenen dozu etkileyen normal dokular (omurilik, göz lensi vs.)dır (11). 2.5.7. Planlanan Riskli Organ Volümü (PRV)
Hasta hareketiyle riskli organ da hareket eder ve fizyolojik değişikliklere maruz kalır. Bu nedenle riskli organ hacmine de ilave marjlarla planlanan riskli organ hacmi belirlenir. Risk altındaki organlarda beklenmedik yüksek dozları önlemek için PTV içindeki hacmini belirlemek ve PTV\PRV ilişkisine göre doz düzenlemesi yapmak gerekir.
Tüm bu volüm kavramları şekil-2.3de şematik olarak gösterilmiştir.
Şekil 2-3 Radyoterapide kullanılan volüm kavramları 818. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Baş-boyun IMRT'sinde yüzey dozlarının araştırılması - Sayfa 19
5 ж IM (Internal Margin) Planlanan hedef hacim CTV içindeki organların şekil, boyut ve pozisyon değişikliklerini içermelidir (solunum, bağırsak hareketleri, mesane doluluğu veya boşluğu). Sonuç olarak PTV, klinik hedef volümü, organ hareketlerinden kaynaklı marjları, set- up marjlarını içeren, tedavi planlaması için kullanılan geometrik bir kavramdır. ◊ PTV = CTV + IM + SM ya da PTV = CTV + 1cm...
Radyoterapide baş-boyun kanserli hastaların 2-D ve 3-D tedavi planlarının karşılaştırılması - Sayfa 39
2.4.8 Işınlanan Hacim Işınlanan hacim normal doku toleransına göre önemlidir. Işının direkt ve saçılarak geçtiği alandır. Işınlanan hacim kullanılan tekniğe bağlıdır. 2.4.9 Riskli Organ Riskli organ, radyasyon hassasiyeti olan, tedavi planlamasını ve/veya önceden belirlenen dozu etkileyen normal dokular (omurilik, göz lensi vs.)‟dır (ICRU 1999). 2.4.10 Planlanan Riskli Organ Hacmi Hasta hareketi...
Akciğer kanseri tedavisinde uygulanan konformal ve yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniklerinin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi - Sayfa 49
2.21.5 Işınlanan hacim (IV) Işınlanan hacim normal doku toleransına göre kayda değer miktarda doz alması beklenen doku hacmidir (ICRU 62). Işınlanan hacmin doz seviyesi, tanımlanan tedavi dozunun % si (%50) olarak ifade edilir. Işınlanan hacim kullanılan tekniğe bağlıdır. 2.21.6 Riskli organ (OAR) Riskli Organ ( Kritik normal yapı), radyasyon hassasiyeti tedavi planlamasını ve / veya önceden belir...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

organ
planlanan
risk
hareket
riskli
kullanılan


18. SAYFA ICERIGI

2.5.4. Tedavi Volümü Tedavi volümü planlanan volüm absorbe doz değerindeki izodoz eğrisiyle çevrilmiş
volümdür. Tedavi tekniklerinin sınırlı olması nedeniyle belirlenen absorbe dozu sadece target veya planlanan volüme vermek imkansızdır. Bu nedenle tedavi hacmi planlanan hedef volümden daha büyüktür (11). 2.5.5. Işınlanan Volüm
Işınlanan volüm normal doku toleransına göre önemli sayılan bir absorbe dozu alan, tedavi volümünden daha büyük bir volümdür. Işınlanan hacmin absorbe doz seviyesi, tanımlanan absorbe dozun % si (%50) olarak ifade edilir. Işınlanan volüm kullanılan tekniğe bağlıdır (11). 2.5.6. Riskli Organ (OR)
Riskli organ (kritik normal yapı), radyasyon hassasiyeti olan, tedavi planlamasını ve/veya önceden belirlenen dozu etkileyen normal dokular (omurilik, göz lensi vs.)dır (11). 2.5.7. Planlanan Riskli Organ Volümü (PRV)
Hasta hareketiyle riskli organ da hareket eder ve fizyolojik değişikliklere maruz kalır. Bu nedenle riskli organ hacmine de ilave marjlarla planlanan riskli organ hacmi belirlenir. Risk altındaki organlarda beklenmedik yüksek dozları önlemek için PTV içindeki hacmini belirlemek ve PTV\PRV ilişkisine göre doz düzenlemesi yapmak gerekir.
Tüm bu volüm kavramları şekil-2.3de şematik olarak gösterilmiştir.
Şekil 2-3 Radyoterapide kullanılan volüm kavramları 8single.php