Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüT. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
BAŞ-BOYUN RADYOTERAPİSİNDE 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLI PLANLAMA İLE DOZİMETRİK SÜRECİN RANDOFANTOM ÜZERİNDE TERMOLÜMİNİSANS
DOZİMETRE İLE KONTROLÜ
Ali ALTAY (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Danışman: Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK
Bursa-20092. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


2. SAYFA ICERIGI

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
BAŞ-BOYUN RADYOTERAPİSİNDE 3 BOYUTLU BİLGİSAYARLI PLANLAMA İLE DOZİMETRİK SÜRECİN RANDOFANTOM ÜZERİNDE TERMOLÜMİNİSANS
DOZİMETRE İLE KONTROLÜ
Ali ALTAY (YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Danışman: Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK
Bursa-2009single.php