Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüTLD olarak kullanılan kristallerden bazıları lityum fluorit (LiF), kalsiyum fluorit (CaF2), mangan ile aktive edilmiş kalsiyum fluorit (CaF2;Mn), kalsiyum sülfat (CaSO4:Mn), lityum baret ve alüminyum oksit (Al2O3) dir. Bunlar arasında en yaygın kullanılanı etkin atom numarası dokuya eşdeğer olan LiF kristalidir. Dokunun etkin atom numarası 7.42, LiFün ise 8.14dür. Ayrıca LiF (TLD-100) kristalinin ışınlama dozuna cevabı 10 mR ile 1000 R arasında doğrusaldır, 30 keV ile 1 MeV arasında radyasyona verdiği cevap farkı ~%1.25 ve oda sıcaklığında dozimetri piklerinde görülen azalma yılda yaklaşık %5dir. Bununla birlikte düşük doz çalışmalarında, tuzakları boşaltmak ve düşük sıcaklık piklerini ortadan kaldırmak için uzun süreli yüksek sıcaklık fırınlamalarına gerek yoktur. Bu çalışmada fosforu ışınlamadan önce ve okumadan sonra tekrar kullanmak için 400 0Cde 1 saat, düşük sıcaklık piklerinin etkisini azaltmak için ise, okumadan önce 100 0Cde 12 saniyelik fırınlama zamanlarının uygun olduğu saptanmıştır. Deneylerde fırınlama sıcaklığından itibaren soğuma hızının; ışıma eğrisinin mutlak ve bağıl yüksekliğini etkilediği ve hızla soğutmada istenmeyen düşük sıcaklık piklerinin büyüklüğünün önemli derecede arttığı, yavaş soğuma da ise, ışıma eğrisindeki bütün piklerin yüksekliğinin hızlı soğutma durumundakilere kıyasla çok daha düşük olduğu gözlenmiştir. Tüm bunlar göz önüne alınarak fırınlama sırasında TLD kristalleri ortam sıcaklığından 400 0C ye çıkana kadar 100 0Cye 12 sn, 300 0Cye 30 sn, 400 0Cde 1 saat ve oda sıcaklığına tekrar geri dönebilmesi için 20 dakika süreler tanımlanır. İyon odasının kullanılamadığı yerlerde TLD avantajlıdır (12).
2.6.7.2. TLD Uygulama Alanları 1. Radyoterapi uygulamaları a. İn-vivo dozimetri b. Randofantomda kritik organ dozunu belirlemek için c. Tüm vücut ışınlaması esnasında doz ölçümlerinde, 2. Bilgisayarlı tomografi kalite kontrol ölçümlerinde, 3. Kişisel radyasyon korunmasında, 4. Radyodiagnostik uygulamaların kontrollerinde kullanılır (12).
1626. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 22
Şekil 2.3 Çalışmada kullanılan TLD-100 için ışıma eğrisi Radyasyona karşı duyarlılıklarını arttırmak ve bütün tuzaklarını boşaltarak tekrar kullanılmalarını sağlamak için kristallerin fırınlanmaları zorunludur. Fırınlama işlemi, ışınlamadan önce ve sonra olmak üzere iki türlüdür. Kristal ışınlamadan önce radyasyona duyarlılığı arttırmak, ışınlandıktan sonra (okumaya geçmeden önce) ise istenmeyen ...
Karniyospinal ışınlamalarda rando fantom kullanılarak farklı tedavi yöntemlerinde termolüminesans dozimetri tekniği yardımı ile doz tayini - Sayfa 32
17 altında kalan toplam alan ise kristalin maruz kaldığı radyasyonla ve aynı zamanda ısıtıldığında yaydığı ışık miktarı ile orantılıdır. Bütün kristaller, sıcaklığa bağlı olarak termolüminesans özelliklerinde bazı değişiklikler gösterirler. Radyasyona karşı duyarlılıkları arttırmak için ve bütün tuzakları boşaltarak tekrar kullanımlarını sağlamak için kristallerin fırınlanmaları zorunludur. Fırınl...
küçük alan dozimetresinin araştırılması - Sayfa 30
Şekil-12 Çalışmada kullanılan TLD 100 için ışıma eğrisi Radyasyona karşı duyarlılıklarını arttırmak ve bütün tuzaklarını boşaltarak tekrar kullanılmalarını sağlamak için kristallerin fırınlanmaları zorunludur. Fırınlama işlemi, ışınlamadan önce ve sonra olmak üzere iki türlüdür. Kristal ışınlamadan önce radyasyona duyarlılığı arttırmak, ışınlandıktan sonra (okumaya geçmeden önce) ise istenmeyen TL...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

radyasyon
ışıma
olan
sonra
ışınlama
cevabı


26. SAYFA ICERIGI

TLD olarak kullanılan kristallerden bazıları lityum fluorit (LiF), kalsiyum fluorit (CaF2), mangan ile aktive edilmiş kalsiyum fluorit (CaF2;Mn), kalsiyum sülfat (CaSO4:Mn), lityum baret ve alüminyum oksit (Al2O3) dir. Bunlar arasında en yaygın kullanılanı etkin atom numarası dokuya eşdeğer olan LiF kristalidir. Dokunun etkin atom numarası 7.42, LiFün ise 8.14dür. Ayrıca LiF (TLD-100) kristalinin ışınlama dozuna cevabı 10 mR ile 1000 R arasında doğrusaldır, 30 keV ile 1 MeV arasında radyasyona verdiği cevap farkı ~%1.25 ve oda sıcaklığında dozimetri piklerinde görülen azalma yılda yaklaşık %5dir. Bununla birlikte düşük doz çalışmalarında, tuzakları boşaltmak ve düşük sıcaklık piklerini ortadan kaldırmak için uzun süreli yüksek sıcaklık fırınlamalarına gerek yoktur. Bu çalışmada fosforu ışınlamadan önce ve okumadan sonra tekrar kullanmak için 400 0Cde 1 saat, düşük sıcaklık piklerinin etkisini azaltmak için ise, okumadan önce 100 0Cde 12 saniyelik fırınlama zamanlarının uygun olduğu saptanmıştır. Deneylerde fırınlama sıcaklığından itibaren soğuma hızının; ışıma eğrisinin mutlak ve bağıl yüksekliğini etkilediği ve hızla soğutmada istenmeyen düşük sıcaklık piklerinin büyüklüğünün önemli derecede arttığı, yavaş soğuma da ise, ışıma eğrisindeki bütün piklerin yüksekliğinin hızlı soğutma durumundakilere kıyasla çok daha düşük olduğu gözlenmiştir. Tüm bunlar göz önüne alınarak fırınlama sırasında TLD kristalleri ortam sıcaklığından 400 0C ye çıkana kadar 100 0Cye 12 sn, 300 0Cye 30 sn, 400 0Cde 1 saat ve oda sıcaklığına tekrar geri dönebilmesi için 20 dakika süreler tanımlanır. İyon odasının kullanılamadığı yerlerde TLD avantajlıdır (12).
2.6.7.2. TLD Uygulama Alanları 1. Radyoterapi uygulamaları a. İn-vivo dozimetri b. Randofantomda kritik organ dozunu belirlemek için c. Tüm vücut ışınlaması esnasında doz ölçümlerinde, 2. Bilgisayarlı tomografi kalite kontrol ölçümlerinde, 3. Kişisel radyasyon korunmasında, 4. Radyodiagnostik uygulamaların kontrollerinde kullanılır (12).
16single.php