Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüSağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne,
Bu tez, jürimiz tarafından Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.
Adı ve Soyadı İmza Tez Danışmanı Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK Üye Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK Üye Doç. Dr. Lütfi ÖZKAN Üye Doç. Dr. Sibel K. ÇETİNTAŞ
Bu tez, Enstitü Yönetim Kurulunun . tarih, . sayılı toplantısında alınan . numaralı kararı ile kabul edilmiştir.
Prof. Dr. Gürsel SÖNMEZ Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 3
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, Bu tez, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmza Tez Danışmanı Doç.Dr. Lütfi ÖZKAN Üye Prof. Dr. Gökay KAYNAK Üye Doç.Dr. Lütfi ÖZKAN Üye Doç.Dr. Sibel KAHRAMAN ÇETİNTAŞ Bu tez, Enstitü Yönetim Kurulunun ......................................... tarih, ........................ sayılı toplantısında...
Kükürtlü Kaplıcaları Atatürk Rehabilitasyon Merkezi'ndeki radon konsantrasyonunun belirlenmesi Determination of radon concentration at Kükürtlü Spa Atatürk Rehabilitation - Sayfa 3
TEZ ONAYI Nilüfer KILIÇ tarafından hazırlanan “Kükürtlü Kaplıcaları Atatürk Rehabilitasyon Merkezindeki Radon Konsantrasyonunun Belirlenmesi” adlı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı‟nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman : Prof. Dr. Gökay KAYNAK Başkan: Prof. Dr. Gökay KAYNAK Uludağ Üniversit...
Bazı bitki ekstratlarının theileria annulata'ya karşı ın vitro etkisi - Sayfa 3
Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne, Bu tez, jürimiz tarafından DOKTORA tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmza Tez Danışmanı Üye Üye Üye Üye Prof. Dr. Şevki Z. COŞKUN Prof. Dr. Levent BÜYÜKUYSAL Prof. Dr. Semra OKURSOY Prof. Dr. Levent AYDIN Doç. Dr. Aynur GÜLANBER Bu tez, Enstitü Yönetim Kurulunun 16.10.2008 tarih, 2008/33 sayılı toplantısında al...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimleri
enstitüsü
enstitü
tarafından
prof
tezi


3. SAYFA ICERIGI

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne,
Bu tez, jürimiz tarafından Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.
Adı ve Soyadı İmza Tez Danışmanı Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK Üye Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK Üye Doç. Dr. Lütfi ÖZKAN Üye Doç. Dr. Sibel K. ÇETİNTAŞ
Bu tez, Enstitü Yönetim Kurulunun . tarih, . sayılı toplantısında alınan . numaralı kararı ile kabul edilmiştir.
Prof. Dr. Gürsel SÖNMEZ Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürüsingle.php