Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü3.1.4. Bilgisayarlı Tomografi-Simülatör Ünitesi

Siemens SOMATOM Emotion Duo

bilgisayarlı tomografi ve simülatör ünitesi

45×153 cm boyutlarına kadar alan taraması yapabilen, +/- 300 gantry dönüşüne sahip,

gammex 3D laser sistemli, 1mm ye kadar

ince kesit alabilen bilgisayarlı tomografi

cihazıdır. Cihaz yazılımında bulunan

Şekil 3-4 Siemens SOMATOM Emotion Duo marka Bilgisayarlı
Tomografi Simülatör (BTS) Ünitesi

simülasyon özellikleri ve DICOM haberleşmesi sayesinde TPS ile haberleşen cihaz 3D simülasyon için tasarlanmıştır.

3.1.5. Alderson Rando Fantom Şekil 3-5 Alderson Rando Fantom

Dozimetrik ölçümlerde katı fantom, su fantomu ve insan eşdeğeri olan fantomlar kullanılmaktadır. İnsan eşdeğeri olan fantomlardan en bilineni 30 yılı aşkın bir süredir kullanılan ve tüm dünyadaki sayıları yaklaşık 2000 olan Alderson Rando Fantomlardır ( Şekil 3.5 ). Rando materyalleri radyasyon emilimi açısından, foton ve elektronlar için insan dokularına eşdeğeridir. Bu eşdeğerlilik, en düşükten en yüksek enerji düzeylerine kadar bütün aralığı içermektedir. Dokular ısı ile sertleşmiş ve sentetik bir maddeden olan rando plastikle oluşturulmuştur. Fantom kalınlıkları 2,5 cm olan 32 adet yatay kesite ayrılmıştır. Her bir kesitte içindeki

tıpalar çıkarıldığında TLD yerleştirmeye elverişli hale gelen delikler bulunmaktadır (16).

1929. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 29
Şekil 3-3 Siemens SOMATOM Emotion Duo marka Bilgisayarlı Tomografi Simülatör (BTS) Ünitesi 3.1.4 Alderson Rando Fantom Dozimetrik ölçümlerde katı fantom, su fantomu ve insan eşdeğeri olan fantomlar kullanılmaktadır. İnsan eşdeğeri olan fantomlardan en bilineni 30 yılı aşkın bir süredir kullanılan ve tüm dünyadaki sayıları yaklaşık 2000 olan Alderson Rando Fantomlardır (Şekil 3.4). Şekil 3-4 Alde...
Kranyospinal ışınlama tekniklerinin yüzüstü ve sırtüstü pozisyonlarda karşılaştırılması - Sayfa 53
35 Şekil 3.20. Vakumlu yatak – hasta sabitleme sistemi 3.1.18 “Siemens SOMATOM Emotion Duo” Bilgisayarlı Tomografi Ünitesi Beşer milimetrelik aralıklarla Alderson Rando Fantom 475 ve Mumya Fantom ‘un BT kesitleri ( Şekil 3.21 ) alınmıştır. BT den elde edilen görüntüler ağ sistemi üzerindeki DICOM 3 protokolü aracılığı ile ve CD üzerine kaydedilmek suretiyle bilgisayarlı tedavi planlaması sistem...
Phılıps sl25 model lineer hızlandırıcı cihazından asimetrik kolimasyon dozimetrisi ve klinik uygulamaları - Sayfa 27
10 3.1.2. Philips SLS Konvansiyonel Simülatörü Simülatör, görüntülemede X ışını tüpünün kullanıldığı bir düzenektir. Geometrik, mekanik ve optik özellikler olarak tedavi ünitesinin taklididir. Simülatörün ana fonksiyonu, çevre normal dokular ile sınırlandırılmış hedef hacmin olduğu tedavi alanının görüntülemesidir. İç organların radyografik olarak görüntülenmesi ile alanların pozisyonları doğrul...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilgisayarlı
tomografi
siemens
fantom
ünitesi
somatom


29. SAYFA ICERIGI

3.1.4. Bilgisayarlı Tomografi-Simülatör Ünitesi

Siemens SOMATOM Emotion Duo

bilgisayarlı tomografi ve simülatör ünitesi

45×153 cm boyutlarına kadar alan taraması yapabilen, +/- 300 gantry dönüşüne sahip,

gammex 3D laser sistemli, 1mm ye kadar

ince kesit alabilen bilgisayarlı tomografi

cihazıdır. Cihaz yazılımında bulunan

Şekil 3-4 Siemens SOMATOM Emotion Duo marka Bilgisayarlı
Tomografi Simülatör (BTS) Ünitesi

simülasyon özellikleri ve DICOM haberleşmesi sayesinde TPS ile haberleşen cihaz 3D simülasyon için tasarlanmıştır.

3.1.5. Alderson Rando Fantom Şekil 3-5 Alderson Rando Fantom

Dozimetrik ölçümlerde katı fantom, su fantomu ve insan eşdeğeri olan fantomlar kullanılmaktadır. İnsan eşdeğeri olan fantomlardan en bilineni 30 yılı aşkın bir süredir kullanılan ve tüm dünyadaki sayıları yaklaşık 2000 olan Alderson Rando Fantomlardır ( Şekil 3.5 ). Rando materyalleri radyasyon emilimi açısından, foton ve elektronlar için insan dokularına eşdeğeridir. Bu eşdeğerlilik, en düşükten en yüksek enerji düzeylerine kadar bütün aralığı içermektedir. Dokular ısı ile sertleşmiş ve sentetik bir maddeden olan rando plastikle oluşturulmuştur. Fantom kalınlıkları 2,5 cm olan 32 adet yatay kesite ayrılmıştır. Her bir kesitte içindeki

tıpalar çıkarıldığında TLD yerleştirmeye elverişli hale gelen delikler bulunmaktadır (16).

19single.php