Baş-boyun radyoterapisinde 3 boyutlu bilgisayarlı planlama ile dozimetrik sürecin randofantom üzerinde termolüminisans dozimetre ile kontrolüAsimetrik 3 alan

TLD Yerleşimi

Ortalama BTPS % cGy cGy hata

Medulla Spinalis S.Klavikuler bölge S.Klavikuler bölge S.Klavikuler bölge S.Klavikuler bölge
Alt Spinal LN Medulla Spinalis
Alt Spinal LN Paratrakeal LN Paratrakeal LN Alt Spinal LN Medulla Spinalis Alt Spinal LN Paratrakeal LN Paratrakeal LN
Hipofarenks Hipofarenks Parafarengeal LN Parafarengeal LN Medulla Spinalis

165,8 196,3 198,3 204,4 198,7 186,1 188,7 182,7 200,8 198,3 186,7 199,1 179,7 202,5 206,8 203,6 203,4 199,8 205,8 197,1

171,3 196,5 199,8 202,4 195,1 185,7 187,8 189,5 201,2 200,7 193,3 199,7 183,3 205,5 204,4 207,2 206,9 202,4 202,7 201,3

3,21 0,10 0,75 -0,99 -1,85 -0,22 -0,48 3,59 0,20 1,20 3,41 0,30 1,96 1,46 -1,17 1,74 1,69 1,28 -1,53 2,09

Medulla Spinalis Beyin sapı Beyin sapı Orta kulak Orta kulak Optik sinir Optik sinir
Üst juguler LN Parotis
Üst juguler LN Parotis Lens

199,7 12,8 12,9 18,7 16,1 9,9 9,09 191,3 175,2 199,1 188,8 1,6

200,9 12,9 12,7 18,5 16,2 9,6 9,1 196,5 176,3 198,8 186,5 1,7

0,60 0,78 -1,57 -1,08 0,62 -3,13 0,11 2,65 0,62 -0,15 -1,23 5,88

Lens 1,8 1,9 5,26 Asimetrik merkez ön 39,3 39,5 0,51 Asimetrik merkez ön 85,3 83,3 -2,40 Asimetrik merkez ön 82,8 85,2 2,82

TLD Yerleşimi
Medulla Spinalis Paratrakeal LN Paratrakeal LN Medulla Spinalis Paratrakeal LN Paratrakeal LN Alt Spinal LN Alt Spinal LN
Hipofarenks Hipofarenks Parafarengeal LN Parafarengeal LN Medulla Spinalis Üst juguler LN Üst juguler LN
Parotis Parotis Medulla Spinalis Optik sinir Optik sinir Orta kulak Orta kulak Beyin sapı Beyin sapı F-E çakışma F-E çakışma F-E çakışma F-E çakışma F-E çakışma F-E çakışma

Boost

Ortalama BTPS cGy cGy

6,81 180,2 180,8 12,3

6,8 181,8 181,7 12,1

177,9 177,2 181,4 178,9

181,3 172,4 215,4 213,3 122,9 157,9 13,8 198,9 203,2 176,9 170,9 12,4

178,5 174,2 216,8 216,3 126,3 161,7
14 202,3 206,3 179,3 175,3 12,6

11,3 10,5 12,1 10,6 2,33 2,54 121,8 123,2 123,9 123,6 124, 5 121,7

11 10,6 12,2 10,7 2,3 2,6 124,6 125,1 126,3 125,9 126,2 124,7

% hata
-0,15 0,88 0,50 -1,65 -0,40 -1,40 -1,57 1,03 0,65 1,39 2,69 2,35 1,43 1,68 1,50 1,34 2,51 1,59 -2,73 0,94 0,82 0,93 -1,30 2,31 2,25 1,52 1,90 1,83 1,35 2,41

Tablo 1 TLD ölçüm sonuçları, BTPS değerleri ve hata oranları

2939. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alan
medulla
spinalis
spinal
asimetrik
btps


39. SAYFA ICERIGI

Asimetrik 3 alan

TLD Yerleşimi

Ortalama BTPS % cGy cGy hata

Medulla Spinalis S.Klavikuler bölge S.Klavikuler bölge S.Klavikuler bölge S.Klavikuler bölge
Alt Spinal LN Medulla Spinalis
Alt Spinal LN Paratrakeal LN Paratrakeal LN Alt Spinal LN Medulla Spinalis Alt Spinal LN Paratrakeal LN Paratrakeal LN
Hipofarenks Hipofarenks Parafarengeal LN Parafarengeal LN Medulla Spinalis

165,8 196,3 198,3 204,4 198,7 186,1 188,7 182,7 200,8 198,3 186,7 199,1 179,7 202,5 206,8 203,6 203,4 199,8 205,8 197,1

171,3 196,5 199,8 202,4 195,1 185,7 187,8 189,5 201,2 200,7 193,3 199,7 183,3 205,5 204,4 207,2 206,9 202,4 202,7 201,3

3,21 0,10 0,75 -0,99 -1,85 -0,22 -0,48 3,59 0,20 1,20 3,41 0,30 1,96 1,46 -1,17 1,74 1,69 1,28 -1,53 2,09

Medulla Spinalis Beyin sapı Beyin sapı Orta kulak Orta kulak Optik sinir Optik sinir
Üst juguler LN Parotis
Üst juguler LN Parotis Lens

199,7 12,8 12,9 18,7 16,1 9,9 9,09 191,3 175,2 199,1 188,8 1,6

200,9 12,9 12,7 18,5 16,2 9,6 9,1 196,5 176,3 198,8 186,5 1,7

0,60 0,78 -1,57 -1,08 0,62 -3,13 0,11 2,65 0,62 -0,15 -1,23 5,88

Lens 1,8 1,9 5,26 Asimetrik merkez ön 39,3 39,5 0,51 Asimetrik merkez ön 85,3 83,3 -2,40 Asimetrik merkez ön 82,8 85,2 2,82

TLD Yerleşimi
Medulla Spinalis Paratrakeal LN Paratrakeal LN Medulla Spinalis Paratrakeal LN Paratrakeal LN Alt Spinal LN Alt Spinal LN
Hipofarenks Hipofarenks Parafarengeal LN Parafarengeal LN Medulla Spinalis Üst juguler LN Üst juguler LN
Parotis Parotis Medulla Spinalis Optik sinir Optik sinir Orta kulak Orta kulak Beyin sapı Beyin sapı F-E çakışma F-E çakışma F-E çakışma F-E çakışma F-E çakışma F-E çakışma

Boost

Ortalama BTPS cGy cGy

6,81 180,2 180,8 12,3

6,8 181,8 181,7 12,1

177,9 177,2 181,4 178,9

181,3 172,4 215,4 213,3 122,9 157,9 13,8 198,9 203,2 176,9 170,9 12,4

178,5 174,2 216,8 216,3 126,3 161,7
14 202,3 206,3 179,3 175,3 12,6

11,3 10,5 12,1 10,6 2,33 2,54 121,8 123,2 123,9 123,6 124, 5 121,7

11 10,6 12,2 10,7 2,3 2,6 124,6 125,1 126,3 125,9 126,2 124,7

% hata
-0,15 0,88 0,50 -1,65 -0,40 -1,40 -1,57 1,03 0,65 1,39 2,69 2,35 1,43 1,68 1,50 1,34 2,51 1,59 -2,73 0,94 0,82 0,93 -1,30 2,31 2,25 1,52 1,90 1,83 1,35 2,41

Tablo 1 TLD ölçüm sonuçları, BTPS değerleri ve hata oranları

29single.php