Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü2.6.3. İyon Odaları Konformal doz dağılımı elde etmek için kullanılan yoğunluk ayarlı radyoterapinin
(YART) sub-alanları 1×1 cm kadar küçük olabilmektedir. Bu nedenle küçük alan dozimetrisi önemlidir. Yüksek enerjili fotonlar bir ortama girdiğinde foton-elektron etkileşmeleri meydana gelir. Bu etkileşmelerin 4 ana tipi vardır; fotoelektrik olay, Compton saçılması, koherent saçılma ve çift oluşumudur. Bu etkileşimlerin sonucu gelen foton enerjisinin büyük bir kısmı elektrona transfer edilir. Daha sonra bu elektron harekete geçer ve ortamın atomlarını iyonize eder ve sonuçta doz depolanır (12).
Geniş foton alanlarında küçük bir dV volümü içinde duran elektronların sayısı, aynı volüm içinde fotonlar tarafından harekete geçirilen elektronların sayısına eşittir. Bu yüklü partikül dengesi kavramıdır ve elektron akısı sabittir. Küçük alanlar için ise, alan boyutu genellikle ortamdaki elektron erişme mesafesinden daha küçüktür. Bu durumda çok küçük bir alanda lateral yönde hareket eden elektron büyük bir alanda aynı durumdaki elektronla kıyaslandığında büyük bir fark ortaya çıkar. Büyük alanda penumbra bölgesi hariç yüklü partikül dengesi söz konusudur. Küçük alanlarda ise çoğu elektron, foton-elektron etkileşimlerinin olmadığı foton alanı dışındaki noktalara ulaşabilecektir. Bu durumda elektron akısı merkezi eksenden uzaklaştıkça değişecektir. Burada lateral yönde yüklü partikül dengesi olmayacaktır. Eğer alanın yarı genişliği, suda sekonder elektronların erişme uzaklıklarından daha küçükse elektronik denge kaybından dolayı problemler ortaya çıkar (12).
Standart dozimetride kullanılan dedektörler, küçük alanlara göre çoğunlukla büyük olurlar. Standart dedektörler, yüksek doz gradientleriyle karakterize edilmiş olup yüklü parçacık dengesizliği durumunda absorbe doz değerini doğru olarak ölçemez. Bu nedenle daha küçük volümli iyon odalarının kullanılması gereklidir. Genellikle, diamond dedektör ve pin point iyon odası gibi küçük hacme sahip iyon odaları kullanılır (12).
2.6.4. Yarı iletken Dedektörler
Yarı iletken detektörlerin çalışmasıda iyonizasyon prensibine dayanır. Yüksek hassasiyetleri, hemen cevap vermeleri, küçük boyutları iyonizasyon odalarına karşı avantajıdır. Silikon gibi küçük miktarda safsızlık içeren bir yarı iletkeni fosfor veya boron gibi maddeyle karıştırma, yarı iletken içindeki boşluk veya serbest elektronların sayısını arttırır. Silikon V. grup elementlerle karıştırılırsa (fosfor) negatif yük taşıyan atomları alır ve bu onu elektron alıcısı yapar (n tipi). P tipi silikon, periyodik cetvelin III. Grup elementlerden
1121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 17
faktörü kullanılarak, referans koşullar dışındaki durumların diyot okumaları için hesaplamalar yapılabilir. Diyot cevabını etkileyen diğer faktörler, alan boyutu, SSD, kama filtre, kompansatör, koruma bloklarının varlığı ve demet geliş açısıdır. Diyot sinyalini etkileyen faktörler sadece diyot kristalinin iç özellikleri ile ilgili değil, ayrıca demet kalitesine ve özelliklerine de bağlıdır. Örnek ...
Cyberknife robotik radyocerrahi sisteminin değişebilir açıklıklı IRIS kolimatörünün dozimetrik parametrelerinin araştırılması - Sayfa 40
24 uzunlamasına elektronik denge eksikliğinden kaynaklanmaktadır. SRC’deki elektronik dengesizliğin bulunduğu geniş alanlarda doğru bir dozimetre sağlayabilmek, konvansiyonel radyoterapiye göre çok daha zordur. Bu, dokunun heterojen olduğu alanlarda daha da çoktur. Heterojenite, ilk olarak beyinde, daha sonra da baş-boyun ve diğer organlarda da dikkate alınmaya başlandı. Gelişmeye başladıkça hava...
Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 18
daha küçük volümli iyon odalarının kullanılması gereklidir. Genellikle, diamond dedektör ve pin point iyon odası gibi küçük hacme sahip iyon odaları kullanılır (16). 2.7.4 Yarıiletken Dedektörler Yarı iletken detektörlerin çalışmasıda iyonizasyon prensibine dayanır. Yüksek hassasiyetleri, hemen cevap vermeleri, küçük boyutları iyonizasyon odalarına karşı avantajıdır. Silikon gibi küçük miktarda ...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

