Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. GEREÇLER Kullanılan bütün araç ve gereçler kobalt-60 teleterapi cihazı hariç Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyoterapi Merkezine aittir.
3.1.1. Kobalt 60 Teleterapi Cihazı Çalışmamızda Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesine ait Kobalt60 teleterapi cihazı
(CIS-B10, CYRUS, 1996) (Şekil 3.1) TLDlerin kalibrasyonu amacıyla kullanıldı. Co60 radyoaktif kaynak içeren cihazda kullanılan kaynak çapı 2 cm olup Co60 enerjileri 1.17 ve 1.33 MeV olan iki gamma fotonu yayarak Co59a dönüşür (15). Yarı ömrü 5,27 yıldır. Terapi
kafası kurşun kılıf içine yerleştirilmiş Co60 kaynak içermekte olup 180lik açı ile hareket etme yeteneğine sahiptir. Kaynak-aks mesafesi (SAD) 80 cm olup cihazda birbirinden bağımsız hareket eden iki kolimatör sistemi bulunur. Kolimatör alan boyutları 3.5×3.5 cmden 32×32 cmye kadar açılabilir. Co60 fotonları için Dmax derinliği su ve yumuşak dokular için 0,5 cmdir (14).
Şekil 3-1 Kobalt -60 cihazı
3.1.2. Lineer Hızlandırıcılar Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoterapi Merkezinde bulunan
SIEMENS Mevatron KD2 (SIEMENS AG, USA, 1996) ve MD2(SIEMENS AG, USA, 1994) Lineer Hızlandırıcılar kullanılmıştır. Cihazlar, 6, 15 ve 25 MV enerjili foton, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18 ve 21 MeV enerjili elektron huzmeleri üretme kapasitesine sahiptirler (Şekil 3.2). Lineer hızlandırıcılarda bir elektron tabancasından fırlatılan elektron demeti, elektromanyetik alan içersinde hızlandırılarak, yüksek enerji düzeylerine çıkarılır. Bu elektronlar direkt olarak kolime edilerek hedefe yönlendirilebildiği gibi altın-tungsten karışımı bir hedefe çarptırılarak yüksek enerjili fotonların elde edilmesinde kullanılırlar. Fotonlar da elektronlar gibi kolimasyon sistemleriyle hedefe yönlendirilir (15).
1727. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 24
3.1 Araç ve Gereçler 3. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışmada kullanılan araç ve gereçler aşağıda belirtilmiştir. 3.1.1 Co–60 Teleterapi Cihazı Çalışmamızda Co–60 teleterapi cihazı (CIS-B10, CYRUS, 1996) (Şekil 3.1) TLD’lerin kalibrasyonu amacıyla kullanıldı. Co-60 yapay radyoaktif kaynak içeren cihazha kullanılan kaynak çapı 2 cm olup Co-60 enerjileri 1.17 ve 1.33 MeV (ortalama 1.25 MeV) olan ...
Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 27
3.YÖNTEM VE GEREÇLER 3.1 Araç ve Gereçler Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’ nda planlanmış ve yürütülmüştür. 3.1.1 Lineer Hızlandırıcı Lineer hızlandırıcılarda bir elektron tabancasından fırlatılan elektron demeti, elektromanyetik alan içersinde hızlandırılarak, yüksek enerji düzeylerine çıkarılır. Bu elektronlar direkt olarak kolime edilerek hedefe...
Farklı lineer hızlandırıcılar için serrobend alaşım blokları ile çok yapraklı kolimator sistemlerinin dozimetrik karşılaştırılması - Sayfa 23
3. GEREÇ ve YÖNTEM Bu çalışma Ekim 2010–Mayıs 2011 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda ve Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi kliniğinde gerçekleştirilmiştir. 3.1. Gereç 3.1.1. Yüksek Enerjili Lineer Hızlandırıcılar Çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda bu...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lineer
enerji
elektron
foton
enerjili
alan


27. SAYFA ICERIGI

3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. GEREÇLER Kullanılan bütün araç ve gereçler kobalt-60 teleterapi cihazı hariç Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Radyoterapi Merkezine aittir.
3.1.1. Kobalt 60 Teleterapi Cihazı Çalışmamızda Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesine ait Kobalt60 teleterapi cihazı
(CIS-B10, CYRUS, 1996) (Şekil 3.1) TLDlerin kalibrasyonu amacıyla kullanıldı. Co60 radyoaktif kaynak içeren cihazda kullanılan kaynak çapı 2 cm olup Co60 enerjileri 1.17 ve 1.33 MeV olan iki gamma fotonu yayarak Co59a dönüşür (15). Yarı ömrü 5,27 yıldır. Terapi
kafası kurşun kılıf içine yerleştirilmiş Co60 kaynak içermekte olup 180lik açı ile hareket etme yeteneğine sahiptir. Kaynak-aks mesafesi (SAD) 80 cm olup cihazda birbirinden bağımsız hareket eden iki kolimatör sistemi bulunur. Kolimatör alan boyutları 3.5×3.5 cmden 32×32 cmye kadar açılabilir. Co60 fotonları için Dmax derinliği su ve yumuşak dokular için 0,5 cmdir (14).
Şekil 3-1 Kobalt -60 cihazı
3.1.2. Lineer Hızlandırıcılar Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoterapi Merkezinde bulunan
SIEMENS Mevatron KD2 (SIEMENS AG, USA, 1996) ve MD2(SIEMENS AG, USA, 1994) Lineer Hızlandırıcılar kullanılmıştır. Cihazlar, 6, 15 ve 25 MV enerjili foton, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18 ve 21 MeV enerjili elektron huzmeleri üretme kapasitesine sahiptirler (Şekil 3.2). Lineer hızlandırıcılarda bir elektron tabancasından fırlatılan elektron demeti, elektromanyetik alan içersinde hızlandırılarak, yüksek enerji düzeylerine çıkarılır. Bu elektronlar direkt olarak kolime edilerek hedefe yönlendirilebildiği gibi altın-tungsten karışımı bir hedefe çarptırılarak yüksek enerjili fotonların elde edilmesinde kullanılırlar. Fotonlar da elektronlar gibi kolimasyon sistemleriyle hedefe yönlendirilir (15).
17single.php