Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüKonturlama bilgisayarından BTPSne aktarılan görüntüler üzerinde sanal simülasyon yapıldı. Konvansiyonel asimetrik kolimasyon tekniğiyle birincil ışınlama için klinik hedef volümlere uygun olarak ortogonal alanlar belirlendi. Dikdörtgen şekilli bu alanlar üzerine CTVyi kapsayacak ve normal dokuları koruyacak şekilde koruma blokları çizildi. Bu ilk tedavi volümünden sonra ikincil klinik hedef volüme uygun ve medulla spinalisi koruyan boost (ek doz) alanları (foton-elektron kombinasyonu) sanal ortamda simüle edildi. Her iki planlama üzerinde birer fraksiyonluk (200 cGy) dozlar verilerek alanlar ve dozlar için bilgisayar çıktıları alındı.
3.2.4.1. Blokların Hazırlanması ve Konvasiyonel Tedavi Simülasyonu BTPSden alınan blok çıktılarına göre köpükler üzerinde serobend korumaların
kalıpları çıkarıldı. Hazırlanan kalıpların içi eritilmiş haldeki serobend alaşım ile doldurularak soğumaya bırakıldı. Yeterli katılığa erişinceye kadar soğutulan serobend bloklar köpük kalıplardan çıkarılarak cihazlar için özel üretlen pleksiglas tepsiler üzerine, blok çıktılarına uygun olarak, monte edildi.
Fantom BT-SİMde kullanılan sabitleme gereçleriyle birlikte aynı pozisyon verilerek konvansiyonel simülatöre alındı. BTPSnden alınan dijital rekonstriktif radyogafiler kullanılarak sanal simülasyonda belirlenen alanlar floroskopi yardımıyla, koruma blokları kontrol edilerek, fantom üzerine çizildi.
3.2.5. TLDlerin yerleştirilmesi Randofantom içinde oluşturulmuş boşluklara kullandığımız TLD tipine uygun
yapılmış TLD tutucular radyasyon onkoloğu ile beraber belirlediğimiz hedef volümler ve korunması gereken kritik organlar içinde belirlenen noktalara takıldıktan sonra içlerine TLDler yerleştirildi. İlk 3 alan ışınlamasında, suprakalvikuler alana 4 adet, medulla spinalise 5 adet, trakeaya 4 adet, alt spinal lenf nodlarına 4 adet, hipofarenkse 2 adet, parafarengeal lenf nodlarına 2 adet, orta kulağa 2 adet, beyin sapına 2 adet, parotislere 2 adet, üst juguler lenf nodlarına 2 adet, lenslere 2 adet ve asimetrik merkeze 3 adet olmak üzere, toplam 36 adet TLD kullanıldı. Boost ışınlamasında ise supraklavikuler alan, asimetrik merkez ve lenslerdeki TLDler çkarılarak, kalan TLDlerle beraber, foton-elektron çakışma noktalarına 3er adet olmak üzere, 30 adet TLD kullanıldı.
2636. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 36
Şekil 3-12 Hedef hacim ve kritik organların BT kesitleri üzerinde konturlanması. 3.2.5 Sanal Simülasyon ve Bilgisayarlı Tedavi Planlaması Konturlama bilgisayarından BTPS’ ne aktarılan görüntüler üzerinde sanal simülasyon yapıldı. Konvansiyonel simetrik kolimasyon tekniğiyle birincil ışınlama için klinik hedef volümlere uygun olarak tedavi alanları belirlendi. Dikdörtgen şekilli bu alanlar üzerine...
Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 37
Fantom BT-SİM’ de kullanılan sabitleme gereçleriyle birlikte aynı pozisyon verilerek konvansiyonel simülatöre alındı. BTPS’ nden alınan dijital rekonstriktif radyogafiler kullanılarak sanal simülasyonda belirlenen alanlar floroskopi yardımıyla koruma blokları kontrol edilerek fantom üzerine çizildi. 3.2.7 TLD’ lerin yerleştirilmesi Randofantom içinde oluşturulmuş boşluklara kullandığımız TLD tipi...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alanlar
alanları
alan
tedavi
orta
dozlar


36. SAYFA ICERIGI

Konturlama bilgisayarından BTPSne aktarılan görüntüler üzerinde sanal simülasyon yapıldı. Konvansiyonel asimetrik kolimasyon tekniğiyle birincil ışınlama için klinik hedef volümlere uygun olarak ortogonal alanlar belirlendi. Dikdörtgen şekilli bu alanlar üzerine CTVyi kapsayacak ve normal dokuları koruyacak şekilde koruma blokları çizildi. Bu ilk tedavi volümünden sonra ikincil klinik hedef volüme uygun ve medulla spinalisi koruyan boost (ek doz) alanları (foton-elektron kombinasyonu) sanal ortamda simüle edildi. Her iki planlama üzerinde birer fraksiyonluk (200 cGy) dozlar verilerek alanlar ve dozlar için bilgisayar çıktıları alındı.
3.2.4.1. Blokların Hazırlanması ve Konvasiyonel Tedavi Simülasyonu BTPSden alınan blok çıktılarına göre köpükler üzerinde serobend korumaların
kalıpları çıkarıldı. Hazırlanan kalıpların içi eritilmiş haldeki serobend alaşım ile doldurularak soğumaya bırakıldı. Yeterli katılığa erişinceye kadar soğutulan serobend bloklar köpük kalıplardan çıkarılarak cihazlar için özel üretlen pleksiglas tepsiler üzerine, blok çıktılarına uygun olarak, monte edildi.
Fantom BT-SİMde kullanılan sabitleme gereçleriyle birlikte aynı pozisyon verilerek konvansiyonel simülatöre alındı. BTPSnden alınan dijital rekonstriktif radyogafiler kullanılarak sanal simülasyonda belirlenen alanlar floroskopi yardımıyla, koruma blokları kontrol edilerek, fantom üzerine çizildi.
3.2.5. TLDlerin yerleştirilmesi Randofantom içinde oluşturulmuş boşluklara kullandığımız TLD tipine uygun
yapılmış TLD tutucular radyasyon onkoloğu ile beraber belirlediğimiz hedef volümler ve korunması gereken kritik organlar içinde belirlenen noktalara takıldıktan sonra içlerine TLDler yerleştirildi. İlk 3 alan ışınlamasında, suprakalvikuler alana 4 adet, medulla spinalise 5 adet, trakeaya 4 adet, alt spinal lenf nodlarına 4 adet, hipofarenkse 2 adet, parafarengeal lenf nodlarına 2 adet, orta kulağa 2 adet, beyin sapına 2 adet, parotislere 2 adet, üst juguler lenf nodlarına 2 adet, lenslere 2 adet ve asimetrik merkeze 3 adet olmak üzere, toplam 36 adet TLD kullanıldı. Boost ışınlamasında ise supraklavikuler alan, asimetrik merkez ve lenslerdeki TLDler çkarılarak, kalan TLDlerle beraber, foton-elektron çakışma noktalarına 3er adet olmak üzere, 30 adet TLD kullanıldı.
26single.php