Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü3.1.11. Termolüminesans Dozimetre (TLD) Şekil 3-9 TLD-100 yongaları

Kullanılan dozimetre yongası yoğunluğu 2,64 gr/cm3 olan TLD-100dür ( Şekil 3.9 ). Foton etkin atom numarası 8,2 olup Li, F, Mg, Cu ve P atomlarından oluşur. Ana ışıma piki sıcaklığı 190 210 C dir. Fırınlama sıcaklığı 400C de 60 dakikadır. Optik ışıma piki 400 nmdir. Normal çevre sıcaklığında dozimetri pikinin doz kaybı 3-12 ayda % 5-10 dur. Fiziksel şekil olarak mikro çubuk, teflon kaplı pul, kare mikro çubuk, yuvarlak mikro çubuk ve toz biçimlerinde bulunabilmektedir. Kimyasal karalı yapıya sahip TLDler için uygun soğurulan doz aralığı 1Gy den 10 Gye kadardır (12).

Bu çalışmada beyaz teflon ile kaplanmış 0.5x3x3 mm boyutlarında 100 adet TLD yongası, üzerlerinde karışmalarını engelleyen harf ve sayılardan oluşan kodlanmış küçük TLD cepleri içerisinde, kullanılmıştır.

3.1.12. TLD Okuyucu Şekil 3-10 Harshaw 3500 TLD okuyucu

Doz okunmasında kullanılan Harshaw (Thermo Electron Corparation, 3500, USA) marka okuyucu, (Şekil 3.10) TLD için özel hazırlanmış bir program olan, WinREMSin yüklü olduğu bir bilgisayara bağlanmıştır. WinREMS okuyucudan aldığı sinyallere göre tüm TLD okumalarına ait doz değerlerini ve ışıma eğrilerini oluşturup analiz eden ve hafızaya alabilen bir programdır. Okuyucunun temel çalışma prensibi termolümnisans
2232. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 32
3.1.9 Cerrobend Alaşım Koruma blokları radyasyona karşı etkin soğurma gösteren farklı malzemelerden yapılabilirler. Kurşunun erime sıcaklığı 327 °C, 20 °C de yoğunluğu 11.35 gr/cm3, ve Co60 için yarı değer kalınlığı 1,02 cm’ dir. Blok malzemesi olarak cerrobend (Lipowitz alaşım) tercih edilir. Cerrobend’ in kurşuna göre en büyük avantajı kurşunun erime o sıcaklığı 327 C iken cerrobend’ in 70 °C...
küçük alan dozimetresinin araştırılması - Sayfa 34
mm’dir. Giriş (çember) penceresi ince grafit tabakalı polietilen’den yapılmıştır. Kalınlığı 0,9 mm ve alan yoğunluğu 2,76 mg/cm2 (0,025 mm su eşdeğeri) dir. Elektrodu grafit kaplama akrilik olup etkin çapı 5,3 mm’dir. İyon toplama süresi 90 μs’ dir. Nominal iyon odası voltajı 300 V’ tur. 3.1.7. Unidos elektrometre X-ışını ve elektron ışını dozimetrisinde doz ve doz hızının ölçümünde kullanılır. G...
Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 26
3.1.4 LiF Termolüminesans Dozimetri Çalışma prensibi bölüm 2.4.7.1’de anlatılan TLD çiplerinin, yoğunluğu 2,64 gr/cm3 olup foton etkin atom numarası 8.2’dir (Şekil 3.4). Li, F, Mg, Cu ve P atomlarından oluşan çiplerin ana ışıma piki sıcaklığı 190 – 210 °C iken ışımanın dalga boyu 400 nm’dir. Fiziksel olarak mikro çubuk, teflon kaplı pul, kare mikro çubuk, yuvarlak mikro çubuk biçimlerinde buluna...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sıcaklığı
ışıma
kullanılan
olan
harshaw
oluşur


32. SAYFA ICERIGI

3.1.11. Termolüminesans Dozimetre (TLD) Şekil 3-9 TLD-100 yongaları

Kullanılan dozimetre yongası yoğunluğu 2,64 gr/cm3 olan TLD-100dür ( Şekil 3.9 ). Foton etkin atom numarası 8,2 olup Li, F, Mg, Cu ve P atomlarından oluşur. Ana ışıma piki sıcaklığı 190 210 C dir. Fırınlama sıcaklığı 400C de 60 dakikadır. Optik ışıma piki 400 nmdir. Normal çevre sıcaklığında dozimetri pikinin doz kaybı 3-12 ayda % 5-10 dur. Fiziksel şekil olarak mikro çubuk, teflon kaplı pul, kare mikro çubuk, yuvarlak mikro çubuk ve toz biçimlerinde bulunabilmektedir. Kimyasal karalı yapıya sahip TLDler için uygun soğurulan doz aralığı 1Gy den 10 Gye kadardır (12).

Bu çalışmada beyaz teflon ile kaplanmış 0.5x3x3 mm boyutlarında 100 adet TLD yongası, üzerlerinde karışmalarını engelleyen harf ve sayılardan oluşan kodlanmış küçük TLD cepleri içerisinde, kullanılmıştır.

3.1.12. TLD Okuyucu Şekil 3-10 Harshaw 3500 TLD okuyucu

Doz okunmasında kullanılan Harshaw (Thermo Electron Corparation, 3500, USA) marka okuyucu, (Şekil 3.10) TLD için özel hazırlanmış bir program olan, WinREMSin yüklü olduğu bir bilgisayara bağlanmıştır. WinREMS okuyucudan aldığı sinyallere göre tüm TLD okumalarına ait doz değerlerini ve ışıma eğrilerini oluşturup analiz eden ve hafızaya alabilen bir programdır. Okuyucunun temel çalışma prensibi termolümnisans
22single.php