Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüRando plastiği, radyasyon ve fiziksel değişimlere karşı çok duyarlıdır. Çalışmamızda, Anderson firmasınca radyoterapi merkezlerinde doz ölçümleri için kullanılmak üzere üretilen 100 cm uzunluğunda ve 50 kg ağırlığındaki kadın fantom, kullanıldı.

3.1.6. Katı Su Fantomu

Yoğunluğu 1,045gr/cm3, elektron yoğunluğu 3,43×1023 e/cm3 olan PTW marka RW3 katı su fantomu beyaz polystrenden 30×30 cm ve 40×40 cm boyutlarında 1, 2, 5 ve 10 mm kalınlıklarında plakalar şeklindedir (Şekil 3.6).

Şekil 3-6 Katı Su Fantomu

Kullanılan iyon odalarına göre uygun delikler içerir (17). Yüksek enerjili foton ve elektron dozimetresinde standart

referans materyal sudur. Ancak pratik bir yöntem olmadığından dolayı genellikle su yerine su eşdeğeri fantom materyali kullanılır. Dozimetrik olarak eşdeğer materyalin anlamı her iki materyalde foton ve elektronların soğurulması ve saçılmasının aynı olması demektir.

3.1.7. Elektrometre Şekil 3-7 PTW Unidos marka elektrometre

Cihazın out-put değerlerinin ölçümünde

kullanılan PTW Unidos elektrometre; R,

R/dak, Gy, Gy/dak, Sv/saat; amper ve

coulmb cinsiden doz, doz şiddeti ve akım

değerlerini okuyabilen bir dozimetridir.

Polarite voltajı 0 – 400 V olan dozimetreye

sıcaklık ve basınç düzeltmeleri için

değerler girilebilmektedir. Foton için

ölçüm aralığı 70 kV – 40 MVtur. Elektron

demetlerinde ise 50 MeV enerjiye kadar

ölçüm

yapılabilmektedir.

2030. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tanjansiyel meme ışınlamasında kaynak-yüzey mesafeli ( SSD ) ve kaynak-eksen mesafeli ( SAD ) tedavi tekniklerinin karşılaştırılması - Sayfa 47
47 Şekil 3.6. PTW-TLDO marka TLD fırını 3.1.7 PTW RW-3 Katı Su Fantomu Yoğunluğu 1,045gr/cm3, elektron yoğunluğu 3,43.x1023 e/cm3 olan PTW marka RW3 katı su fantomu beyaz polystrenden 30x30cm2 ve 40x40cm2 boyutlarında 1, 2, 5 ve 10 mm kalınlıklarında plakalar şeklindedir ( Şekil 3.7 ). Kullanılan iyon odalarına göre uygun delikler içerir (43). Yüksek enerjili foton ve elektron dozimetresinde st...
Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 30
Her bir kesitte içindeki tıpalar çıkarıldığında TLD yerleştirmeye elverişli hale gelen delikler bulunmaktadır (16). Rando plastiği, radyasyon ve fiziksel değişimlere karşı çok duyarlıdır. Çalışmamızda, Anderson firmasınca radyoterapi merkezlerinde doz ölçümleri için kullanılmak üzere üretilen 100 cm uzunluğunda ve 50 kg ağırlığındaki kadın fantom, kullanıldı. 3.1.5 Katı Su Fantomu Yoğunluğu 1,04...
Farklı kaynak yüzey mesafelerinde (SSD) elektron ışın demetlerinin dozimetrik olarak incelenmesi - Sayfa 28
3.1.7 RW3 Su Eşdeğeri Katı Fantom Yüksek enerjili foton ve elektron dozimetresinde standar referans materyal sudur. Ancak pratik bir yöntem olmadığından dolayı genellikle su yerine su eşdeğeri fantom materyali kullanılır. RW–3 katı su fantomu, yüksek enerjili radyasyon tedavisi dozimetrisinde kullanılan, beyaz polistiren‟den (C8H8) yapılmış, % 2 TiO içeren, fiziksel yoğunluğu 1.045 g/cm3, elektro...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

unidos
elektron
yüksek
kullanılan
foton
iyon


30. SAYFA ICERIGI

Rando plastiği, radyasyon ve fiziksel değişimlere karşı çok duyarlıdır. Çalışmamızda, Anderson firmasınca radyoterapi merkezlerinde doz ölçümleri için kullanılmak üzere üretilen 100 cm uzunluğunda ve 50 kg ağırlığındaki kadın fantom, kullanıldı.

3.1.6. Katı Su Fantomu

Yoğunluğu 1,045gr/cm3, elektron yoğunluğu 3,43×1023 e/cm3 olan PTW marka RW3 katı su fantomu beyaz polystrenden 30×30 cm ve 40×40 cm boyutlarında 1, 2, 5 ve 10 mm kalınlıklarında plakalar şeklindedir (Şekil 3.6).

Şekil 3-6 Katı Su Fantomu

Kullanılan iyon odalarına göre uygun delikler içerir (17). Yüksek enerjili foton ve elektron dozimetresinde standart

referans materyal sudur. Ancak pratik bir yöntem olmadığından dolayı genellikle su yerine su eşdeğeri fantom materyali kullanılır. Dozimetrik olarak eşdeğer materyalin anlamı her iki materyalde foton ve elektronların soğurulması ve saçılmasının aynı olması demektir.

3.1.7. Elektrometre Şekil 3-7 PTW Unidos marka elektrometre

Cihazın out-put değerlerinin ölçümünde

kullanılan PTW Unidos elektrometre; R,

R/dak, Gy, Gy/dak, Sv/saat; amper ve

coulmb cinsiden doz, doz şiddeti ve akım

değerlerini okuyabilen bir dozimetridir.

Polarite voltajı 0 – 400 V olan dozimetreye

sıcaklık ve basınç düzeltmeleri için

değerler girilebilmektedir. Foton için

ölçüm aralığı 70 kV – 40 MVtur. Elektron

demetlerinde ise 50 MeV enerjiye kadar

ölçüm

yapılabilmektedir.

20single.php