Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüfoton enerjisinde 20×20 cm alanda, 1,5 cm derinlikte her birine 100 cGy verilecek şekilde ışınlandı. Daha sonra TLD100 çipleri TLD okuyucusunda okundu.

ECC katsayıları %1 içerisinde kalan TLD100 çipleri TLD okuyucusuna ait RCF katsayısının bulunması için ayırıldı. Pratik olarak her TLDnin absorbe etmiş olduğu doz 100 cGy olması gerekirken, TLD okuyucusuna, TLDlerin kristal yapısına ve ışınlama sırasında set-up hatalarına bağlı çeşitli nedenlerle TLDlerden okunan dozlar 100 cGyden sapmalar göstermişlerdir. Limitler içinde kalan TLDler sırası bozulmadan RCF katsayısının bulunması için bu kez Kobalt60 cihazında katı su fantomu kullanılarak, 20×20 cm alanda, 0,5 cm derinlikte her birine 100 cGy verilecek şekilde ışınlandı. Ayrıca aynı şartlarda iyon odasıyla havada da ölçüm alındı. Daha sonra TLD-100 çipleri TLD okuyucusunda okundu. Havada da okunan doz değeri programa girilerek okuyucu için RCF katsayısı belirlendi. Ardından dozimetrik ölçümlerde kullanılacak TLDlerin ECC katsayılarını bulmak için 100 adet TLD çipi her biri 100 cGy alacak tekrar ışınlandı. %5 içinde kalan TLD çipleri ölçümlerde kullanılmak üzere ayırıldı. ECC değeri her bir TLDnin karakteristiğini gösterir. Bu nedenle fırınlama ve doz ölçümleri sırasında TLDlerin sıralamalarının karıştırılmaması gerekir.

3.2.2. Randofantomun Simülasyonu Şekil 3-12 Rando fantomun simülasyonu

3.2.2.1. Sabitleme
Ölçümlerde kullanılan insan eşdeğeri Alderson rando fantomunun başından göğüs hizasına kadar olan kısmı (15 kesit) bu çalışma için kullanıldı. Kesitlerin her biri 2,5 cm kalınlığında olan fantomun toplam uzunluğu 100 cm idi. Simülatör masasına yatırılan fantomun boyun ve bel bölgelerine destekleyici köpük kondu. Böylece fantom kesitlerinin ayrılmadan sabit kalması sağlandı. Fantom için termoplastikten yapılmış özel maske hazırlandı.

2434. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Meme kanseri radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminesans dozimetri ile kontrolü - Sayfa 36
Mİ Foton Alanı: Açı=0°, SSD=100 cm, alan boyutu=4x13 cm2 Masa açısı=0°, kolimatör açısı=0° Mİ Elektron Alanı: Açı=323°, SSD=100 cm, alan boyutu=4x13 cm2 Masa açısı=0°, kolimatör açısı=0° 3.2.4 Termolüminesans dozimetri (TLD) Kalibrasyonu TLD’ler ile doz hesaplamalarına geçmeden önce bazı çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bunlar TLD çiplerinin duyarlılığını gösteren ECC (Element Correction C...
Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 34
3.2 YÖNTEM 3.2.1 Termolüminesans dozimetri (TLD) Kalibrasyonu TLD’ lerin kalibrasyon işlemi çiplerinin duyarlılığını gösteren ECC (Element Correction Coefficient) ve okuyucudan alınan, nC (nano Coulomb) cinsinden, fototüp akımını soğurulan radyasyon miktarına çevirmede kullanılan dönüşüm katsayısı RCF’ nin (Reader Calibration Factor) bulunmasıdır. Tüm TLD çipleri aynı duyarlılıkla üretilmediği i...
Meme kanserlerinin radyoterapisinde supraklavikular alan + tanjansiyel alan birleşiminde ve yüksek tanjansiyel alanda aksilla lenf nodları dozlarının - Sayfa 48
37 piklerin etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla, ışınlamanın ardından 24 saat sonra okundular. TLD’ ler doz hesaplamalarında kullanılmadan önce iki temel kalibrasyonunun yapılması gerekmektedir. Bunlardan ilki TLD çiplerinin duyarlılığını gösteren ECC (Element Correction Coefficient) değerlerinin bulunması ve diğeri ise okuyucudan alınan, fototüp akımının soğurulan radyasyon miktarına çevirm...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

okuyucu
içinde
şekilde
biri
çipleri
fantom


34. SAYFA ICERIGI

foton enerjisinde 20×20 cm alanda, 1,5 cm derinlikte her birine 100 cGy verilecek şekilde ışınlandı. Daha sonra TLD100 çipleri TLD okuyucusunda okundu.

ECC katsayıları %1 içerisinde kalan TLD100 çipleri TLD okuyucusuna ait RCF katsayısının bulunması için ayırıldı. Pratik olarak her TLDnin absorbe etmiş olduğu doz 100 cGy olması gerekirken, TLD okuyucusuna, TLDlerin kristal yapısına ve ışınlama sırasında set-up hatalarına bağlı çeşitli nedenlerle TLDlerden okunan dozlar 100 cGyden sapmalar göstermişlerdir. Limitler içinde kalan TLDler sırası bozulmadan RCF katsayısının bulunması için bu kez Kobalt60 cihazında katı su fantomu kullanılarak, 20×20 cm alanda, 0,5 cm derinlikte her birine 100 cGy verilecek şekilde ışınlandı. Ayrıca aynı şartlarda iyon odasıyla havada da ölçüm alındı. Daha sonra TLD-100 çipleri TLD okuyucusunda okundu. Havada da okunan doz değeri programa girilerek okuyucu için RCF katsayısı belirlendi. Ardından dozimetrik ölçümlerde kullanılacak TLDlerin ECC katsayılarını bulmak için 100 adet TLD çipi her biri 100 cGy alacak tekrar ışınlandı. %5 içinde kalan TLD çipleri ölçümlerde kullanılmak üzere ayırıldı. ECC değeri her bir TLDnin karakteristiğini gösterir. Bu nedenle fırınlama ve doz ölçümleri sırasında TLDlerin sıralamalarının karıştırılmaması gerekir.

3.2.2. Randofantomun Simülasyonu Şekil 3-12 Rando fantomun simülasyonu

3.2.2.1. Sabitleme
Ölçümlerde kullanılan insan eşdeğeri Alderson rando fantomunun başından göğüs hizasına kadar olan kısmı (15 kesit) bu çalışma için kullanıldı. Kesitlerin her biri 2,5 cm kalınlığında olan fantomun toplam uzunluğu 100 cm idi. Simülatör masasına yatırılan fantomun boyun ve bel bölgelerine destekleyici köpük kondu. Böylece fantom kesitlerinin ayrılmadan sabit kalması sağlandı. Fantom için termoplastikten yapılmış özel maske hazırlandı.

24single.php