Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü3.1.8. Farmer Tipi Silindirik İyon Odası

Doz ölçümlerinde kullanılan PTW marka farmer tipi iyon odası 21.2 mm iç uzunluk ve 3.05 mm iç yarıçapa sahiptir (Şekil 3.8). Duvar materyali PMMA (Poli Metil Metakrilat yoğunluğu 1.19 g/cm3) ve grafit karışımından yapılmış olup alüminyumdan olan elektrodunun çapı 1 mm, uzunluğuda 21.9 mmdir (18).

Şekil 3-8 PTW 30001 0,6cm3 farmer tipi iyon odası
3.1.9. Planlama sistemi
CMS XiO planlama sistemi (Computerized Medical Systems, St. Louis, MO, USA) iki boyutlu, üç boyutlu ve yoğunluk ayarlı eksternal radyoterapi (YART) ve brakiterapi planlama özelliğine sahip kombine bir sistemdir. Sahip olduğu hesaplama algoritmaları foton ışınları için Clarkson, hızlı fourier dönüşümü (fast fourier transform, FFT) standard superposition, FFT convolution, elektron ışınları için 3-D pencil beamdir. Bu algoritmalarla foton ve elektron huzmelerinin doz dağılımlarını hesaplayabilmekte olup organların doz volüm histogramını (DVH) çıkarmaktadır. Tedavi planlama sistemi brakiterapi doz planlamalarını da yapabilmektedir.
3.1.10. Cerrobend Alaşım Koruma blokları radyasyona karşı etkin soğurma gösteren farklı malzemelerden
yapılabilirler. Kurşunun erime sıcaklığı 327 C, 20 C de yoğunluğu 11.35 /cm3, ve Co-60 için yarı değer kalınlığı 1,02 cm dir. Blok malzemesi olarak cerrobend (Lipowitz alaşım)
o
tercih edilir. Cerrobend in kurşuna göre en büyük avantajı kurşunun erime sıcaklığı 327 C iken cerrobend in 70 C de erimesi ve kolaylıkla istenilen şekilde, kalıplara dökülebilmesidir. Bu alaşımın 20 C de yoğunluğu 9.4 g/cm3 dür. Yapısında % 50 bizmut (Bi), % 26.7 kurşun (Pb), % 13.3 kalay (Sn), % 10 kadmiyum (Cd) bulunur (19).
2131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 31
Şekil 3-6 PTW Unidos marka elektrometre 3.1.7 Farmer Tipi Silindirik İyon Odası Doz ölçümlerinde kullanılan PTW marka farmer tipi iyon odası 21.2 mm iç uzunluk ve 3.05 mm iç yarı çapa sahiptir (Şekil 3.7). Duvar materyali PMMA (Poli Metil Metakrilat yoğunluğu 1.19 g/cm3) ve grafit karışımından yapılmış olup alüminyumdan olan elektrodunun çapı 1 mm, uzunluğu da 21.9 mm’ dir (18). Şekil 3-7 PTW 300...
Farklı kaynak yüzey mesafelerinde (SSD) elektron ışın demetlerinin dozimetrik olarak incelenmesi - Sayfa 25
3. GEREÇLER VE YÖNTEM 3.1 Gereçler Siemens KD2 Lineer Hızlandırıcı Serobant alaşım Çeşitli ebatlarda hazırlanmış bloklar (4x4, 6x6, 12x12) PTW Markus Paralel Plan iyon odası PTW Farmer İyon Odası PTW Semiflex İyon Odası PTW E Tipi Dozimetri Diyot PTW-Unidos Dozimetri sistemi PTW MP3-M su fantomu PTW RW-3 katı-su fantomu 3.1.1 Siemens KD2 Lineer Hızlandırıcı Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp F...
Tedavi planlama sisteminde hesaplanan doz dağılımının dozimetrik kontrolü - Sayfa 21
GEREÇ VE YÖNTEM 3.1. Gereç 3.1.1. Siemens MD2 lineer hızlandırıcı Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoterapi Merkezinde bulunan SIEMENS Mevatron MD2 (SIEMENS AG, USA, 1996) Lineer Hızlandırıcısı kullanılmıştır. Cihaz, 6 ve 15 MV enerjili foton, 5, 7, 8,10,12 ve 14 MeV enerjili elektron huzmeleri üretme kapasitesine sahiptir. 3.1.2. CMS XIO tedavi planlama sistemi CMS XIO te...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

foton
elektron
sahip
olup
olan
yoğunluğu


31. SAYFA ICERIGI

3.1.8. Farmer Tipi Silindirik İyon Odası

Doz ölçümlerinde kullanılan PTW marka farmer tipi iyon odası 21.2 mm iç uzunluk ve 3.05 mm iç yarıçapa sahiptir (Şekil 3.8). Duvar materyali PMMA (Poli Metil Metakrilat yoğunluğu 1.19 g/cm3) ve grafit karışımından yapılmış olup alüminyumdan olan elektrodunun çapı 1 mm, uzunluğuda 21.9 mmdir (18).

Şekil 3-8 PTW 30001 0,6cm3 farmer tipi iyon odası
3.1.9. Planlama sistemi
CMS XiO planlama sistemi (Computerized Medical Systems, St. Louis, MO, USA) iki boyutlu, üç boyutlu ve yoğunluk ayarlı eksternal radyoterapi (YART) ve brakiterapi planlama özelliğine sahip kombine bir sistemdir. Sahip olduğu hesaplama algoritmaları foton ışınları için Clarkson, hızlı fourier dönüşümü (fast fourier transform, FFT) standard superposition, FFT convolution, elektron ışınları için 3-D pencil beamdir. Bu algoritmalarla foton ve elektron huzmelerinin doz dağılımlarını hesaplayabilmekte olup organların doz volüm histogramını (DVH) çıkarmaktadır. Tedavi planlama sistemi brakiterapi doz planlamalarını da yapabilmektedir.
3.1.10. Cerrobend Alaşım Koruma blokları radyasyona karşı etkin soğurma gösteren farklı malzemelerden
yapılabilirler. Kurşunun erime sıcaklığı 327 C, 20 C de yoğunluğu 11.35 /cm3, ve Co-60 için yarı değer kalınlığı 1,02 cm dir. Blok malzemesi olarak cerrobend (Lipowitz alaşım)
o
tercih edilir. Cerrobend in kurşuna göre en büyük avantajı kurşunun erime sıcaklığı 327 C iken cerrobend in 70 C de erimesi ve kolaylıkla istenilen şekilde, kalıplara dökülebilmesidir. Bu alaşımın 20 C de yoğunluğu 9.4 g/cm3 dür. Yapısında % 50 bizmut (Bi), % 26.7 kurşun (Pb), % 13.3 kalay (Sn), % 10 kadmiyum (Cd) bulunur (19).
21single.php