Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü3.2.2.2. Bilgisayarlı Tomografi Çekimi Fantom tedavi pozisyonunda tomografi görüntüleri alınmak üzere cihazın masasına
yatırılıp maskesi takıldı. Görüntülerin başlangıç noktalarının belirlenebilmesi için laterallere ve mediale kurşun bilyeler yapıştırıldı. Işınlananacak volüme uygun olarak 0,5 cm aralıklarla spiral görüntüler alındı ve bu görüntüler konturlama bilgisayarına aktarıldı. 3.2.3. Tomografi Görüntülerinin Konturlanması
Tomografi kesitlerine anatomik yapılar bir radyasyon onkoloğu yardımıyla konturlandı. Fantom üzerinde hipofarenks tümörü varsayılarak GTV ve CTV oluşturuldu.
Şekil 3-13 Hedef hacim ve kritik organların BT kesitleri üzerinde konturlanması. 3.2.4. Sanal Simülasyon ve Bilgisayarlı Tedavi Planlaması
Şekil 3-14 Asimetrik kolimasyon tekniği ile ortogonal tedavi alanlarının gösterimi. 2535. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 35
3.2.2 Randofantomun Simülasyonu Ölçümlerde kullanılan insan eşdeğeri Alderson rando fantomunun belden bacak (22-31 numaralı kesitler arası) hizasına kadar olan kısmı (5 kesit) bu çalışma için kullanıldı. Kesitlerin her biri 2,5 cm kalınlığında olan fantomun toplam uzunluğu 100 cm’ dir. Simülatör masasına yatırılan fantomun boyun ve bel bölgelerine destekleyici köpük kondu. Böylece fantom kesitler...
IMRT ve konformal radyoterapi uygulanan meme kanseri radyoterapi uygulamalarında doz dağılımının film dozimetresi ile belirlenmesi - Sayfa 47
32 Şekil 2.15 Sagital kesitli meme şeklinde fantomla rando fantomun set-up’ı 2.2.3. Fantomun Bilgisayarlı Tomografisinin Çekimi ve Konturlanması Yapılan bolus meme fantomu rando fantoma sabitlendikten sonra, rando fantom şeffaf F baş altı yastık ile tomografi masasına supine pozisyonda yerleştirildi. BT referans noktaları işaretlendi. Rando fantomun toraks BT görüntüleri 5mm aralıklarla alındı v...
Meme kanserlerinin radyoterapisinde supraklavikular alan + tanjansiyel alan birleşiminde ve yüksek tanjansiyel alanda aksilla lenf nodları dozlarının - Sayfa 41
30 3.2.1.Bilgisayarlı Tomografi Alderson Rando Fantom, BT' si çekilmeden önce eğik düzlem üzerine yatırıldı (Şekil 3.2.). Standart hasta sabitlemesinde kullanılan; tedavi alanına girmemesi amacıyla tedavi edilen tarafa ait kolun baş üzerine gelecek şekilde açılaması işlemi çalışmada kullanılan Alderson Rando Fantom' un kol ve bacakları olmadığı için gerçekleştirilemedi. Alderson Rando Fantom üzeri...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilgisayarlı
tomografi
tedavi
fantom
görüntüler
görüntüleri


35. SAYFA ICERIGI

3.2.2.2. Bilgisayarlı Tomografi Çekimi Fantom tedavi pozisyonunda tomografi görüntüleri alınmak üzere cihazın masasına
yatırılıp maskesi takıldı. Görüntülerin başlangıç noktalarının belirlenebilmesi için laterallere ve mediale kurşun bilyeler yapıştırıldı. Işınlananacak volüme uygun olarak 0,5 cm aralıklarla spiral görüntüler alındı ve bu görüntüler konturlama bilgisayarına aktarıldı. 3.2.3. Tomografi Görüntülerinin Konturlanması
Tomografi kesitlerine anatomik yapılar bir radyasyon onkoloğu yardımıyla konturlandı. Fantom üzerinde hipofarenks tümörü varsayılarak GTV ve CTV oluşturuldu.
Şekil 3-13 Hedef hacim ve kritik organların BT kesitleri üzerinde konturlanması. 3.2.4. Sanal Simülasyon ve Bilgisayarlı Tedavi Planlaması
Şekil 3-14 Asimetrik kolimasyon tekniği ile ortogonal tedavi alanlarının gösterimi. 25single.php