Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü2.6. İn-Vivo Dozimetri İyonlaştırıcı radyasyonların hiçbiri insanların duyu organları ile belirlenemedikleri için
ölçümleri ancak özel yapılmış cihazlar ile belirlenebilir. Radyasyonun ölçülmesinin temeli, radyasyon ile maddenin etkileşmesi esasına dayanır. İn-vivo dozimetride kullanılmak üzere film dozimetrisi, termolüminesans (TLD) dozimetri, diyot dozimetrisi, yarıiletken dedektörler ve iyon odaları gibi çeşitli ölçüm yöntemleri geliştirilmiş olup en sık kullanılan in-vivo dozimetreler TLD, diyot ve iyon odalarıdır. İn-vivo dozimetride kullanılacak olan yöntemin kolay ve güvenli olması gerekir. Bu nedenle hangi çalışmada hangi tip yöntemin kullanılabilir olduğunun bilinmesi çok önemlidir (12).
Seçilecek dozimetri sisteminin doz yanıtının enerji, doz hızı, doz ve sıcaklıktan bağımsız olması istenir. TLDler birçok faktörden bağımsız olduklarından en uygun in- vivo dozimetri yöntemi olarak kabul edilirler (12).
2.6.1. Film Dozimetrisi Film dozimetrisi, filmin bilinen dozlarla ışınlanmasından elde edilen kararma
miktarlarını belirleyerek bir kalibrasyon eğrisi elde edip, sonraki ışınlamalarda bu eğriyi kullanarak verilen dozu ve dozun iki boyutlu dağılımını belirleme yöntemidir. Dozimetrik ölçümler için film kullanmak daha pratiktir ve maliyeti düşüktür. Sonuçların doğru çıkması için ölçümlerde ve film seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Ölçüm sonuçları gelen ışının enerjisine, filmin ışın demetinin yönüne göre konumlandırılmasına, ölçüm derinliğine ve alanın boyutlarına bağlıdır. Ölçümler alınırken kullanılan filmlerin aynı paketten olmaması, filmlerde meydana gelen hava kabarcıkları, ölçüm şartlarının basınç ve sıcaklığa göre değişimi, cihazın kalibrasyonundaki değişim, kullanılan geometrinin tutarsızlığı, film banyosundan gelen parametreler (sıcaklık, süre, fikser ve developer kalitesi), film tarayıcısının çözünürlüğünün kötü olması sonuçları olumsuz etkileyen faktörlerdir. Film dozimetrisi hem çok büyük alanlar için hem de çok küçük alanlar için kullanılmakta olup doz dağılımını tek bir ışınlamayla iki boyutlu ve yüksek ayırma gücüyle elde edilebilmesi nedeniyle özellikle küçük alan dozimetrisinde kullanılır.
919. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 15
içindeki doz dağılımının homojenliğini sağlamak için, kama filtreler veya kompansatör filtreler kullanılır (11). Kama filtreler genelde 15, 30, 45 ve 60 derecelik olarak kullanılır. Modern lineer hızlandırıcılarda sabit açılara bağlı kalmadan istenen değer seçilebilir. Işınlama, memedeki homojen doz dağılımı göz önüne alınarak, medial veya lateral alanlardan birinde veya her ikisinde kullanılabil...
Tanjansiyel meme ışınlamasında kaynak-yüzey mesafeli ( SSD ) ve kaynak-eksen mesafeli ( SAD ) tedavi tekniklerinin karşılaştırılması - Sayfa 35
35 bloğun pozisyonu. Bu çalışmada, sol meme ve sol göğüs duvarı ışınlamalarında SSD ve SAD tekniklerini karşılaştırmak, yarı demet bloğu ve asimetrik kolimasyon tekniği kullanılan supraklaviküler alanlarda farklı tanjansiyel kolimatör ve masa açılarında doz dağılımlarını incelemek amaçlanmıştır. 2.4 İn- vivo Dozimetri İyonlaştırıcı radyasyonların hiçbiri insanların sahip oldukları duyu organlar...
Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 20
2.6.2 Film Dozimetrisi Film dozimetrisi, filmin bilinen dozlarla ışınlanmasından elde edilen kararma miktarlarını belirleyerek bir kalibrasyon eğrisi elde edip, sonraki ışınlamalarda bu eğriyi kullanarak verilen dozu ve dozun iki boyutlu dağılımını belirleme yöntemidir. Dozimetrik ölçümler için film kullanmak daha pratiktir ve maliyeti düşüktür. Sonuçların doğru çıkması için ölçümlerde ve film se...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dozimetri
ölçüm
iyon
dozimetrisi
film
olması


19. SAYFA ICERIGI

2.6. İn-Vivo Dozimetri İyonlaştırıcı radyasyonların hiçbiri insanların duyu organları ile belirlenemedikleri için
ölçümleri ancak özel yapılmış cihazlar ile belirlenebilir. Radyasyonun ölçülmesinin temeli, radyasyon ile maddenin etkileşmesi esasına dayanır. İn-vivo dozimetride kullanılmak üzere film dozimetrisi, termolüminesans (TLD) dozimetri, diyot dozimetrisi, yarıiletken dedektörler ve iyon odaları gibi çeşitli ölçüm yöntemleri geliştirilmiş olup en sık kullanılan in-vivo dozimetreler TLD, diyot ve iyon odalarıdır. İn-vivo dozimetride kullanılacak olan yöntemin kolay ve güvenli olması gerekir. Bu nedenle hangi çalışmada hangi tip yöntemin kullanılabilir olduğunun bilinmesi çok önemlidir (12).
Seçilecek dozimetri sisteminin doz yanıtının enerji, doz hızı, doz ve sıcaklıktan bağımsız olması istenir. TLDler birçok faktörden bağımsız olduklarından en uygun in- vivo dozimetri yöntemi olarak kabul edilirler (12).
2.6.1. Film Dozimetrisi Film dozimetrisi, filmin bilinen dozlarla ışınlanmasından elde edilen kararma
miktarlarını belirleyerek bir kalibrasyon eğrisi elde edip, sonraki ışınlamalarda bu eğriyi kullanarak verilen dozu ve dozun iki boyutlu dağılımını belirleme yöntemidir. Dozimetrik ölçümler için film kullanmak daha pratiktir ve maliyeti düşüktür. Sonuçların doğru çıkması için ölçümlerde ve film seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Ölçüm sonuçları gelen ışının enerjisine, filmin ışın demetinin yönüne göre konumlandırılmasına, ölçüm derinliğine ve alanın boyutlarına bağlıdır. Ölçümler alınırken kullanılan filmlerin aynı paketten olmaması, filmlerde meydana gelen hava kabarcıkları, ölçüm şartlarının basınç ve sıcaklığa göre değişimi, cihazın kalibrasyonundaki değişim, kullanılan geometrinin tutarsızlığı, film banyosundan gelen parametreler (sıcaklık, süre, fikser ve developer kalitesi), film tarayıcısının çözünürlüğünün kötü olması sonuçları olumsuz etkileyen faktörlerdir. Film dozimetrisi hem çok büyük alanlar için hem de çok küçük alanlar için kullanılmakta olup doz dağılımını tek bir ışınlamayla iki boyutlu ve yüksek ayırma gücüyle elde edilebilmesi nedeniyle özellikle küçük alan dozimetrisinde kullanılır.
9single.php