Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü2.6.7. Termolüminesans Dozimetri 2.6.7.1. Termolüminesans ve Işıma Eğrisi
Termolüminesans; kristale verilen enerjinin, kristal ısıtıldığı zaman optik radyasyon şeklinde geri yayınlanması olarak tanımlanır. Tek kristal yapıya sahip bir katının enerji band yapısı Şekil-2.4 (a)da görülmektedir. Burada valans bandı bağlı durumda bulunan, iletkenlik bandı ise kristal örgü içinde serbestçe hareket edebilen tüm elektronları içermektedir. İletkenlik bandı ile valans band aralığında, kuantum teorisine göre yasaklanmış olmasına rağmen kristaldeki yapı bozuklukları veya kristal içinde yabancı atomların bulunuşundan dolayı meydana gelen ara enerji durumları vardır. Bu ara enerji durumları holler veya elektronlar için tuzak olarak davranmaktadır. Kristalin radyasyon ile uyarılması sonucu bu ara durumlara geçen holler veya elektronlar Şekil-2.4(b)de görüldüğü gibi bu tuzaklara yakalanırlar. Bu şekilde uyarma enerjisinin büyük bir kısmı kristalde depo edilmiş olur. Kristal ısıtılınca, tuzaklanmış holler veya elektronlar tuzaklardan kurtulur ve daha düşük enerji durumlarına dönerken enerji farkını ışık fotonu olarak dışarı yayarlar (Şekil-2.4(c)). Kristalden yayımlanan ışık miktarı tuzaklardaki elektron ve hollerin sayısı ile orantılıdır. Yayımlanan ışık miktarının ölçülmesi ile katının soğurduğu radyasyon ölçülmüş olur (12).
Şekil 2-4 (a) Tek kristal yapıya sahip katının enerji band diyagramı. (b) Radyasyon ile uyarılan kristalde oluşan serbest elektronlar ve hollerin tuzaklanması. (c) Isıtma sonucu yeterli termal enerji alan tuzaklanmış elektronların daha düşük enerji durumlarına dönmeleri halinde ışık fotonu yayınlanması 1424. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 20
• Fricke dozimetriye dayanan Fricke jel, • Polimer jel Fricke jelde, Fe+2 iyonları jelatin ve agarose’da dağılmıştır. Radyasyona bağlı değişiklikler, radyasyonun direkt absorpsiyonuna veya sudaki serbest radikallerle olur. Radyasyon altında Fe+2 iyonları Fe+3 iyonlarına dönüşür ve paramagnetizma özelliği gösterirler. Bu da MR (magnetik rezonans) relaksasyon oranları kullanılarak ölçülebilir. Komp...
Bazı floroskopik incelemelerde hasta ve çalışanların aldıkları radyasyon dozlarının saptanması - Sayfa 24
HK: Hava Kerma (mGy) (ODM / OHM)2 : Ters Kare düzeltme faktörü µd / µh = 1,06 (Doku ve hava kütle azalım katsayıları oranı) 2.5.2.2 TLD ile giriş dozu (Giriş Cilt Dozu, GCD) ölçümleri Termolüminesans, kristalde soğurulan enerjinin, kristal ısıtıldığı zaman optik radyasyon şeklinde geri yayınlanmasıdır. Termolüminesans dozimetreler, termolüminesans özellik gösteren kristalin iyonlaştırıcı radyasyon...
Larenks hava boşluğunun CO-60 ve 6 MV foton ışınları için etkisinin incelenmesi - Sayfa 32
15 2.3.1.2 Termolüminesans ve Dozimetre Termolüminesans, bir kristale verilen enerjinin, kristal ısıtıldığı zaman optik radyasyon şeklinde geri yayınlanması olarak tanımlanır (17). Termolüminesans için genel bir teorik model, çok atomlu kristal yapıların en basitini içeren alkali halojenler ele alınarak geliştirilmiştir (16). Tek kristal yapıya sahip bir katının enerji band yapısı incelendiğind...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

enerji
holler
elektronlar
band
alan
ışık


24. SAYFA ICERIGI

2.6.7. Termolüminesans Dozimetri 2.6.7.1. Termolüminesans ve Işıma Eğrisi
Termolüminesans; kristale verilen enerjinin, kristal ısıtıldığı zaman optik radyasyon şeklinde geri yayınlanması olarak tanımlanır. Tek kristal yapıya sahip bir katının enerji band yapısı Şekil-2.4 (a)da görülmektedir. Burada valans bandı bağlı durumda bulunan, iletkenlik bandı ise kristal örgü içinde serbestçe hareket edebilen tüm elektronları içermektedir. İletkenlik bandı ile valans band aralığında, kuantum teorisine göre yasaklanmış olmasına rağmen kristaldeki yapı bozuklukları veya kristal içinde yabancı atomların bulunuşundan dolayı meydana gelen ara enerji durumları vardır. Bu ara enerji durumları holler veya elektronlar için tuzak olarak davranmaktadır. Kristalin radyasyon ile uyarılması sonucu bu ara durumlara geçen holler veya elektronlar Şekil-2.4(b)de görüldüğü gibi bu tuzaklara yakalanırlar. Bu şekilde uyarma enerjisinin büyük bir kısmı kristalde depo edilmiş olur. Kristal ısıtılınca, tuzaklanmış holler veya elektronlar tuzaklardan kurtulur ve daha düşük enerji durumlarına dönerken enerji farkını ışık fotonu olarak dışarı yayarlar (Şekil-2.4(c)). Kristalden yayımlanan ışık miktarı tuzaklardaki elektron ve hollerin sayısı ile orantılıdır. Yayımlanan ışık miktarının ölçülmesi ile katının soğurduğu radyasyon ölçülmüş olur (12).
Şekil 2-4 (a) Tek kristal yapıya sahip katının enerji band diyagramı. (b) Radyasyon ile uyarılan kristalde oluşan serbest elektronlar ve hollerin tuzaklanması. (c) Isıtma sonucu yeterli termal enerji alan tuzaklanmış elektronların daha düşük enerji durumlarına dönmeleri halinde ışık fotonu yayınlanması 14single.php