Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolü4. BULGULAR
BTPSnde hesaplanan ve yapılan ışınlama sonrası TLDlerle ölçülen dozlarla bunların arasındaki farklar tabloda verilmiştir. Tablonun geneline baktığımızda hesaplanan ve ölçülen dozlar arasında uyum olduğu görülmektedir.
İlk aşamada tanımlanan 200 cGylik doz için hipofarenkste belirlenen iki nokta için hesaplanan dozlar 207,2 ve 206,9 cGy iken ölçülen 203,6 ve 203,4 cGy idi. Aradaki fark %1,74 ve 1,68 olup kabul edilebilir sınırlar içindedir. Lenf nodları için belirlenen noktalardan hesaplanan ve ölçülen dozlar arasındaki en yüksek fark alt spinal lenf nodu noktasında (6,8 cGy; %3,59) hesaplandı. Supraklaviküler alandaki dört noktada hesaplanan ve ölçülen değerler arasındaki maksimum fark %1,85 olarak bulundu. Kritik organlarda hesaplanan ve ölçülen değerler arasındaki en yüksek farklar medulla spinaliste 5,5 cGy (%3,21), beyin sapında 0,2 cGy (%1,57), parotiste 1,7 cGy (%1,23), optik sinirde 0,3 cGy (%3,13), orta kulakta 0,2 cGy (%1,08) ve lensler 0,1 cGy (%5,88) idi. Merkez akslar üzerinde, asimetrik alanların çakışma düzlemi ve aynı zamanda giriş-çıkış dozları arasındaki hesaplanan-ölçülen doz farkları %2,41 (3 cGy) olarak saptandı.
İkinci aşamada (boost) medulla spinalis dozunu azaltmak için foton-elektron kombinasyonu kullanıldı. Konvansiyonel tedavide klinik olarak negatif olgularda supraklaviküler alan çıkartıldığından çalışmamızda da bu alan ışınlanmadı. Bu aşamada tanımlanan 200 cGylik doz için hipofarenkste belirlenen iki nokta için hesaplanan dozlar 216,8 ve 216,3 cGy iken ölçülen 215,4 ve 213,3 cGy idi. Aradaki fark %0,65 ve 1,39 olup kabul edilebilir sınırlar içindeydi. Lenf nodları için belirlenen noktalardan hesaplanan ve ölçülen dozlar arasındaki en yüksek fark parafarengeal lenf nodu noktasında (3,4 cGy; %2,69) hesaplandı. Kritik organlarda hesaplanan ve ölçülen değerler arasındaki en yüksek farklar medulla spinaliste 0,2 cGy (%1,65), beyin sapında 0,06 cGy (%2,31), parotiste 4,4 cGy (%2,51), optik sinirde 0,3 cGy (%2,73) ve orta kulakta 0,1 cGy (%0,93) idi. Foton-elektron çakışma düzlemindeki hesaplanan-ölçülen doz farkları %2,4 (3 cGy) olarak saptandı.
2838. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Prostat radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ve dozimetrik sürecin randofantom üzerinde tld dozimetre ile kontrolü - Sayfa 39
Seminal veziküller için belirlenen dört noktadan hesaplanan ve ölçülen dozlar arasındaki bazı değerler 2,9±1,60 cGy olarak hesaplandı. Kritik organlarda hesaplanan ve ölçülen değerler arasındaki bazı değerler rektumda 7,1±4,57 cGy, mesanede 5,3±2,20 cGy, femur başında 2,8±2,90 cGy idi. Merkez akslar üzerinde, simetrik alanların çakışma düzlemi ve aynı zamanda giriş-çıkış dozları arasındaki hesapla...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alan
medulla
spinal
spinalis
alanların
çakışma


38. SAYFA ICERIGI

4. BULGULAR
BTPSnde hesaplanan ve yapılan ışınlama sonrası TLDlerle ölçülen dozlarla bunların arasındaki farklar tabloda verilmiştir. Tablonun geneline baktığımızda hesaplanan ve ölçülen dozlar arasında uyum olduğu görülmektedir.
İlk aşamada tanımlanan 200 cGylik doz için hipofarenkste belirlenen iki nokta için hesaplanan dozlar 207,2 ve 206,9 cGy iken ölçülen 203,6 ve 203,4 cGy idi. Aradaki fark %1,74 ve 1,68 olup kabul edilebilir sınırlar içindedir. Lenf nodları için belirlenen noktalardan hesaplanan ve ölçülen dozlar arasındaki en yüksek fark alt spinal lenf nodu noktasında (6,8 cGy; %3,59) hesaplandı. Supraklaviküler alandaki dört noktada hesaplanan ve ölçülen değerler arasındaki maksimum fark %1,85 olarak bulundu. Kritik organlarda hesaplanan ve ölçülen değerler arasındaki en yüksek farklar medulla spinaliste 5,5 cGy (%3,21), beyin sapında 0,2 cGy (%1,57), parotiste 1,7 cGy (%1,23), optik sinirde 0,3 cGy (%3,13), orta kulakta 0,2 cGy (%1,08) ve lensler 0,1 cGy (%5,88) idi. Merkez akslar üzerinde, asimetrik alanların çakışma düzlemi ve aynı zamanda giriş-çıkış dozları arasındaki hesaplanan-ölçülen doz farkları %2,41 (3 cGy) olarak saptandı.
İkinci aşamada (boost) medulla spinalis dozunu azaltmak için foton-elektron kombinasyonu kullanıldı. Konvansiyonel tedavide klinik olarak negatif olgularda supraklaviküler alan çıkartıldığından çalışmamızda da bu alan ışınlanmadı. Bu aşamada tanımlanan 200 cGylik doz için hipofarenkste belirlenen iki nokta için hesaplanan dozlar 216,8 ve 216,3 cGy iken ölçülen 215,4 ve 213,3 cGy idi. Aradaki fark %0,65 ve 1,39 olup kabul edilebilir sınırlar içindeydi. Lenf nodları için belirlenen noktalardan hesaplanan ve ölçülen dozlar arasındaki en yüksek fark parafarengeal lenf nodu noktasında (3,4 cGy; %2,69) hesaplandı. Kritik organlarda hesaplanan ve ölçülen değerler arasındaki en yüksek farklar medulla spinaliste 0,2 cGy (%1,65), beyin sapında 0,06 cGy (%2,31), parotiste 4,4 cGy (%2,51), optik sinirde 0,3 cGy (%2,73) ve orta kulakta 0,1 cGy (%0,93) idi. Foton-elektron çakışma düzlemindeki hesaplanan-ölçülen doz farkları %2,4 (3 cGy) olarak saptandı.
28single.php