Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüolayıyla ortaya çıkan TL fotonların oluşturduğu gerilimin, optiksel filtreden geçtikten sonra, ölçülmesidir. Radyasyon şiddeti, cinsi ve süresiyle orantılı olarak değişen termolümnisan ışımanın oluşturduğu akımın şiddeti sayısal olarak okunur ve ışıma eğrisi çizilir.

3.1.13. TLD Fırını Şekil 3-11 Könn marka TLD fırını

Dozimetri fırını TLD yongalarını tavlamak için kullanılır. Kullanılan dozimetri fırını termosoft programı sayesinde istenilen her TLD için fırınlama yapabilme özelliğine sahiptir. Aynı anda 3 adet TLD tablasını fırınlama özelliğine sahiptir (Şekil 3.11). Termosoft programıyla TLD-100H için oluşturulan tavlama işlemi, oda sıcaklığından başlanarak 400Ce kadar ısıtılma, 400Cde 60 dakika bekleme ve oda sıcaklığına kadar soğutulma işlemlerinden oluşur.

3.2. YÖNTEM
3.2.1. Termolüminesans dozimetri (TLD) Kalibrasyonu
TLDlerin kalibrasyon işlemi çiplerinin duyarlılığını gösteren ECC (Element Correction Coefficient) ve okuyucudan alınan, nC (nano Coulomb) cinsinden, fototüp akımını soğurulan radyasyon miktarına çevirmede kullanılan dönüşüm katsayısı RCF (Reader Calibration Factor)nin bulunmasıdır. Tüm TLD çipleri aynı duyarlılıkla üretilmediği için, aynı miktarda radyasyon soğurmalarına karşın okuma sırasında farklı miktarda ışıma yaparlar. Bu farklılığı ortadan kaldırmak için her çipe bir ağırlık faktörü (ECC) verilir. Okuyucunun, ışık şiddetini soğurulan radyasyon miktarı cinsinden verilmesi için RCF nin bilinmesi gerekir. RCF katsayısının bulunması için öncelikle RCFnin bulunmasında kullanılacak olan TLD çiplerinin ECC katsayılarının bulunması gereklidir. Bunun için öncelikle 70 adet TLD100 çipi TLD fırınında 400 Cde 1 saat süre ile tavlama işleminden geçirildi. Daha sonra kullanılan 70 adet TLD100 çipi Lineer Akselaratörde katı su fantomu kullanılarak, 6MV

2333. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 34
3.2 YÖNTEM 3.2.1 Termolüminesans dozimetri (TLD) Kalibrasyonu TLD’ lerin kalibrasyon işlemi çiplerinin duyarlılığını gösteren ECC (Element Correction Coefficient) ve okuyucudan alınan, nC (nano Coulomb) cinsinden, fototüp akımını soğurulan radyasyon miktarına çevirmede kullanılan dönüşüm katsayısı RCF’ nin (Reader Calibration Factor) bulunmasıdır. Tüm TLD çipleri aynı duyarlılıkla üretilmediği i...
Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 36
Mİ Foton Alanı: Açı=0°, SSD=100 cm, alan boyutu=4x13 cm2 Masa açısı=0°, kolimatör açısı=0° Mİ Elektron Alanı: Açı=323°, SSD=100 cm, alan boyutu=4x13 cm2 Masa açısı=0°, kolimatör açısı=0° 3.2.4 Termolüminesans dozimetri (TLD) Kalibrasyonu TLD’ler ile doz hesaplamalarına geçmeden önce bazı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bunlar TLD çiplerinin duyarlılığını gösteren ECC (Element Correction C...
Nazofarenks kanseri radyoterapisinde alan birleşim noktalarının rando fantom üzerinde termolüminesans dozimetre yöntemiyle incelenmesi - Sayfa 47
32 Çalışmada kullanılan TLD-100 çiplerinin üretiminden kaynaklanan duyarlılık farklarının kurtarılması amacıyla öncelikle iki temel doz kalibrasyonu gerçekleştirildi. Bunlardan ilki TLD-100 çiplerinin birbirine olan hassasiyet farklılıklarını belirlemek için kullanılan ECC (Element Calibration Coeffident) değerinin bulunması, ikincisi ise TLD okuyucusunun verdiği akım değerini doza çevirmek amaçl...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fırını
kullanılan
çipleri
aynı
adet
okuma


33. SAYFA ICERIGI

olayıyla ortaya çıkan TL fotonların oluşturduğu gerilimin, optiksel filtreden geçtikten sonra, ölçülmesidir. Radyasyon şiddeti, cinsi ve süresiyle orantılı olarak değişen termolümnisan ışımanın oluşturduğu akımın şiddeti sayısal olarak okunur ve ışıma eğrisi çizilir.

3.1.13. TLD Fırını Şekil 3-11 Könn marka TLD fırını

Dozimetri fırını TLD yongalarını tavlamak için kullanılır. Kullanılan dozimetri fırını termosoft programı sayesinde istenilen her TLD için fırınlama yapabilme özelliğine sahiptir. Aynı anda 3 adet TLD tablasını fırınlama özelliğine sahiptir (Şekil 3.11). Termosoft programıyla TLD-100H için oluşturulan tavlama işlemi, oda sıcaklığından başlanarak 400Ce kadar ısıtılma, 400Cde 60 dakika bekleme ve oda sıcaklığına kadar soğutulma işlemlerinden oluşur.

3.2. YÖNTEM
3.2.1. Termolüminesans dozimetri (TLD) Kalibrasyonu
TLDlerin kalibrasyon işlemi çiplerinin duyarlılığını gösteren ECC (Element Correction Coefficient) ve okuyucudan alınan, nC (nano Coulomb) cinsinden, fototüp akımını soğurulan radyasyon miktarına çevirmede kullanılan dönüşüm katsayısı RCF (Reader Calibration Factor)nin bulunmasıdır. Tüm TLD çipleri aynı duyarlılıkla üretilmediği için, aynı miktarda radyasyon soğurmalarına karşın okuma sırasında farklı miktarda ışıma yaparlar. Bu farklılığı ortadan kaldırmak için her çipe bir ağırlık faktörü (ECC) verilir. Okuyucunun, ışık şiddetini soğurulan radyasyon miktarı cinsinden verilmesi için RCF nin bilinmesi gerekir. RCF katsayısının bulunması için öncelikle RCFnin bulunmasında kullanılacak olan TLD çiplerinin ECC katsayılarının bulunması gereklidir. Bunun için öncelikle 70 adet TLD100 çipi TLD fırınında 400 Cde 1 saat süre ile tavlama işleminden geçirildi. Daha sonra kullanılan 70 adet TLD100 çipi Lineer Akselaratörde katı su fantomu kullanılarak, 6MV

23single.php