iyon
elektron
alan
odaları
foton
elektronla


21. SAYFA ICERIGI

2.6.3. İyon Odaları Konformal doz dağılımı elde etmek için kullanılan yoğunluk ayarlı radyoterapinin
(YART) sub-alanları 1×1 cm kadar küçük olabilmektedir. Bu nedenle küçük alan dozimetrisi önemlidir. Yüksek enerjili fotonlar bir ortama girdiğinde foton-elektron etkileşmeleri meydana gelir. Bu etkileşmelerin 4 ana tipi vardır; fotoelektrik olay, Compton saçılması, koherent saçılma ve çift oluşumudur. Bu etkileşimlerin sonucu gelen foton enerjisinin büyük bir kısmı elektrona transfer edilir. Daha sonra bu elektron harekete geçer ve ortamın atomlarını iyonize eder ve sonuçta doz depolanır (12).
Geniş foton alanlarında küçük bir dV volümü içinde duran elektronların sayısı, aynı volüm içinde fotonlar tarafından harekete geçirilen elektronların sayısına eşittir. Bu yüklü partikül dengesi kavramıdır ve elektron akısı sabittir. Küçük alanlar için ise, alan boyutu genellikle ortamdaki elektron erişme mesafesinden daha küçüktür. Bu durumda çok küçük bir alanda lateral yönde hareket eden elektron büyük bir alanda aynı durumdaki elektronla kıyaslandığında büyük bir fark ortaya çıkar. Büyük alanda penumbra bölgesi hariç yüklü partikül dengesi söz konusudur. Küçük alanlarda ise çoğu elektron, foton-elektron etkileşimlerinin olmadığı foton alanı dışındaki noktalara ulaşabilecektir. Bu durumda elektron akısı merkezi eksenden uzaklaştıkça değişecektir. Burada lateral yönde yüklü partikül dengesi olmayacaktır. Eğer alanın yarı genişliği, suda sekonder elektronların erişme uzaklıklarından daha küçükse elektronik denge kaybından dolayı problemler ortaya çıkar (12).
Standart dozimetride kullanılan dedektörler, küçük alanlara göre çoğunlukla büyük olurlar. Standart dedektörler, yüksek doz gradientleriyle karakterize edilmiş olup yüklü parçacık dengesizliği durumunda absorbe doz değerini doğru olarak ölçemez. Bu nedenle daha küçük volümli iyon odalarının kullanılması gereklidir. Genellikle, diamond dedektör ve pin point iyon odası gibi küçük hacme sahip iyon odaları kullanılır (12).
2.6.4. Yarı iletken Dedektörler
Yarı iletken detektörlerin çalışmasıda iyonizasyon prensibine dayanır. Yüksek hassasiyetleri, hemen cevap vermeleri, küçük boyutları iyonizasyon odalarına karşı avantajıdır. Silikon gibi küçük miktarda safsızlık içeren bir yarı iletkeni fosfor veya boron gibi maddeyle karıştırma, yarı iletken içindeki boşluk veya serbest elektronların sayısını arttırır. Silikon V. grup elementlerle karıştırılırsa (fosfor) negatif yük taşıyan atomları alır ve bu onu elektron alıcısı yapar (n tipi). P tipi silikon, periyodik cetvelin III. Grup elementlerden
11single.php