Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüŞekil 3-2 SIEMENS Mevatron Lineer Hızlandırıcı Cihazı

3.1.3. Konvansiyonel Simülatör Cihazı

Şekil 3-3 SIEMENS marka konvansiyonel simülatör

SIEMES MEVASIM (SIEMENS AG, FRANCE, 1994) marka tedavi simülatörü, diagnostik x-ışını tüpü kullanılan, (Şekil 3.3) geometrik, mekanik ve optik özellikleri ile tedavi ünitesinin taklidi olan bir sistemdir. Simülatörün ana fonksiyonu ışınlanacak volümü belirleyen tedavi alanlarının görüntülenmesi ve işaretlenmesidir. 40×40 cm ile 1×1 cm simetrik alanlar açılabilen kolimasyon sistemine sahip cihazın kolimatörleri asimetrik olarak da açılabilmektedir. Cihaz kafasının yukarı aşağı hareketiyle farklı SSDlerdeki tedavi cihazlarına uygun simülasyon uygulaması yapılabilmektedir.

1828. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 28
3.1.2 Konvansiyonel Simülatör Cihazı SIEMENS MEVASIM (SIEMENS AG, FRANCE, 1994) marka tedavi simülatörü, diagnostik x-ışını tüpü kullanılan, (Şekil 3.2) geometrik, mekanik ve optik özellikleri ile tedavi ünitesinin taklidi olan bir sistemdir. Simülatörün ana fonksiyonu ışınlanacak volümü belirleyen tedavi alanlarının görüntülenmesi ve işaretlenmesidir. 40x40 cm ile 1x1cm simetrik alanlar açılabil...
Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 29
Yüksek enerjili foton ve elektron dozimetresinde standart referans materyal sudur. Ancak pratik bir yöntem olmadığından dolayı genellikle su yerine su eşdeğeri plastikten yapılan fantom materyali kullanılır. 3.1.11 Bilgisayarlı Tedavi Planlama Sistemi (BTPS); XiO CMS planlama sistemi (Computerized Medical Systems, St. Louis, MO, USA) iki boyutlu, üç boyutlu ve YART radyasyon tedavi ve brakiterap...
Tanjansiyel meme ışınlamasında kaynak-yüzey mesafeli ( SSD ) ve kaynak-eksen mesafeli ( SAD ) tedavi tekniklerinin karşılaştırılması - Sayfa 50
50 3.1.12 Philips SLS Konvansiyonel Simülatör Cihazı Tedavi simülatörü, diagnostik X- ışını tüpü kullanılan bir düzenektir. Fakat geometrik, mekanik ve optik özellikler olarak tedavi ünitesinin taklididir. Simülatörün ana fonksiyonu, çevre normal dokularla sınırlandırılmış hedef hacmin olduğu tedavi alanının görüntülenmesidir. İç organların radyografik olarak görüntülenmesi ile alanların pozisyon...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alanlar
cihazı
simülatör
cihaz
tedavi
tüpü


28. SAYFA ICERIGI

Şekil 3-2 SIEMENS Mevatron Lineer Hızlandırıcı Cihazı

3.1.3. Konvansiyonel Simülatör Cihazı

Şekil 3-3 SIEMENS marka konvansiyonel simülatör

SIEMES MEVASIM (SIEMENS AG, FRANCE, 1994) marka tedavi simülatörü, diagnostik x-ışını tüpü kullanılan, (Şekil 3.3) geometrik, mekanik ve optik özellikleri ile tedavi ünitesinin taklidi olan bir sistemdir. Simülatörün ana fonksiyonu ışınlanacak volümü belirleyen tedavi alanlarının görüntülenmesi ve işaretlenmesidir. 40×40 cm ile 1×1 cm simetrik alanlar açılabilen kolimasyon sistemine sahip cihazın kolimatörleri asimetrik olarak da açılabilmektedir. Cihaz kafasının yukarı aşağı hareketiyle farklı SSDlerdeki tedavi cihazlarına uygun simülasyon uygulaması yapılabilmektedir.

18single.php